PH 0 5 mocz

Niewydolność serca

.. ...być: wzmożone oddawanie moczu w nocy ( nycturia ), suchy męczący kaszel kaszel w nocy, ochłodzenie kończyn, kołatanie serca ( uczucie nierównego bicia - potykania serca_, bóle wieńcowe, zawroty głowy i utrata przytomności podczas wysiłku fizycznego. Podział niewydolności serca...

Bradykardia

.. ...niedokrwienna serca; niedoczynność tarczycy; przedawkowanie beta - adrenolityków, glikozydów; hiperkaliemia - nadmierne stężenie potasu we krwi ( może się pojawić u osób przyjmujących środki moczopędne )...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...grup: pochodne sulfonylomocznika, np. gliklazyd ( Diaprel, Diabezidum, Diabrezide, Diazidan, Glazide, Glinormax, Norsulin ) czy glimepiryd ( Amaryl ), pochodne biguanidu, np. metformina ( Metformax, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformin, Metifor, Siofor ), inhibitory α -..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...beta - blokery leki moczopędne ( diuretyki ) alfa - blokery Badania zalecane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kontrola ciśnienia tętniczego - 2 - 3 razy w tygodni. Pomiary najlepiej wykonywać rano, w południe, wieczorem. Warto założyć sobie zeszyt, w którym będziesz notował..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...tętniczemu towarzyszy białkomocz, obrzęki, zaburzenia krzepnięcia krwi, upośledzenie funkcji wątroby i nerek. Zasady postępowania przy nadciśnieniu w ciąży. lekiem z wyboru w pierwszej kolejności jest metyldopa i/lub hydralazyna; w dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...np. toczeń układowy; mocznica - w przebiegu niewydolności nerek; choroby nowotworowe, dodatkowo płyn może zbierać się w worku osierdziowym ( chłoniaki, rak oskrzela, sutka ). Rozpoznanie tamponady worka osierdziowego. Objawy tamponady worka osierdziowego. Objawom choroby podstawowej mogą..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...krwi. Występowanie dwóch czynników ryzyka pierwszego rzędu powoduje, że zagrożenie zawałem serca zwiększa się czterokrotnie, a występowanie trzech czynników pierwszego rzędu zwiększa to ryzyko 10 razy!..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...krwi takie jak leki moczopędne, azotany ( np. nitrogliceryna ) i inne. Inne wskazówki dotyczące hipotonii ortostatycznej. ciśnienie w pozycji leżącej jest zawsze wyższe od ciśnienia w pozycji stojącej; aktywność fizyczna zwiększa objawy hipotonii ortostatycznej, warto pamiętać, że..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...amylazy w surowicy i w moczu. Psychogenne przyczyny. Przyczyny psychogenne występują u ok. 1/3 pacjentów z bólem w klatce piersiowej. Typowe sytuacje stresogenne uważane za przyczynę bólu dają się wyodrębnić na początku objawów. W ok. 2/3 przypadków stres związany jest ze śmiercią,..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...terapii łączonej z lekami moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności..

Frakcja wyrzutowa

.. ...leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra niewydolność serca wymaga często podawania leków przeciwwstrząsowych lub mechanicznego wspomagania..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...zawierające klomipraminę dostępne w Polsce ( za indeksem leków MP 2007 ): Hydiphen, Anafranil. Inne leki z grupy trójpierścieniowych antydepresantów: amitryptylina, dezypramina, imipramina, doksepina...

Fenylbutazon (Butapirazol)

.. ...leczeniu dny moczanowej. Działania niepożądane są wspólne dla całej grupy NLPZ. Fenylbutazon może wywołać uszkodzenia szpiku kostnego. Butapirazol to nazwa handlowa preparatu zawierającego fenylbutazon...

Niedobory magnezu

.. ...przyczyną niewielkich niedoborów magnezu jest picie dużych ilości kawy, która działa moczopędnie i nasila wydalanie magnezu przez nerki. Przy tego tupu zaburzeniach świetnym lekarstwem jest czekolada...

Hipokaliemia

.. ...zwiększają wydalanie potasu z moczem - przede wszystkim chodzi tu o leki diuretyczne jak na przykład furosemid. Hipokaliemia wraz z zaburzeniami stężenia pozostałych istotnych jonów ( sód, wapń, magnez ) występuje także u osób odwonionych w przebiegu masywnych wymiotów, biegunek, czy z..

Indapamid (Ipres long)

.. ...aktywne z grupy leków moczopędnych ( diuretyków ). Lek ten zwiększa wydalanie sodu i potasu z moczem, przez co zwiększa również objętość wydalanego moczu ( sód pociąga za sobą wodę ). W czasie stosowania preparatów indapamidu należy liczyć się z możliwością wystąpienia hipokaliemii. W..

Miododryna (Gutron)

.. ...krwionośnych oraz w pęcherzu moczowym. Pobudzenie receptorów alfa przez miododrynę powoduje skurcz naczyń oraz skurcz szyjki pęcherza moczowego, czyli zatrzymanie opływu moczu. Z mechanizmu działania wynika zastosowanie leku. Miododryna jest stosowana w ortostatycznym niedociśnieniu i w..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...przez większość leków moczopędnych. Spadek stężenia jonów potasu we krwi wiąże się z ryzykiem wystąpienia nadkomorowych zaburzeń rytmu ( skurcze dodatkowe, częstoskurcze, migotanie przedsionków ) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór ( nagły zgon sercowy ). Jony potasu..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...grupy diuretyków ( leków moczopędnych ) pętlowych. Określenie pętlowy odnosi się do miejsca nefronu ( element funkcjonalny nerki ), w którym działa lek ( pętla Henlego ). Torasemid hamuje wchłanianie zwrotne sodu, chlorków i wody. Mechanizm działania jest wspólny dla całej grupy (..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...śródbłonka naczyń oraz lekach moczopędnych i przeciwzakrzepowych - jeśli są konieczne. Leczenie operacyjne może mieć charakter paliatywny, pozwalający dotrwać pacjentowi do czasu, gdy możliwa będzie transplantacja płuc i serca. Zabieg paliatywny polega na przebiciu przegrody..

Ketoza

.. ...obecne w surowicy i w moczu chorego. Wynika to z patologicznego przestrojenia metabolizmu glukozy i tłuszczów. Rozwija się kwasica metaboliczna. Kwasica ketonowa może być wywołana ciężkim zatruciem alkoholowym, głodzeniem, może również rozwinąć się w przebiegu śpiączki wątrobowej lub..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. Obecność krwi w moczu może być objawem wielu poważnych chorób i zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Przyczyna krwiomoczu może dotyczyć samego okładu moczowego od nerek, przez moczowód do pęcherze moczowego i cewki moczowej. Należy zawsze wykluczyć uraz jednego z tych elementów. Krwiomocz może również być..

Choroba Kawasaki

.. ...funkcji wątroby, bolesność stawów, zapalenie cewki moczowej. Podstawa leczenia jest podawanie immunoglobuliny. Szybko podana, daje bardzo dobre efekty. Leczenie modyfikuje się w oparciu o obraz choroby...

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...większa dawka, tym większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego dawki leków dobiera się indywidualnie w każdym przypadku, stosując najniższa dawkę skuteczną ( czyli dającą porządny efekt )...

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także indywidualnego ustalenia dawkowania leków. Problem nadciśnienia ciężarnych jest niezwykle istotny,..

Refluks

.. ...przełykowy czy pęcherzowo - moczowodowy. Refluks żołądkowo - przełykowy. to sytuacja, w której treść żołądkowa jest zarzucana do przełyku. U noworodków i niemowląt refluks występuje w związku z niedojrzałością dolnego zwieracza przełyku. Jest to jedna z przyczyn występowania ulewań po..

Bóle w pachwinie

.. ...związany z kamicą układu moczowego. Z innych przyczyn tego typu dolegliwości należy brać pod uwagę u kobiet choroby przydatków macicy ( jajniki, jajowody ), a u mężczyzn choroby jąder, najądrzy i patologie powrózka nasiennego ( np. żylaki powrózka ). Przy rozpatrywaniu przyczyn..

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. Oddawanie moczu w nocy, przez lekarzy określane terminem nykturia, może być objawem poważnych chorób, może także być zupełnie niegroźną konsekwencją nadmiernego przyjmowania płynów przed snem ( kawa, piwo itp. ). Definicja określa ten stan, jako oddawanie moczu więcej niż jeden raz w ciągu nocy. Z punktu..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...zaburzenia w oddawaniu moczu. Ostatnie dwa objawy przypuszczalne to uczucie zmęczenia oraz ruchy płody wyczuwane około 18 tygodnia ciąży, początkowa jako bąbelki lub trzepotania . Prawdopodobne objawy ciąży to powiększenie się obwodu brzucha, zmiany w obrębie szyjki macicy stwierdzone..

Objawy cukrzycy

.. ...pierwszego, są: wielomocz, czyli wzmożona ilość oddawanego moczu; znacznie wzmożenie pragnienia, chory odczuwa niemal ciągłą potrzebę przyjmowania płynów, nie raz do kilku litrów dziennie; odwodnienie, objaw wydawałoby się nie pasujący do dwóch poprzednich, a w rzeczywistości stanowiący..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. Diuretyki ( leki moczopędne ) są jedną z najczęściej stosowanych grup leków w kardiologii. Zwiększenie diurezy, czyli wydalania moczu, jest bardzo istotnym aspektem leczenie niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego, jednych z najbardziej rozpowszechnionych chorób w społeczeństwie. Główny efekt..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...substancji biochemicznych jak mocznik, kreatynina czy bilirubina, liczne enzymy jak choćby aminotransferazy. Bardzo istotne są składniki buforowe osocza, które zapewniają odpowiednie pH. Wahania w stężeniu poszczególnych składników są niezwykle pomocne w diagnostyce wielu schorzeń...

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...środkowego, zatok, dróg moczowo - płciowych, tkanek miękkich. Wykorzystywana jest także w schemacie eradykacji Helicobacter pylorii. Amoksycylinę podaje się zwykle doustnie ( tabletki lub zawiesiny ). Przeciętna dawka wynosi 750 mg w trzech dawkach podzielonych. Zwykłe infekcje rzadko..

Badanie moczu

.. ...Najczęściej wykonywane badania moczu to: Badanie ogólne moczu. Badanie ogólne moczu pozwala na określenie ciężaru właściwego moczu ( norma: 1,016 - 1,022 kg/L ), barwę, pH ( zwykle 5,0 - 6,0 ). W badaniu ogólnym stwierdza się też ewentualną obecność białka, glukozy, ciał ketonowych i..

Dieta bogata w potas

Dieta bogata w potas

.. ...to szczególnie leków moczopędnych. Większość z nich, na przykład furosemid czy indapamid, wypłukują potas z naszego organizmu. Dlatego lekarze jednocześnie z diuretykami przepisują preparaty zawierające potas. Warto jednam wiedzieć, jakie produktu spożywcze zawierają duże ilości tego..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...hipergilikemii, obecność białka w moczu są czynnikami wskazującymi na wysokie ryzyko uszkodzenia nerwów w postaci demienilizacji i zaników aksonalnych nerwów. Objawy polineuropatii cukrzycowej. Objawy polineuropatii cukrzycowej występują u ponad połowy diabetyków. U około 10% przybierają..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...cukrzycowej jest białkomocz ( albuminuria ) o rożnym stopniu nasilenia. W ramach zapobiegania i leczenie mikroalbuminurii zaleca się odpowiednią dietę, prawidłowe leczenie cukrzycy oraz stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonistów receptorów dla..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...obserwowany w pęcherzu moczowym i gruczole krokowym, co ułatwia oddawanie moczu w przypadku łagodnego przerostu stercza ( prostaty ). Dodatkowym efektem działania terazosyny jest korzystna modyfikacja metabolizmu lipidów: spadek VLDL i LDL oraz wzrost stężenie HDL. Terazosyna jest..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...grup: otrzymującej lek moczopędny indapamid o powolnym uwalnianiu w dawce 1,5 mg lub do grupy kontrolnej, której podawano placebo. Ponad 80 proc. osób leczonych indapamidem wymagała tez podawania innego leku na nadciśnienie - inhibitora konwertazy angiotensyny. Badania zaplanowano na 5..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...magnezu, sodu i potasu. Picie surowego soku z buraków pomaga w wydalaniu kwasu moczowego z organizmu, pobudza krążenie i ułatwia przemianę materii. Buraki pomagają też leczyć anginę, grypę i przeziębienia...

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...wzrostem poziomu białka w moczu lub obrzękami pomiędzy 20. tygodniem ciąży a końcem pierwszego tygodnia po porodzie. Zmniejsza się dopływ tlenu do płodu, co - jak wynika z badań prowadzonych na uniwersytecie w Cambridge - może opóźnić rozwój oraz uszkadzać układ sercowo - naczyniowy i..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...regulację wydalania soli z moczem. Już od czasu odkrycia, że serce wydziela peptydy rozszerzające naczynia krwionośne i ułatwiające pozbycie się nadmiaru soli z organizmu wraz z moczem, naukowcy podejrzewali, że peptydy natriuretyczne są zaangażowane w regulację ciśnienia krwi. Autorzy..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...Analiza składu białek w moczu może pewnego dnia pomóc w prosty i nieinwazyjny sposób diagnozować miażdżycę naczyń wieńcowych serca - podaje serwis internetowy EurekAlert. Jak przypominają naukowcy, miażdżyca naczyń prowadzi do zawałów serca i udarów mózgu, uważanych ciągle najważniejsze..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...tanie i dostępne leki moczopędne - informuje pismo Archives of Internal Medicine Amerykańskie badania o nazwie ALLHAT, największe z dotychczas przeprowadzonych, trwały od lutego 1994 do marca 2002 r. i porównywały metody leczenia wysokiego nadciśnienia w początkowej fazie. Wzięło w nich..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...szampana wydalali wraz z moczem większe ilości metabolitów tych związków. Jak tłumaczą naukowcy, polifenole przedłużają działanie tlenku azotu w naczyniach, spowalniając proces usuwania go z krwiobiegu. Gaz ten powoduje rozszerzenie ścianek naczyń i spadek ciśnienia krwi. Zasada..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...migotania często się biega z moczem - podobno to normalne, ale jaki jest tego mechanizm ? Ostatnio też w czasie napadów migotań cały się trzęsę i to dosyć mocno - mija to po ustaniu migotania - czy należy się tego obawiać ? I ostatnia kwestia - ostatnio w czasie migotań pojawiają się..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...łonowy. Przy oddawaniu moczu czuję ból ( do zniesienia oczywiście ), tak jakbym miała przeziębiony pęcherz. ból czuję też przy podnoszeniu tej nogi. Czy mam się tym martwić? Czy to przejdzie? Jak długo ta noga będzie boleć? Czy powinnam iść z tym do jakiegoś lekarza? Zaraz po zabiegu ta..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...długotrwałego krwinkomoczu,dlatego przed położeniem się do szpitala zależało mi również na opinii kardiologa. Podobno nie jest źle,ale gdyby coś się działo mam się postarać o wykonanie EKG.Wczoraj zapisałam się również w rejestracji na badanie UKG - termin dość odległy, koniec sierpnia...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 24

.. ...jak np przewlekła infekcja dróg moczowych. Jak i nadczynnośc tarczycy. itd itd. Myślę, że w trakcie hospitalizacji musi Pani na to zwrócić uwagę i posprawdzać kilka rzeczy. Dochtory będą wiedziały co....

Częstoskurcz - ablacja - Str. 9

.. ...mjejscu wkłuć?I czy bede musiała mieć zakładany cewnik do pęcherza moczowago? badanie elektrofizjologiczne Nie ma sprawy!!!!A gdzie masz mieć wykonywany zabieg?W jakim mieście? badanie elektrofizjologiczne..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 38

.. ...gama, morfologia, HIV, mocz, etc. ), rentgen klatki piersiowej, EKG, USG. Jesli nie masz niepanstwowej opieki medycznej wykupionej z pracy to polecalbym zapisac sie do jakiejs placowki typu Medicover lub Centrum Damiana. W ciagu miesiaca zrobia Ci wszystkie badania a koszt abonamentu nie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 41

.. ...zwiększone oddawanie moczu?W artykule przeczytałam, że tak to może przebiegac, a jak to wygląda w praktyce?będe wdzięczna za odpowiedz. Miniu max 178,156 na dawce bisocardu 20. aga to dlaczego nie pojdziesz do kardiologa jezeli masz takie tetno to jest za mala dawka a moze dostalabys..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 43

.. ...piersiowej, badanie krwi i moczu. Jednak na 3 tygodnie przed ablacją musiałam jeszcze raz powtórzyć badanie krwi i moczu - żeby wyniki były jak * najświeższe * . Jeśli będziesz miała jeszcze jakieś pytania odnośnie Allenortu to z miłą chęcią odpowiem. Natomiast odnośnie ablacji - to..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...60 - u normie 70 - wymoczek 80 - mlody staruszek 100 - KOMPLETNY INWALIDA - bez lekarstw zagrozenie zycia przy najmniejszym wysilku !!! W przypadku mlodziezy w wieku zuczka do powyzszych wartosci mozna dodac 10 - 15 jako poprawke z uwagi na wiek...

Echo serca - Str. 6

.. ...E.coli wyhodowano z drog moczowych ,jesli tak to raczej nie. Hipotetycznei powiększenie prawego serca byloby mozliwe przy chorbie pluc.np.astmie. jak jest opisane to zdjecie? Czy ktoś tylko rzucil taki tekst? bakteria wyhodowana z drog moczowych. opis zdjecia * pola płucne bez zmian..

Echo serca - Str. 31

.. ...osierdzia, zalecił lek moczopędny Diuver 1 * d i magnez. Proszę o interpretację wyników Panią Izabelę, gdyż określenie prawdopodobnie mi nie wystarcza, a o ile wcześniej nie odczuwałam żadnych bóli, tak obecnie pojawiły się bóle( napadowe ) pod łopatkami, szybkie tętno ( 90 - 120 ) i..

Echo serca - Str. 41

.. ...276 tyś. Na 141 K 3.9 mocznik 4.0 glc 5.5 CRP poniżej 7.0 APTT 34.5 INR 0.99 Fibrynogen 2.83 CPK 82 Mb 3 Troponina poniżej 0.01 magnez 0.81 D - dimery 0.27 W szpitalu powiedzieli mi że są to badania na niedotlenienie mięśnia sercowego, ale więcej inf nie chcieli udzielić. Byłam u..

Echo serca - Str. 55

.. ...mi podstawowe badania moczu i krwi ( wszystko w normie prócz cholesterolu ale działam już w celu zmniejszenia go ) i usg jamy brzusznej ( wszytsko w normie ) a ukg wykazało to co pisałam wcześniej. Do mojego kardiologa wybieram się dopiero 5go maja ale skoro mam spać spokojnie to śpię...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 20

.. ...zaczęłam się w nocy moczyć to odstawiłam:/ Dosyć wstydliwy temat, ale nic na to nie poradzę i wydaje mi się że nie jestem z tym sama. Dodam , że takie obiawy miałam po połączeniu Mobemidy z Deprexoletem. Także radzę nie zgadzać się u lekarza na taki eksperyment. Serdeczne pozdrowienia..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 22

.. ...głowy a jestem w domu, moczę ręcznik zimną wodą i robię okład na czoło, twarz i głowę,mi to pomaga.Natomiast zawsze kiedy wychodzę mam przy sobie małą butelkę wody mineralnej, zimnej i albo ją piję albo taką zimną butelkę przykładam sobie do karku. Dobrze jest też ( jeśli to możliwe..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 27

.. ...niechęć do jedzenia, moczenie nocne itp )? Idź z małym do lekarza, niech się dziecko nie męczy. I lepiej przygotować go do tej wizyty, aby nie przezył niepotrzebnego stresu, bo dzieci - jak większiść z nas - kojarzy lekarza tylko ze strzykawką i bólem. Joasiu, zaglądaj do nas i napisz,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...zrobić badanie krwi, moczu i hormonów. A ten lek to PROPANOLOL, o którym niektórzy z Was pisali. A ponieważ nie mam czasu wracać do Waszych wcześniejszych postów, to bardzo proszę o jakieś informacje na temat tego leku. Wiem, że ma spowolnić bicie serca, ale ja jeszcze go nie wzięłam ,..

Tachykardia i metacord 50

.. ...krwi,hormonu tarczycy,moczu,EKG,glukozy ( wszystko,oprócz EKG, w normie ), stwierdził,że objawy,które mnie od paru tygodni męczą:zawroty głowy,duszności,kołatanie serca,osłabienie to TACHYKARDIA. Przepisał mi metacord 50 i kazał brać po pół tabletki rano,żeby wyrównać bicie serca...

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...mogłam mówić ,oddawałam mocz mimo woli.Szok jaki przezyłam po zażyciu tego leku jest nie do opisania.Strach , ból ,lęk przed zażyciem innych leków to zostanie na zawsze , nie ufam lekarzom od tego zdarzenia,nawet przepraszam nie usłyszałam. Póżniej dawano mi leki na uspokojenie , a kto..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 16

.. ...calodobowej zbiorki moczu + mineraly z surowicy ). Ja dochodze juz powoli do siebie od paru miesiecy po przykrych zapasciach i atakach leku zarazem. Bylem kompletnie wyplukany z mieneralow ( w szczegolnosci z cynku i magnezu ), a to przez niestety dlugoletnie nie wylewanie na kolnierz :..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 23

.. ...wyrwać cewnik z przewodu moczowego, skutkiem tego było 3 krotne nieudane usunięcie cewnika, za każdym razem następowało blokowanie oddawania moczu, koszmar ! W efekcie cewnik miałem 50 dni. po wyjęciu stan zapalny, gorączka 5 dni . Piszę o tym szczegółowo aby ostrzec innych przed..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa

.. ...morfologia, ob, transaminazy, mocz, cholesterol ( 3 rodzaje ) HBS, elektrolity, CPK, glukozę oraz rentgen klatki piersiowej i przynieść do Pani Dr. Na wizycie Pani Dr. Poradzi jakie badania należy zrobić ( jak niektóre robią w rejonie to tam też można robić nie trzeba wszystkiego robić w..

Powikłania po bypassy i sztucznej zastawce aortalnej

.. ...tego nie oddal jeszcze moczu,czyli nerki przestaja pracowac,tez nie wiedza czemu.Jestesmy strasznie zalamani,bo ta niewiadoma jest okropna.Jezeli ktos slyszal o podobnych przypadkach to blagam - piszcie:( . POZDRAWIAM luna witaj,jestem dokladnie w takiej samej sytuacji jak ty.operacja..

Chelatacja - Str. 4

.. ...ilości metali ciężkich w moczu tych ludzi i trwa to zagadkowo krótko, bo tylko kilka godzin potem już znowu nic. Po następnym przetoczeniu znów to samo. Temu efektowi naprawdę trudno zaprzeczyć, chyba, że ktoś chce sobie pożartować i trochę się poprzekomarzać. Lekarzowi, który na..

Chelatacja - Str. 6

.. ...połączone z sodem, a w moczu znajdujemy EDTA połączone z różnymi innymi metalami, w tym głównie z ołowiem. Po całej kuracji badamy stężenie ołowiu w kości, i stwierdzamy przekroczenie stukrotne, a nie dwu tysiąckrotne jak było przed chelatacjami. To jest dla mnie jednoznaczne. To, że..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...minie...szczegolnie nerki i uklad moczowy ...stawy i glowa mi peka do tego zimno jak nie wiem co pomimo ze jestem goraca jak wegiel w piecu..ale da sie zyc : ) pozdrawiam wszystkich chorobusiów : ) chcialam jeszcze dodac ze jezeli ktos ma problemy ze znalezieniem fachowej pomocy w..

Potas - czemu go tak mało?

.. ...niewydolnośc w fazie wielomoczu c ) polekowa np. po diuretykach bez suplementacji, sterydoterapia d ) przewlekly i wtorny hiperaldosteronizm e ) nadmiar glikokorykosteridow w organizmie - hipokalemia zprzemieszczenia ( tzw. tranmineralizacja - zasadowica, śpiączka cukrzycowa z podaniem..

Potas - czemu go tak mało? - Str. 2

.. ...woda w organizmie.Leki moczopedne,ktore musi przyjmowac bardzo wyplukuja jej potas.Niestety po zazyciu potasu miala okropne bole zoladka.Nie moze wiecej przyjmowac go w tabletkach a w diecie to za malo.Czy ktos z szanownego panstwa spotkal sie z czyms podobnym?Czy sa jakies inne..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...dostaniecie pojemnik na mocz. Siostra poprosi was o oddanie moczu rano, przed jedzeniem. Następnego dnia rano ( o godz. 6stej ) przed śniadaniem oddajecie pojemnik ( rzecz jasna wypełniony ) i idziecie na wagę. Pobierają wam krew do analizy, każą zmierzyć temperaturę, po czym macie czas..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 3

.. ...duza ilośc krwi i rano mocz.W dniu zabiegu nie należy nic jesć to rzecz jasna.jeśli chodzi o zabieg to jest on strasznie nie przyjemny a nie bolesny. Najbardziej bolą wkłucia igły w okolice pachwiny własnie podczas wkłucia spadło mi cisnienie 40/60 ale od razu podano kroplowke i wszystko..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 25

.. ...pojechalem badania krwii moczu echo ekg serca nic wiecej i w czwartek mialem ablacje.. wszystko z przygotowaniami trwalo ok2 godz. w sumie nie mialem zbyt skomplikowanego czestoskurczu 1 ogniwo ale nie powiem.. niby znieczulenia w okolicach pachwin i powyzej klatki piersiowej ale..

Operacja zakładania bajpasów i wymiana zastawki - Str. 3

.. ...jest nie tak to zły mocz to za mało go zmeczona juz jest tym wszystkim ale z drugiej strony sie jej wcale nie dziwie. Obiecałam jej ze bede znów za tydzien i przywioze jej zdjecia mojego syna i córki bardzo sie ucieszyla i przestała płakac wytłumaczyłam jej ze dla wnuków musi walczyc nie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...celu podaje sie leki moczopędne np. Furosemid., preparaty naparstnicy ( Bemecor ) oraz inhibitory konwertazy angiotensyny np. Enap. Osttanio wykazano skuteczność blokerów kanałów wapniowych np Nipedypina, Diltiazen oraz blokerów receptora beta - adrenergicznego np. Propranolol,..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...kamica nerkowa ? albo dna moczanowa? - miałam juz kwas moczowy - ok8/ja też miałam z tym problemy - to błędne koło - i są to prawdopodobnie skutki brania pozostałych leków - czy się mylę? - z Twoja diagnozą - oczywista jest renta - niestety.Pozdrawiam Maria/Tomek ma chyba nas dosyc!/..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 24

.. ...potęguje działanie leków moczopędnych ). Chodzę normalnie. Szybkim krokiem. Nie mam na dziś dzień większych kłopotów z wydolnością fizyczną. Fakt na pewno nie biegam i nie uprawiam sportu, ale chodzę i mam się nieźle. Lekarzy omijam, no chyba, że muszę pójść sobie na odział R, żeby mi..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 25

.. ...trzepotanie przedsionków i dna moczanowa w wyniku przewlekłego przyjmowania leków moczopędnych. Raz jedyny ostry atak dny leczony kolchicyną - rzygałem jak kot przerwany. Od tamtej pory dodatkowo na miluricie 100mg x1 na dzień. Obecnie w echo widoczne zmiany od tej istotnej poprawy w..

Szybkie tętno - Str. 2

.. ...pożartować,żeby nie zwariować. Moczko, czy możesz mi troszke dokładnie opisać sam zabieg? Czy wejście jest w opolicy pachwiny? Czytałam o miejscowym znieczuleniu i nieprzyjemnych wrażeniach w trakcie zabiegu trwającego czasem kilka godzin. Dla mnie te fizjologiczne sprawy tez są..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...potas, cały obraz krwi i moczu i jest wszystko ok. Tarczyce tez mialam badana ze krwi i tez ponoc ok ide jeszcze na usg tej tarczycy. Juz nie wiem co to moze być, nerwy choroba??? Byłabym wdzięczna za jakakolwiek rade. Zaznacze ze teraz ze strach nic nie robie tylko mierze teto i jak..

Woda w płucach

.. ...podawanie diuretyków ( leków moczopędnych ) ale to też zależy od przyczyny Pozdrawiam luxus3@op.pl witam! moja mama miala operacje na przepukline rozworu przelykowo - zoladkowego po 2 tygodniach zaczalo bolec ja miejsce gdzie byl dren teraz jest znowu w szpitalu i okazalo sie ze ma wode..

Woda w płucach - Str. 2

.. ...przyczyną.Podawane są tylko leki moczopędne.Ostatnio lekarz kardiolog powiedział,że medycyna w wielu przypadkach jest bezsilna.Zaczęliśmy leczenie niekonwencjonalne tj.zielarstwo itp.Gdyby ktoś mógł pomóc i doradzić byłabym bardzo wdzięczna. Mój e - mail: el.wu@wp.pl Krystyno,..

Bezpłatne badania na nadciśnienie tętnicze

.. ...badanie internistyczne - badanie stężenia glukozy i cholesterolu - test na obecność białka w moczu - EKG - konsultacja lekarza specjalisty hipertensjologa KONTAKT: 660 889 243 lub nadcisnienie.tetnicze@wp.pl..

Raz na jakiś czas serce zaczyna bić o wiele mocniej

.. ...podstawowe badania tj. krew, mocz itd. Jak to jest przyczyną jakiejś choroby, infekcji czy czegoś poważnego, to wszystko wyjdzie w tych badaniach. Przygotuj się jednak na to, że wszystko bedzie w porządku, a Ty okażesz się okazem zdrowia - tak było ze mną. Poproś albo sam Ci da..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...Jutro jadę na badanie moczu i krwi. Jeżeli to niczego nie wykarze to albo jestem w ciąży albo choruję na nerwicę. Wydaje mi się, iż to drugie jest bardziej prawdopodobne. Jeszcze godzinę temu nie chciałam się do tego przyznać... A teraz... Po tym co przeczytałam od Was wnioskuję iż mamy..

Jakie macie dolegliwości nerwicowcy?

.. ...bezwiedne oddawanie moczu ( katastrofa ) Wiesz co Barbaro, myślałam czasami, że nikt nie ma takich dolegliwości jak ja, ale widzę, że też strasznie się męczysz.U mnie najgorsza jest bezsennośc i mało się pisze o tym ciągłym niepokoju, lęku u mnie wręcz panice, też tak masz? Barbara, czy..

Niedoczynność tarczycy - Str. 8

.. ...tylko tarczycę, ale wychodząc z moczem obkurcza także penisa. Śmieszne? no, dla mnie nie bardzo. Pozdrawiam w tym wieku nie dziwo ze sie obkurczyl. polecam WSZYSTKIM strone www.stophethyroidmadness.com..

Niedoczynność tarczycy - Str. 16

.. ...wietrzna pore, popuszczanie moczu, ogolnie caly czas mi zimno, nie moge spac, skoncentrowac sie, nauka mi nie idzie... jak mowie o tym lekarzom to sie smieja ze pewnie wyolbrzymiam... ze to tak nastolatki lubia, w koncu dal mi skierowanie na badanie, tsh mam fatalne( jak to powiedziala..

Niedoczynność tarczycy - Str. 21

.. ...podstawowe badania krwi moczu i tsh i do tego tableteczki na uspokojenie i do domku . Odebrałam wyniki i wszystko było ok poza wynikami tsh które miały 4.12 a norma była do 4.0 skierowanie do endy...i do domu , ale mój stan sie nadal pogarszał wiekszy strach lęki panika że cos mi sie..

Miała być nerwica a jest WPW

.. ...tarczycy oraz badania moczu - norma. Denerwujące dolegliwości to : bóle częste w klatce piersiowej, odczówalne uciski ( dziwnne ) w sercu oraz napady duszności. Lekaż rodzinny też mi polecił Aplacje, ale zdaniem kardiologa to zawcześnie na to. Dobija mnie najbardziej duszność, ataki..

Ablacja - Str. 8

.. ...pamiętać o oddawaniu moczu po zbiegu, oczywiście w pozycji leżącej : ) No jeżeli tego nie zrobimy to pani założy nam cewnik więc chcąc nie chcąc trzeba się zmusić i kropeleczki z siebie wydusić!!! A po zabiegu napewno trzeba sie troszkę oszczędzać. Ja szybciej się męczę i mam zadyszkę,..

Szmery w sercu są groźne?

.. ...jeszcze badanie krwi i moczu.... Czy to moze byc oznaka czegos powaznego?? napiszcie do mnie: gg 2370227..... help... Mam 19 lat, na badaniach na studia lekarz stwierdził,ze mam szmery w sercu. Byłam dzisiaj na USG serca. Okazało sie,że wszystko jest w jak najlepszym porządku...także..

Po bajpasach - Str. 7

.. ...szansa. Strasznie się martwię... Ona ma dużo chorób ( miadżyca, choroba wieńcowa, dna moczanowa, skoki ciśnienia, rwa kulszowa ) i boję się, że któraś z nich może zakłócić powrót do zdrowia lub gojenie....