Otwór w sercu

Zapinka Amplatza

.. ...która po wprowadzeniu w otwór w sercu, zamyka go. Jest ona stosowana w przypadkach ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Tego typu wady to dość częste wrodzone wady serca. Wprowadzenie zapinki Amplatza do organizmu jest stosunkowo mało inwazyjną metodą leczenia wad serca,..