Pomiar sztywności tętnic

Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i sztywności tętnic

Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i sztywności tętnic

.. ...Japonii. Nowy sposób pomiaru sztywności tętnic. Japońscy badacze opracowali innowacyjną i nieinwazyjną metodę pomiaru sztywności tętnic. Wykorzystali związek pomiędzy ciśnieniem w rękawie oraz objętością tętnic. Zależność tę obliczyli za pomocą ciśnienia tętna oraz amplitudy drgań..