Perikardiocentaza

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...worka osierdziowego, perikardiocentaza ) ma na celu usunięcie nagromadzonej w nim krwi lub płynu. Worek osierdziowy otacza serce człowieka. W różnych stanach patologicznych ( zapalenie, uraz ) może dojść do gromadzenia się w nim krwi lub płynu wysiękowego. Obecność dużej ilości płynu w..