Patogen

Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...wnętrza serca przez patogen, którym, w ponad 90% jest bakteria. Rokowanie jest z reguły bardzo poważne, czasami kończące się zgonem, dlatego, bardzo ważna jest wczesna diagnostyka, wczesne wdrożenie leczenia farmakologicznego i/lub zabiegowego. W zdecydowanej większości przypadków..

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Objawy infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...się w wyniku zakażenia patogenami, najczęściej bakteryjnymi, ale również innymi, jak: grzyby czy bakterie atypowe: chlamydie, mikoplazmy i riketsje, struktur wsierdzia, czyli wewnętrznej części serca, a najczęściej zastawek serca. Obraz kliniczny infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Objawy,..