Płyn w opłucnej objawy

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 11

.. ...czy nie gromadzą się płyny w opłucnej lub osierdziu - a gdy jest trudno ocenić - mam robione echo.To chyba dobrze ,ze trafił do tego szpitala - to takie samonapędzające się błędne kolo - faktyczne objawy - i strach/stres,który nasila negatywne objawy.Oby * rozpędzili * mu płyny tylko..