Pląsawica

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...objawia się w postaci pląsawicy, czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym powikłaniem choroby reumatycznej jest zajęcie serca. Zapalenie może dotyczyć wsierdzia, włókien mięśniowych, osierdzia, jak również..

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia

.. ...komorowy I stopnia. Pląsawica, zwana także tańcem świętego Wita. Polega na mimowolnych ruchach mięśni twarzy oraz kończyn z towarzyszącą labilnością emocjonalną. Występuje rzadziej niż wyżej wymienione objawy, gdyż u 5 - 20% chorych i pojawia się później - po około 3 miesiącach od..