Pomoc

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...nieprzytomnego. Wezwanie pomocy - ang. call first - osoba która stwierdziła, że poszkodowany jest nieprzytomny wzywa pomoc. Numer pogotowia ratunkowego to 999; lub dzwoniąc z telefonu komórkowego numer ratownictwa: 112. Położenie osoby nieprzytomnej na plecach. Udrożnienie dróg..