Pobieranie narządów

Za mało przeszczepów serca w Polsce

Za mało przeszczepów serca w Polsce

.. ...załatwianiu spraw związanych z pobieraniem narządów. Na początek koordynator szuka potencjalnych dawców, musi zadbać o wszelkie formalności związane z komisyjnych potwierdzeniem śmierci mózgowej dawcy, a następnie czuwa nad pobieraniem narządów. Pobieranie organów odbywa się w szpitalu,..