PCI

Aterektomia

.. ...interwencje wieńcowe ( PCI ) jest to seria zabiegów mających na celu odtworzenie drożności zamkniętego naczynia wieńcowego. Prócz tak popularnych metod leczenia reperfuzyjnego jak: przezskórna angioplastyka wieńcowa bez wszczepienia lub z wszczepieniem stentu, wykonuje się również:..

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

.. ...preferowana metoda leczenia ( PCI lub CABG ) zależą od rozległości zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i istotności hemodynamicznej zwężeń określonych za pomocą koronarografii, stanu chorego oraz współistniejących chorób. Podstawową metodą diagnostyczną jest koronarografia, która..