Polifenole w czerwonym winie

Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?

Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?

.. ...– alkohol czy polifenole. W badaniu udział wzięło 67 ochotników płci męskiej, którzy znajdowali się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia choroby układu sercowo - naczyniowego. Badani mieli podwyższony wskaźnik BMI, palili papierosy, a także chorowali na cukrzycę lub mieli..