Płuca

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...dolne płaty prawego płuca. Prawie 90% zakrzepów pochodzi z obszaru, z którego krew zbierana jest przez żyłę główną ( około 60% z żył uda ), pozostałe z układu żylnego miednicy. U osób starszych, unieruchomionych ( nawet przez krótki czas np. podczas lotu samolotem ) może dojść do..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie pacjenta; zbyt niska podaż białka powodująca spadek ciśnienia osmotycznego a co za tym idzie..

Duszność

Duszność

.. ...gazowej zachodzącej w płucach, w sercu, które nie jest w stanie zapewnić dostatecznego przepływu krwi oraz w samej krwi, której zdolność do transportu tlenu może być ograniczona. Duszność może więc być objawem bardzo wielu chorób. Duszność jest jednym z głównych objawów niewydolności..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...lewego przedsionka i odciąża prawą komorę serca. Nie ma to żadnego wpływu na naczynia płucne, dlatego w ciężkich stadiach nadciśnienia płucnego jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczep płuca - serce...

Rak płuc

Rak płuc

.. Rak płuc to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka dróg oddechowych - jest chorobą ciężką, rokowania jest zwykle niepomyślne. Istnieje kilka typów histologicznych tego raka, jednak najistotniejszy jest podziała na raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego. Durgi typ jest we wczesnym stadium zmianą..

Płyn w jamie opłucnowej

Płyn w jamie opłucnowej

.. Płuca są pokryte opłucną. Jest to błona składająca się z dwóch warstw: opłucnej trzewnej i opłucnej ściennej. Opłucna trzewna pokrywa płuca i jest z nimi zrośnięta. Opłucna ścienna ściśle do niej przylega. W pewnych sytuacjach pomiędzy obie blaszki może jednak dostać się powietrze ( odma opłucnowa ) lub..

Woda w płucach

Woda w płucach

.. ...Potoczne określenie woda w płucach może odnosić się do dwóch sytuacji klinicznych. Pierwsza to obecność wysięku lub przesięku w świetle pęcherzyków płucnych. Zagadnienie opisane poniżej. Druga sytuacja to płyn w jamie opłucnowej. Pęcherzyki płucne, układające się jak grona winogron, są..

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. Przewlekła obturacyjna choroba płuc ( POChP ) to przewlekłe i postępujące uszkodzenie struktur układu oddechowego. POChP to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób, według WHO stanowi 4 co do częstości przyczynę śmierci na świecie. Obraz POChP łączy w sobie cechy przewlekłego zapalenia oskrzeli, astmy..