Płatki półksiężycowate

Zastawki serca

.. ...semilunares ). Wszystkie trzy płatki półksiężycowate pnia płucnego tworzą zastawkę pnia płucnego ( valva trunci pulmonalis ), zaś płatki aorty zastawkę aorty ( valva aortae ). Obie są zastawkami tętniczymi w odróżnieniu od zastawek przedsionkowo - komorowych, czyli żylnych. Płatki..