Pojemność minutową serca wynosi

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...wynosi około 70 - 75 ml. Pojemność minutowa ( cardiac output ) - jest to pojemność krwi wytłoczonej przez jedną z komór w czasie jednej minuty. Pojemność minutową oblicza się mnożąc objętość wyrzutową przez liczbę skurczów w czasie jednej minuty. Przykładowo: Objętość wyrzutowa komory w..

Wskaźnik sercowy

.. ...sercowy obliczmy dzieląc pojemność minutową serca przez powierzchnię ciała. Zakładając, że powierzchnia ciała jest wartością przeciętną i stała ( przyjmuje się 1,7 metra kwadratowego ) oraz że serce w ciągu minuty przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2 L/min/m2. Na..