Pierścień Waldeyera

Usuwanie migdałków

.. ...pierścienie chłonnego gardła ( pierścień Waldeyera ), którego funkcją jest ochrona niżej położonych części okładu oddechowego przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Usunięcie migdałków otwiera więc wielu patogenom drogą do oskrzeli i dalej do płuc. Wskazania do usunięcia migdałków...