Perfuzja

Scyntygrafia perfuzyjna

.. Scyntygrafia perfuzyjna to badanie stopnia ukrwienia mięśnia sercowego z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych. Wykonuje się pomiary w czasie spoczynku i po wysiłku fizycznym ( intensywny spacer na bieżni, jazda na cykloergometrze rowerowym ) lub farmakologicznym pobudzeniu serca ( np. dipirydamol ). Z..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z nieprawidłowej pracy własnego serca. W etapie początkowym, przy niewielkim jeszcze upośledzeniu..

Sinica

.. ...sinica centralna - spadek wysycenia krwi tlenem; sinica obwodowa - zmniejszona perfuzja tkanek na obwodzie, np. w niewydolności serca. W sinicy centralnej język pacjenta jest siny, w obwodowej czerwony...

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...przywrócenia prawidłowej perfuzji ( krążenie na poziomie naczynia. Zarówno hibernowany jak i ogłuszony mięsień sercowy w diagnostyce przejawia prawidłowy wychwyt glukozy. Blizna nie wykazuje tych właściwości. Sugerowane mechanizmy hibernacji mięśnia sercowego. Obecny stan wiedzy nie..

Perfuzja narządowa

.. Perfuzja to inaczej przepływ. Z punktu widzenia kardiologii, najistotniejsze są zagadnienia przepływu krwi przez różne narządy, szczególnie przez serca. Perfuzja jest wartością zmienną, zależną przede wszystkim od chwilowego zapotrzebowania danego narządu na tlen i substancje odżywcze oraz od intensywności..

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

.. ...się też obszary braku perfuzji, czyli fragmenty siatkówki, które są pozbawione ukrwienia; retinopatia proliferacyjna - w tym stopniu zmian najistotniejsze jest zjawisko neowaskularyzacji - tworzenia nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych; pojawia się także rozrost włóknisto -..

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

.. ...pojawiają się obszary braku perfuzji, krwawe wybroczyny i twarde wysięki tworzące objaw gwiazdy. Najpoważniejsze powikłania retinopatii związanej z nadciśnieniem tętniczym to możliwość odwarstwienie siatkówki oraz obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. Zmiany obserwowane na dnie oka są..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...wynika to z lepszej perfuzji po przywróceniu naturalnego przepływu krwi przez zastentowane naczynia wieńcowe, oraz z niższego ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego w trakcie zabiegu angioplastyki. Najważniejszą wiadomością płynącą z naszego badania dla kardiologów interwencyjnych jest to,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...migotania zmienia sie perfuzja ( ukrwienie ) nerek, stąd nasilone siusianie u niektórych. Trzęsienie się? NIe wiem, trzeba sprawdzić czy migotanie nie przebiega ze zbyt szybką alcja komór ( tetnem ). Generalnie u pacjentów młodych ze zdrowym poza tym sercam ablacja wydaje się najlepszym..

Echo serca - Str. 40

.. ...weryfikacji scyntygrafią perfuzyjną wysiłkową, która to wykazała 100% zgodności metody Satro pod względem czułości i 48 pod względem swoistości. Zalecono wyrównanie tych parametrów i obecnie czyłość to 93% zgodności a swoistość 84%. Na tych samych badaniach referencyjnych EKG spoczynkowe..

Echo serca - Str. 50

.. ...kierunku PFO ( TK, MR, perfuzja mózgu, echo przezprzełykowe oraz szereg innych badań ). U Ciebie raczej na MR wyszłoby jeśli to miałyby byc mikro udary ( np. TIA ), jeśli są częste zostawiają ślad.U mnie w jednym szpitalu powiedzieli że miałam TIA w innym ze nie, ale diagnoza za tak..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 85

.. ...badanie scyntygrafią perfuzyjną, jest to jednak badanie drogie ok. 1000 zł i obciążające dla organizmu. Od niedawna istnieje na rynku badanie o porównywalnej czułości i swoistości o nazwie SATRO. Cena rynkowa to 135 zł. Można jednak trafić niekiedy na jakieś promocje. Badanie jest..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 88

.. ...porównywalna ze scyntygrafią perfuzyjną. Badanie pokazuje najmniejsze zmiany niedokrwienne, nieprawidłowości w układzie bodżco przewodzącym oraz zagrożenie zawałem w układzie procentowym w stosunku do normy ( zdrowego serca ). Badanie jest nieinwazyjne. Można by rzec, że jest przystawką..

Wsteczna perfuzja mózgu

.. ...to pojęcie: wsteczna perfuzja mózgu? to jakieś dziwactwo. Może chodzi o tzw protekcje dystalną mózgu z odwróceniem przepływu... W niektórych zabiegach angioplastyki tętnic szyjnych stosuje się specjalną metodę ochrony przed powikłaniami zabiegu ( czyli przed udarem ) przez odwrócenie..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG

.. ...referencyjną jest Scyntygrafia perfuzyjna wysiłkowa ( nawiasem mówiąc badanie dość drogie i obciążające organizm ). Spośród 100 stwierdzonych przez nią przypadków niedokrwiennych EKG spoczynkowe wykrywa statystycznie ok. 10, EKG wysiłkowe ok. 30 a metoda Satro ok. 95 przypadków, jest..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 2

.. ...referencyjną była Scyntygrafia perfuzyjna wysiłkowa a zgodność z nią Satro wyniosło - 100% a po zwiększeniu swoistości - 93%, podczas gdy EKG spoczynkowe - 15%, wysiłkowe 30%. Scyntygrafia jest jedyną metodą do której można przyrównywać Satro. Koronografia, o której Pan pisze bada..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 3

.. ...jedynie z Scyntygrafią perfuzyjną wysiłkową, która wymaga podania izotopów kontrastowych, jest droga ( ok. 1000 zł ) i dostępna w nielicznych klinikach oraz EKG, które jednak jest wielokrotnie ( ok. 10x ) mniej czułe, często nie pokazuje poważnych zmian niedokrwiennych a nawet stanów..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 5

.. ...zgodnością z scyntygrafią perfuzyjną, która jest referencyjną w stosunku do choroby niedokrwiennej serca. Więcej na www.kardobadanie.nets.pl Myślę, że nikt z nas nie kpi ani nie ironizuje, bo w interesie każdego chorego leży postęp w medycynie. Nie mówię : podstęp - ale : postęp. Czy..