Pęczek Hisa

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...przedsionkami a komorami jest pęczek Hisa. Część populacji posiada dodatkowe drogi, którymi bodźce elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia opóźnienie impulsów elektrycznych wygenerowanych..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...lewej lub prawej odnogi pęczka Hisa jest zaburzeniem przewodnictwa wewnątrzkomorowego serca. Fizjologicznie, w sercu zdrowego człowieka, pobudzenia powstaje w węźle zatokowym, rozprzestrzenia się po przedsionkach i biegnie przez złącze przedsionkowo - komorowe do pęczka Hisa, następnie..

Rytm zatokowy

.. ...przedsionkowo - komorowy do pęczka Hisa i jego odnogami odpowiednio do prawej i lewej komory serca, pobudzając najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca ( głównie mięśniówka lewej komory ) i resztę mięśnia obu komór. Rytm serca jest jednym z..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa. W przypadku lewej odnogi, blok może dotyczyć jedynie przedniej lub tylnej jej wiązki. Osobnym rozpoznaniem jest tak zwany blok trójwiązkowy, czyli współistnienie bloku prawej odnogi pęczka Hisa, bloku przedniej wiązki lewej odnogi oraz wydłużenia..