Pęknięcie ściany serca

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u ok. 7% pacjentów z zawałem. Powikłanie to najczęściej występuje 3 - 6 dniu zawału. W 90% przypadków pęknięciu ulega ściana lewej komory. Czynnikami, które mogą sprzyjać pęknięciu ściany serca są: pierwszy pełnościenny zawał, kobiety po 60 roku życia, nadciśnienie..