Pęknięcie przegrody serca

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje stosunkowo rzadko, bo dotyczy ok. 1 - 3% chorych z zawałem mięśnia sercowego. Najczęściej do pęknięcia przegrody międzykomorowej dochodzi w 1 tygodniu zawału ( zwykle 2 - 3 doba ). Objawy pęknięcia przegrody międzykomorowej. wstrząs kardiogenny i/lub ostra..