Patologia

Bradykardia

.. ...nerwu błędnego ) oraz patologicznie: zaburzenia powstawania bodźca w układzie bodźcotwórczym, zaburzenia przewodnictwa, działanie leków. Wśród stanów patologicznych powodujących bradykardię można wymienić: zmiany zwyrodnieniowe w układzie bodźcoprzewodzącym; choroba niedokrwienna serca;..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...zespół, w którym występuje patologicznie wydłużony odstęp QT w zapisie EKG. Odstęp QT w EKG jest to graficzny zapis depolaryzacji i repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W prawidłowo pracującym sercu długość odstępu QT skraca..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przeciek lewo - prawy. Patologiczne połączenie między aortą a pniem płucnym powoduje wzrost przepływu płucnego. W PDA dochodzi do powiększenia lewego przedsionka i lewej komory. Badania wykonywane w diagnostyce przetrwałego przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler );..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...naczynia krążenia płucne. Patologiczne połączenie pomiędzy szeroką zatoką wieńcową a lewym przedsionkiem powoduje obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...nastawione na korygowanie patologicznej regulacji hemodynamiki i przynoszenie ulgi w dolegliwościach subiektywnych. Leczenie przyczynowe obejmuje angioplastykę i pomostowanie naczyń wieńcowych w celu poprawy ukrwienia i kurczliwości mięśnia sercowego, korekcję chirurgiczną wad serca,..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...przerostu procesach patologicznych zachodzących w komórkach mięśnia sercowego. Według naukowców z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Londyńskiego może tu odgrywać rolę gen o nazwie alfa - PPAR. Badania przeprowadzono u 144 zdrowych rekrutów armii brytyjskiej wykonując obrazowanie serca..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...człowieka. W różnych stanach patologicznych ( zapalenie, uraz ) może dojść do gromadzenia się w nim krwi lub płynu wysiękowego. Obecność dużej ilości płynu w worku osierdziowym prowadzi do upośledzenia pracy serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...zostałyby uznane za patologiczne. Zmiany pojawiające się w sercu są wynikiem adaptacji mięśnia sercowego do natężonego wysiłku fizycznego. Mówiąc o pojęciu serce sportowca mamy na myśli: rozstrzeń - powiększenie objętości jam serca; przerost mięśniówki serca; wzmożone napięcie nerwu..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...miażdżycowej jest procesem patologicznym i polega na stwardnieniu i pogrubieniu ściany naczyń. Podstawą tego procesu jest gromadzenie się złogów lipidów, elementów morfotycznych krwi, węglowodanów i włóknika. Procesy te prowadzą do odkładania się złogów wapnia i zwapnienia blaszki..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...mechanizmów powodujących patologiczne zmiany i obniżenie kurczliwości, ani czynników odpowiedzialnych za powrót prawidłowej czynności skurczowej mięśnia sercowego. Główna rola przypisywana jest zmianom gęstości receptorów adrenergicznych, nasileniu ekspresji cytokin i procesom..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...naczyniowego są przyczyna bardzo dużych wahań ciśnienia tętniczego. Utratę możliwości regulacji ciśnienia tętniczego można wykorzystać do leczenia tej patologii za pomocą małych dawek leków presyjnych...

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...zaburzeniami wynikającymi z patologicznej struktury. Schorzenia przełyku dają często jeden z trzech typów bólu w klatce piersiowej: ból podczas spożywania posiłków, zgagę lub spontaniczny spazm przełyku. Zgaga charakteryzuje się zamostkowym pieczeniem, które pojawia się po spożyciu..

Aorta

Aorta

.. ...prowadzą do patologicznych zmian aorty ( spadek sprężystości, wydłużenie, poszerzenie, tętniaki ). Patologie aorty mogą być również elementem wrodzonych wad serca lub być związane z chorobami genetycznymi...

Arytmia serca

.. ...U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w rozchodzeniu się pobudzenia elektrycznego generowanego przez układ bodźcoprzewodzący serca. Przyczyną zaburzenia może być uszkodzenie tego układu, na przykład blizna po zawale serca w obrębie komórek wchodzące w skład układu...

Fala zwrotna

.. Fala zwrotna jest patologicznym zjawiskiem dotyczącym przepływu krwi w sercu, towarzyszy wadom zastawkowym o charakterze niedomykalności zastawek. Zjawisko to ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających..

Duszność

Duszność

.. ...Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić się w niektórych chorobach hematologicznych ( niedokrwistość czyli anemia ). Duszność jest więc to objaw istotny z uwagi na choroby, którym może towarzyszyć i jednocześnie..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...tętnicze i miażdżyca, jest patologią dość częstą. Długo może nie dawać objawów. Z czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca ( odczuwane jako kołatania serca ), ból w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...wszystkim należy myśleć o patologiach okładu oddechowego: od stanów zapalnych jak zapalenie oskrzeli czy płuc, poprzez astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ( POChP ) aż po gruźlicę i choroby nowotworowe. Przewlekły kaszel z odpluwaniem wydzieliny jest codzienną dolegliwością..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...) oraz bierze udział patologicznej przebudowie mięśnia sercowego ( remodeling ). Leki zmniejszające stężenie angiotensyny ( ACE - I ) lub blokujące jej receptory ( sartany - antagoniście receptorów angiotensyny II ) powodują spadek ciśnienia tętniczego oraz hamują i powodują regresję..

Ketoza

.. ...chorego. Wynika to z patologicznego przestrojenia metabolizmu glukozy i tłuszczów. Rozwija się kwasica metaboliczna. Kwasica ketonowa może być wywołana ciężkim zatruciem alkoholowym, głodzeniem, może również rozwinąć się w przebiegu śpiączki wątrobowej lub mózgowej. Typowo kwasica..

Przytarczyce

.. ...magnezu we krwi. Jedną z patologi przytarczyc jest ich nadczynność, najczęściej wynikająca z obecności gruczolaka. Nadmiar parathotmonu może manifestować się w różny sposób, od zaburzeń hematologicznych i endokrynologicznych ( niedokrwistość lub cukrzyca ), przez zaburzenia..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...zespół nerczycowy ). Z patologi naczyniowych najczęstszą przyczyną obrzęku kończyn dolnych są żylaki. Z punktu widzenia kardiologi, obrzęk kończyn dolnych jest objawem prawokomorowej niewydolności serca. Dla żylaków charakterystyczne jest występowanie obrzęku w godzinach wieczornych, po..

Śluzak serca

.. ...ogólnej populacji jest to patologia wyjątkowo rzadka. Może występować rodzinnie. Objawy śluzaka. Objawy śluzaka można podzielić na ogólnoustrojowe i objawy związane z zaburzeniami hemodynamicznymi serca. U około 1/3 pacjentów z śluzakiem serca występują niespecyficzne objawy ogólne,..

Szmery serca u dzieci

.. ...lekarz ocenia, z jaką patologią jest związany szmer. U dzieci należy wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery niewinne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo..

Szmery w sercu

.. ...dorosłych szmer jest objawem patologicznym. Rozróżniamy szmery czynnościowe i organiczne. Szmery czynnościowe nie są związane z wadami budowy mięśnia sercowego, ale z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Typowym przykładem jest szmer nad sercem chorego z wysoką temperaturą i tachykardią...

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...długo utrzymujących się patologicznych zmian w anatomii śródpiersia i klatki piersiowej jako całości, na przykład wysięk w jamie opłucnowej lewej. Odrębnym pojęciem jest także dekstrogram, odnoszącym się nie do anatomicznego ułożenia serca jako narządu, ale do wektora osi elektrycznej..

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...tętnicach podudzia. Objawem, wynikającym z przedłużającego się krytycznego niedokrwienia, jest martwica skóry i mięśni. Niestety często jedynym możliwym postępowaniem jest amputacja części lub całej kończyny...

Tętniak aorty brzusznej

.. ...powstania tętniaka, są patologiczne zmiany w obrębie ściany tętnicy. Defekt może być wrodzony, jak ma to miejsce w zespole Marfana. Zdecydowanie częściej jednak, zmiany patologiczne wywołane są przewlekłymi procesami chorobowymi, przede wszystkim miażdżycą aorty. Tętniak aorty długo nie..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...przedsionkami a komorami bez patologii węzła ( częstoskurcz przedsionkowo - komorowy nawrotny - AVRT ). Rytm serca w czasie napadu wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę. Objawy związane z arytmią są nieswoiste: zawroty głowy, mdłości, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, problemy z..

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

.. ...trzeciego migdałka ) po patologie dotyczące np. krtani. W tych sytuacjach niepokojącymi objawami są duszność, przewlekle utrzymująca się chrypka lub problemy z połykaniem kęsów ( krztuszenie się ). W zależności do pełnego obrazu dolegliwości, lekarz rodzinny zaproponuje konsultacje..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...najczęściej objawem patologii dotyczącej układu oddechowego. Może to być ból związany z ostra infekcją, np. zapaleniem płuc. Same płuca jako narząd nie są unerwione czuciowe, bogato unerwiona jest jednak opłucna. Gdy proces zapalny przechodzi na opłucną ( wysięk ) lub powoduje jej..

Refluks

.. ...refluks jest zjawiskiem patologiczny. Zarzucanie treści żołądkowej do przełyku powoduje jego stan zapalny, może także być przyczyną zmian w obrębie nabłonka przełyku. Leczenie polega zwykle na podawaniu preparatów inhibitorów pompy protonowej ( omeprazol ). Typowe dolegliwość to zgaga i..

Bóle w pachwinie

.. ...choroby jąder, najądrzy i patologie powrózka nasiennego ( np. żylaki powrózka ). Przy rozpatrywaniu przyczyn dolegliwości bólowych w okolicy pachwiny należy też wykluczyć obecności przepukliny pachwinowej. Część z opisywanych schorzeń może wymagać szybkiej interwencji chirurgicznej. Z..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...nadciśnienia wtórnego do patologii naczyń nerkowych lub miąższu nerek. Objawy złośliwego nadciśnienia tętniczego. Chory może zgłaszać cała gamę dolegliwości, od osłabienia i bólów głowy po bóle wieńcowe, duszność, zaburzenia widzenia. Może rozwinąć się encefalopatia nadciśnieniowa z..

Nadciśnienie wtórne

.. ...nadciśnienia tętniczego są patologie naczyń nerwowych. W przypadku pierwszych tygodni po urodzeniu jest to zwykle konsekwencja zakładania cewników do naczyń pępkowych i powikłań w postaci zakrzepicy żyły nerkowej. W późniejszym wieku nadciśnienie naczynionerkowe jest zwykle związane z..

Nadciśnienie wrotne

.. ...to sytuacja, w której patologie miąższu wątroby lub samej żyły wrotnej, uniemożliwiają prawidłowy przepływ krwi. Powoduje to rozwój krążenia obocznego, większa objętość krwi płynie między innymi przez żyły przełykowe i żołądkowe. Może do doprowadzić do powstania żylaków przełyku i..

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...Hortona, jest rzadką patologią dotyczącą dużych i średnic tętnic całego organizmu. Najczęściej choroba dotyczy tętnicy skroniowej, mogą być jednak zajęte wszystkie odgałęzienia łuku aorty. Przyczyna choroby jest nieznana, nie można jednoznacznie zaliczyć olbrzymiokomórkowego zapalenia..

Torbiel (cysta)

.. ...patomorfologicznej, patologiczna struktura wysłana nabłonkiem. Umiejscowienie zmian o charakterze torbieli jest rozmaite, poczynając od narządów takich jak wątroba czy nerka, przez tarczycę, jajniki ( np. zespół policystycznych jajników ), oskrzela ( torbiel bronchogena ), itd. Torbiel..

Biopsja tarczycy (BAC)

.. ...ukierunkowane na konkretne patologie ( np. chłoniaka ). Wynik BAC pozwala określić badany twór jako złośliwy, łagodny lub podejrzany. Biopsje wykorzystuje się także czasem do kontroli leczenie wola guzkowego tarczycy i do opróżniania torbieli. Badanie cytologiczne pozwala także postawić..

Akromegalia

.. ...przypadków jest to jednak patologia przysadki uwidaczniana w badania TK ( tomografia komputerowa ) głowy. Akromegalia wywołuje objawy z wielu układów, zaburzona zostaje czynność przewodu pokarmowego, zaburzone są stężenia hormonów i funkcja układu wewnątrzwydzielniczego - szczególnie..

Ból trzustki

.. ...trzustki ). Bóle wywołane patologią tego narządu, najczęściej ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki, są odczuwalne głównie w lewym nadbrzuszu. Ostre zapalenie trzustki. Ostre zapalenie trzustki jest przyczyną niezwykle silnych dolegliwości bólowych. Choroba często przebiega z..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...sugerować różnego typu patologie ośrodkowego układu nerwowego. Zwykle ten typ dolegliwości pojawia się w wieku podeszłym. Zaburzenia pamięci obok pogorszenia innych umiejętności poznawczych ( myślenie, uczenie się, orientacja itd ) w tej grupie wiekowej są najczęściej objawem..

Badanie moczu

.. ...nadciśnienia tętniczego ( wykluczenie patologii nadnerczy poprzez oznaczenie stężenia 17 - hydroksykortykosteroidów ). Pozwala także określić dobową filtrację, czyli ilość produkowanego przez nerki moczu...

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...zmiany angiopatyczne ( patologiczna przebudowa naczyń mikrokrążenia zaopatrującego nerwy w krew ) oraz czynniki metaboliczne związane z nadmiarem i nieprawidłowym przetwarzaniem glukozy. Za słusznością tych hipotez przemawia związek występowania polineuropatii z nieprawidłową kontrolę..

Świąd skóry

Świąd skóry

.. ...trzustki zaciskający przewód żółciowy wspólny lub patologia w obrębie ujścia przewodu do dwunastnicy ( tzw. brodawka Vatera ). Świąd skóry może być także objawem ziarnicy złośliwej ( chłoniak Hodgina )...

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

.. ...czasem ma jednak cechy patologii. AMD to patologiczna degeneracja fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego oraz drobnych naczynek. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem pojawia się zwykle miedzy 50 a 60 rokiem życia, częściej dotyka ludzi z niebieskimi tęczówkami, zauważalne są pewne..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...nefropatia cukrzycowa ). Patologiczne procesy zachodzące w kłębuszkach nerkowych ( zmiany w budowie i funkcji błony podstawnej ) mogą być przyspieszane przez inne, współistniejące choroby, jak np. nadciśnienie tętnicze. Bardzo istotny jest także poziom wyrównania cukrzycy oceniany nie..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...one jakąś dodatkową patologią. Ryzyko to zrównuje się ok. 80. roku życia. Prof. Poloński podkreśla, że mężczyźni zdecydowanie przodują w zachorowaniach na wszystkie typy ostrych zespołów wieńcowych - zarówno w najcięższym tzw. zawale prawdziwym - z uniesieniem odcinka ST, czyli..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...naczynia i uwidocznić różne patologiczne zmiany, które w nim zaszły - na przykład obecność płytek miażdżycowych. Naukowcy niemieccy ze Szpitala Uniwersyteckiego we Freiburgu wykazali, że 17 fragmentów pewnego białka jest obecnych jedynie w moczu pacjentów z miażdżycą naczyń wieńcowych...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...nieprawidlowy S i R, patologiczny Q, czas QTc skrocony ), mam ( wg holtera ) pojedyncze pobudzenia komorowe, i wreszcie mam wynik echo serca, na ktorym oprocz wypadania platka pojawia sie asynergia skurczu ( opatrzona komentarzem blok, preekscytacja ). Czy mimo stosunkowo niskiego,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...to już jakaś straszna patologia i przede wszystkim, czy jest to niebezpiecze dla życia i zdrowia ( nie palę, piję sporadycznie, ale pracuję przy komputerze i prawie wcale się nie ruszam, ale BMI mam normie ) Z góry bardzo dziękuję ależ Panie doktorze - odpisuje Pan - tylko na samej górze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 50

.. ...w nim jednoznaczniej patologii ) może być interpretowany TYLKO jeśli wie sie mozliwie dużo o pacjencie. Na co się skarży, jak wygląda Echo serca, spoczynkowy zapis ekg i takie tam. Niestety, trzeba odwiedzić doktora i zadac mu wszystkie pytania jakie przyjdą do głowy. Tutaj internet tego..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 54

.. ...holtera po ablacji oznacza patologie?Powiklanie w postaci koniecznosci wszczepienia rozrusznika po ablacji jest logiczne bo mozna przepalic niechcacy zbyt wiele ukladu przewodzacego,lekarze jednak chyba uwazaja bardzo zeby do tego nie dopuscic ale zawsze cos sie moze stac.Tylko ze ja do..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...oddechow /min i to nie jest patologia. Dobre pluca : ) Ale zaloz nowy temat, bo tutaj pisza ludzie o pulsie... Pozdrawiam! * inka * moze zjarałaś blanta przed mierzeniem sobie tych oddechów?? * lol * ludzie po co sie takimi glupotami przejmujecie...... zamiast usiąść po cięzkim dniu..

Echo serca

.. ...normy , poza tym bez patologii. Pozdrawiamn Dziękuje bardzo : ) Iza a zczy mogłabyś zinterpretować moje dwa wyniki echo serca? 1 wyniki: Lewa komora - 41mm Lewy przedsionek - 29mm prawy przedsionek - 26 Grubość ścian tylna ściana 8mm przegroda międzykomorowa - 8mm duże naczynia szerokość..

Echo serca - Str. 2

.. ...dopplera ),ale bez rażacych patologii. To Ef mogl automatycznie wpisac koputer i np. czy niemiarowości mogło byc zaniżone no wlasnie ja bardzo lubie sobie pojesc i niczego sobie nie zaluje a morfologie mam na dolnej granicy normy chodzi o hemoglobinema 12tys, a echo bylo bez dooplera..

Echo serca - Str. 3

.. ...dziekuje bez razacych patologii? czyli jakies sa? W badaniach labolatoryjnych niski potas , hemoglobina i hematoktyt na dolnych granicach normy dla kobiety, podobnie wskazniki objetosciowe krwinek. Poza tym ok. Witam, podziwiając znajomość tematu przez Szanowne Panie. Jeśli można..

Echo serca - Str. 6

.. ...Generalnie bez wiekszych patologii , mala fala zwrotna mitralna , poza tym ok. mam jeszcze dodatkowe pytanie co doklanie znaczy mala fala zwrotna mitralna ? i czy to moze byc wynikiem podniesionego cisnienia ok 140/90 ? Z góry dzieki za odpowiedz : ) mam pytanie odnosnie zastawki..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...do tego dolegliwości patologiczne i fizycznie serce słabnie, tyle że nie tak szybko, trwa to latami więc nie można nauczyć się z tym żyć, trzeba to leczyć, każde zaburzenie pracy serca w takiej postaci jaką przedstawiacie jest arytmią, a wiemy że arytmię powinno się leczyć. dziekuje..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...leżą jakieś schorzenia, patologie, o których nawet się nie wie. Ja mimo to jakoś czuję się niespokojna...A może to tylko zwykły brak kondycji, serce musi złapać właściwy rytm? Tymbardziej, że jestem niedociśnieniowcem, dla którego ruszenie się z miejsca to wielki ból egzystencjalny: )..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 13

.. ...żadnego pijaństwa żadnej patologii.Ale moi rodzice nigdy nie powiedzieli mi że mnie kochają, nigdy nie rozmawiali z nami na żadne tematy związane z naszymi problemami, nie mieli na to czasu. Oni poprostu nas wyhodowali i to wszystko. Żadne z nas nie miało prawa w domu mieć własnego..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 21

.. ...podłoża chorobowego, patologicznego. Dlatego też nasze newrwice nazywa się nerwicami wegetatywnymi. Nie jestem lekarzem, ale czytam sporo na temat nerwic, bo zrozumienie problemu, całego łańcuszka reakcji, które w nas zachodzą, ułatwia mi zrozumienie samej siebie i uspokojenie się, kiedy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 29

.. ...mają jakiegoś podłoża patologicznego, chorobowego. A kiedy to zrozumiałam, zniknęły i te objawy. Musiałyśmy, drogie panie, trafić na siebie, bo udaje nam się odnajdywać jakąś wypadkową. Chociaż mieszkamy w różnych częściach Polski, w różnych środowiskach, nie dość, że myślałyśmy i..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...platka zastawki nie jest patologia tylko anomalia, poki nie przerodzi sie w patologie to kontrolowac,nie przejmowac sie, cieszyc sie zyciem i na pewno nie denerwowac sie z powodu dyskomfortu. Ja mam 20 lat i mimo problemow z wszystkimi wiekszymi stawami w organizmie, wypadaniu platka i..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...po wykluczeniu innych patologii serca oraz zaburzen jego rytmu w badaniu holterowskim, nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy, z wyjątkiem ciężkiej fizycznie. Zwykła rekreacyjna aktywnośc fizuczna też nie jest pzreciwskazana. Nie wolno natomiast uprawiać wyczynowo sportu. Witam..

Jakby serce mi się zapowietrzalo i na sekundę zamieralo

.. ...stwierdzono zadnych patologii a jedynie zapewniono mnie ze z tym trzeba zyc. dodam ze wszyscy podkreslali iz to na tle nerwowym. juz na poczatku ttreafilem do psychiatry jednak leczenie nie przynioslo oczekiwanych rezultatów. dolegliowsci te sa cholenie nieprzyjemne, odczuwam duzy..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 18

.. ...nie wykazał istotne patologii.Jestem dalej na optymalnych dawkach tych samych leków.Jest tylko jedno ale.Po leku Opacorden/zażywałam przez pół roku/wysiadła mi tarczyca.Mam poamiodaronowe zapalenie tarczycy pod postacią nadczynności tarczycy.TSH przed Opacorden - 1,9;styczniu -..

Szybkie tętno - Str. 13

.. ...zespołu QRS mocno obniżona patologiczny załamek Q w aVR nieprawidłowy załamek R w V2. V3. V4. V6. odcinek ST mocno uniesiony w V3 oraz: RR: 855ms P: 90ms QRS: 150ms PQ: 232ms QT:350ms QTc: 467ms Oś QRS: 103 Lekarz stwierdził, że musi mi zrobić Holtera. Oczywiście zrobił. Po dobie z..

Sztuczna zastawka i normalne życie

.. ...formane ovale ( przy tej patologii może byc tzw zator skrzyzowany przy głębokim nurkowaniu ) i nie masz objawow niewydolnościowych to dlaczego nie? Poza tym najlepiej odpowie lekarz , który Cie zna ( a scislej zna Twoje serce ) Alicjo! Jesli przeciek jest istotny dla organizmu ( czyli..

Skurcze dodakowe i nerwica

.. ...emocjonalnym .ze nie ma zadnej patologi.tylko ja mam wrazenie jakbym umieral.czy ktos ma podobne dolegliwosci.prosze o pomoc.jak sobie z tym radzicie.oczywiscie czytalem ze trzeba sie z tym nauczyc zyc.ale czy ktos zna dobrego nauczyciela?prosze o pomoc Czesc Jakubie!Ja mam podobne..

Ból w mostku najczęściej po najedzieniu (obżarciu)

.. ...Pozdrawiam mam 14 lat i oprócz problemów z sercem mam patologiczny refluks żołądka i przełyku... przyjmuje leki... jest trochę lepiej... też miałam takie objawy serduszko To mogą też być kamyszki w woreczku...

Zastawka trójdzielna i płucna - fala zwrotna

.. ...fizjologicznej. nie , nie jest to patologia. a co oznacza fala zwrotna I stopnia w zastawce trójdzienej?czy to jest już groźne?bywa że źle sie czuje kilka razy w ciągu dnia - takie jakby przyspieszenie pulsu i zawroty głowy.Wszyscy mi mówią że to nerwica ale ja myśle że to coś innego..

Szmery w sercu są groźne?

.. ...być przyczyną pewnej patologi ale także struny rzekomej która nie jest niczym złym, a już napewno nie jest to chorobą. Powodzenia : ) Hej : ) Ja też mam 14 lat i mam szmery w sercu z tym że bardzo głośne :P Niedługo znowu jade do kardiologa i mam mały problem podczas biegania lub..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 243

.. ...człowieka, które powodują te patologie. Parasympatycznego i sympatycznego. aquaplan@poczta.onet.pl Ja kiedys mialam kontak z taka Pania z Pomorza, duzo mi pomogla, napislam do niej i przyslalam mi jakies mieszanki ziolowe i cd z cwiczeniami oddechowymi, trening autogenny, ale to bylo..

Arytmia zatokowa

.. ...przejmować * istotną patologią. O kojarzeniu pojęcia * rytm zatokowy * z zatokami w głowie juz lepiej nie wspominać. Radze generalnie ograniczone zaufanie do osób, które używają frazy * mnie się wydaje, że jest to związane z... * A jeśli kasia miala tak czeste anginy, to owszem, moze to..

CK-MB

.. ...stosunek do tzw. CPK ( patologiczny powyżej 8 - 10% ). Troponina jest zedydowanie czulszym markerem niedokrwienia mięśnia serca, au Ciebie byla ujemna. Jak duża byla i czy w ogole byla niedomykalnośc zastawki mitralnej w echo i jaka byla tzw. frakcja wyrzutowa ( EF )? Czy Twoje objawy..

Serce młodego sportowca

.. ...i nie jest to zadna patologia. BTW - granica bradycardii to 50 uderzeń serca / min podobnie jak granicą od której mówimy że wystepuje tachycardia jest 100 uderzeń/min czy nadal masz częstoskurcze i jak sobie radzisz ? mój syn 16 lat były sportowiec też miał ( 2 epizody Liściu nerwowy!..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 7

.. ...Wszystko może boleć bez patologicznych zmian. Najczęściej boli właśnie głowa. Pozdrawiam wszystkich wystraszonych i na prawdę.. nie musicie bać się bólów głowy... Przeczytałam amiga Twój post. Bardzo Ci dziękuje za wyczerpujące informację i wyciszenie. Tez zaczynam w to wierzyć, mimo że..

Częstoskurcz nadkomorowy a komorowy

.. ...serca , a nadkomorowy to patologia powodująca szybkie bicia serca ok 200/min, Serce nie chce się samo uspokoić i ogólnie osłabia organizm. Uspokojenie następuje po podamiu leków, czasami dopiero po kroplówce z Cordarone. szlyszalam ze czestoskurcz komorowy jest grozniejszy od..

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...niewysprtowanych możliwą patologią ).Jeynie to drżenie rąk,druga wartośc ciśnienia i reszta objawow ktore podaleś wydają sie podejrzane. Może być tak,ze oba te leki powodujace obnizenie cisnienia kumuluja sie i dlatego obnizają pierwszą wartośc ciśnienia,natomiast drżenia i cala reszta..

Woda w worku osierdziowym u nastolatki

.. ...dwunastnicą, może dojść do patologicznego zwężenia lub całkowitego zamknięcia odźwiernika. Treść pokarmowa i sok żołądkowy zalega w żołądku, doprowadzając do jego powiększenia i obfitych wymiotów. W pierwszym etapie podejmuje się typowe leczenie przeciwwrzodowe z eradykacją Helicobacter..

EKG i za każdym razem co innego wychodzi - Str. 2

.. ...sobie odczytać każde kolejne ekg bez konieczności zaglądania na forum marta0041Twoje ekg jest prawidłowe rytm jest miarowy, oś serca prawidłowa, brak patologicznych załamków oraz cech nieprawidłowego ekg...

Odczyt z EKG a leki

.. ...Zrobiono mi EKG. Wynik: patologiczny załamek Q w aVR nieprawidłowy załamek R w V4, V6 odcinek ST uniesiony w V2, V3, V4, V5, V6 nieprawidłowy załamek T w V1 Zrobiono mi również rentgen klatki piersiowej - nie wykryto jakichkolwiek zmian, sylwetka serca w normie. Niestety na echo serca..

Dodatkowe skurcze - Str. 64

.. ...zespołu QRS mocno obniżona patologiczny załamek Q w aVR nieprawidłowy załamek R w V2. V3. V4. V6. odcinek ST mocno uniesiony w V3 oraz: RR: 855ms P: 90ms QRS: 150ms PQ: 232ms QT:350ms QTc: 467ms Oś QRS: 103 Lekarz stwierdził, że musi mi zrobić Holtera. Oczywiście zrobił. Po dobie z..

Dodatkowe skurcze - Str. 88

.. ...plaga,bylam u znajomej na patologii ciazy,jest na podtrzymaniu bo ma skurcze i tez jej podawaja magnez w kroplowce,ja w spoczynku mam nicki puls bo 58,gora 60 i to mnie tez martwi,pozdrawiam was wszystkich maciej rowerzysta: ) ja od lat mam nerwice lekowa,rozne czynniki wywoluja..

Dodatkowe skurcze - Str. 122

.. ...zawsze jest zjawiskiem patologicznym. Tak zwana niemiarowość oddechowa występuje u zdrowych dzieci i ludzi młodych; polega na przyspieszaniu się tętna w czasie wdechu, a zwalnianiu w czasie wydechu. * czyli jest to zjawisko fizjologiczne i ja tez to mam. Ja myślę Jacuś, że Ty jestes..

Dodatkowe skurcze - Str. 139

.. ...2lub 3 pod rzad to juz patologia, ale to tak na marginesie, a ile tam mlodych ludzi... a na izbie przyjec mrowisko... pozdr i dzieki za wsparcie,w piatek trzymajcie kciuki zeby mi wystapil atak ale zebym go ladnie przezyl: ) ) ) Stasiuuuuuu, no witaj: * a więc rzecz nie bedzie w..

Czy można wyleczyć skurcze dodatkowe?

.. ...holtera.badania nie wykazaly patologi a jedynie niemiarowosc oddechowa i skurcze dodatkowe. kilku lekarzy potwierdzilo diagnoze i zapewnilo ze z tym trzeba zyc wiec zyje ale juz nie tak jak kiedys.cale zycie kreci sie wokol serca.czasami jestem kompletnie zalamany i chce mi sie wyc( choc..

Złe wyniki EKG

.. ...prawej komorze typu patologicznego rR * ( w V1 i V2 ) alex94 zaburzenia przewodzenia to morze być blok ale nie wiem. Proszę mi powiedzieć, czy 5 tys. pauz o czasie trwania pow. 2 sek każda ( 24 godz. badanie met. HOLTERA ) są niebezpieczne dla życia człowieka ??? tak są niebezpieczne bla..

Niskie tętno w granicach 51-58

.. ...zaczyna sie juz jakaś patologia jest puls ponizej 50 uderzeń na minutę. Wniosek - nie jest jeszcze źle. Pytanie jakie masz tetno w absolutnym spoczynku - np we snie lubi spaść nawet do 40 uderzeń i to jeszcze jest norma. Jezeli Cie to niepokoi możesz założyć sobie Holter który pokaże..

Szmer serduszka u 3,5 letniej dziewczynki

.. ...lekarz ocenia, z jaką patologią jest związany szmer. U dzieci należy wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy, zwężenia zastawki płucnej i inne. Szmery serca u dzieci są jednak zjawiskiem bardzo częstym i zwykle nie..

Dekstrogram patologiczny - blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. rzeczywiscie jest to cecha osobnicza ( cos jak kolor wlosów ) bez wplywu na funkcjonowanie/przezywalnosc, czy tez moze cos powazniejszego? jakie badania poza ekg nalezaloby wykonać zeby wykluczyc inne ( skorelowane, mozliwe ) schorzenia? dzieki za pomoc z..

Niskie tętno 45-48 w spoczynku

.. ...wykluczyć wszystkie patologie. jakiŚ czas temy zmieszyłem cisnienie i tętno okazało sie że mam nbardzo niskie tętno, zrobiłem serie badań i okazało sie ze mam bardzo rozroŚnięte serce i bardzo wydajnie, moje tętno wynosi 42 - 45, pojemnoŚc płyc mam też większĄ niż nrmalny człowiek. dużo..

Częstoskurcz a ciąża - Str. 2

.. ...porodem lerzałam na patologi( nie z powodu serca ) i tam mój lekarz ginekolog poprosił o konsultacje kardiologa.obaj po badaniu stwierdzili że poród naturalny będzie lepszy i rodziłam naturalnie ale szczerze mówiąc wolałabym mieć cesarke,miałam długi poród i cały czas bałam się żeby nie..

Patologiczny deobiogram

.. ...wnioskach mam napisane patologiczny deobiogram reszta byla w normie ( oprocz QT=0,034 a norma 0,36 ), badania te sa mi potrzebne do zjazdu pod ziemie - praktyka w kopalni. jakie ma znaczenie ten patologiczny deobiogram i czy uniemozliwi mi to odbycie praktyki?? z gory dziekuje za..

CRP (białko C-reaktywne)

.. ...markerów wielu stanów patologicznych. Jego ilościowe wielokrotne oznaczanie, w powiązaniu z innymi badaniami klinicznymi jest przydatne w rozpoznawaniu, różnicowaniu i ocenie skuteczności leczenia oraz w rokowaniu co do dalszego przebiegu choroby. Okazało się również, że poziom CRP jest..

Zespół hipoplazji lewego serca - Str. 2

.. ...przenieść na oddział patologi ciąży. Niestety po dwóch dobach wykryto szmery na serduszku:( zabrano ją do poznania , zrobili badania i tam wykryto HLHS :( w związku z tym ,że była ona wcześniakiem i ważyła tylko 1700 lekarze postanowili ,że dziecko musi przybrać na wadze , aby można było..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 7

.. ...sprawa psychiki, a nie patologii serca.ALE NAJLEPIEJ OCZYWIŚCIE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z KARDIOLOGIEM.pozdrawiam i chętnie służę pomocą. czesc wszystkim! Czytam to wszystko i jestem w szoku...no coz - mnie zlapalo to samo...tez nie wiedziałam gdzie szukać pomocy. wybierałam sie do psychologa..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 9

.. ...uwarunkowana jakimikolwiek patologicznymi zmianami mózgu czy nerwów, lecz raczej nieświadomymi konfliktami psychicznymi, nad którymi nie panujemy. Konflikty wewnętrzne sprowadzają się najczęściej do: zderzenia dążeń jednostki z możliwościami ich urzeczywistnienia, sprzeczności między..