Poparzenie

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...Przykładem może być sytuacja poparzenia. Martwica danego fragmentu ciała wiąże się z uwolnieniem ze zniszczonych komórek licznych substancji, które pobudzają receptory bólowe i wywołują wrażanie czuciowe. Stężenie tych substancji jest w tym miejscy wysokie, także nawet dotknięcie..