Posocznica

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...się często w przebiegu posocznicy, po uszkodzeniu narządów, w przebiegu choroby nowotworowej, także jako powikłanie niektórych stanów położniczych ( przedwczesne odklejanie się łożyska czy wewnątrzmaciczne obumarcie płodu ). Na podstawie wyników badań dodatkowych, przyczyn oraz stanu..