Pomosty aortalno wieńcowe

By-passy

.. ...badania kontrolne ). Pomosty aortalno - wieńcowe tak samo jak tętnice wieńcowe narażone są na powstawanie zmian miażdżycowych, które zwężają ich światło. Aby zapobiec zarośnięciu by - passów należy stosować dietę niskotłuszczową, zaprzestać palenia tytoniu, regularnie przyjmować leki (..

Metody operacyjne by-passów

.. ...operacja wszczepienia pomostów aortalno - wieńcowych, operacja pomostowania aortalno - wieńcowego ). Klasyczne metody operacyjne by - passów. Klasyczne zabiegi wykonywane są z zastosowaniem torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej poprzez rozcięcie mostka ), zatrzymaniem serca i..