Palenie a serce

Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

Dwukrotnie większe ryzyko udaru u nałogowych palaczy

.. ...dowodem na szkodliwość palenia. O ryzyku związanym z paleniem powinni być poinformowani wszyscy, a w szczególności osoby, które przeszły udar. Palenie papierosów przyczynia się bowiem do miażdżycy i zwiększa ryzyko wystąpienia skrzepów krwi. Kanadyjscy naukowcy ustalili, że ryzyko udaru..