Polkard

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...badawczej oraz programu Polkard. Trwają przygotowania do wdrożenia programu TeleInterMed, który umożliwi wdrożenie innowacyjnych działań telemedycznych nie tylko w zakresie tele - EKG, ale również w zakresie konsultacji echokardograficznch i radiologicznych. Tele - EKG umożliwia..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...Sercowo - Naczyniowego ( POLKARD ). Nasz kraj jest w czołówce Europy pod względem zastosowania najlepszej ( według wytycznych europejskich z 2008 r. ) metody leczenia ostrego zawału - tzw. pierwotnej angioplastyki. Polega ona na mechanicznym odetkaniu zaczopowanej tętnicy. Statystyki..