Pobudzenie

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...refrakcją bezwzględną. Pobudzenie elektryczne komór ( depolaryzacja ) następuje więc najwcześniej po 120 ms od pobudzenia przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120 ms wskazuje na obecność..