Pęczek Kenta

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie ); B - w badaniu EKG nie stwierdza się fali delta - w tym typie pęczek Kenta znajduje się po prawej stronie. Zespół WPW może objawiać się napadami częstoskurczu jednak u wielu pacjentów przebiega bezobjawowo i wykrywany..