Poszerzenie zawału

Dorzut zawału serca

.. ...zawale serca ( AMI ). Poszerzenie zawału - częstość występowania określa się na ok. 10% pacjentów z zawałem, zwłaszcza powikłanym wstrząsem kardiogennym. W ponad 50% przypadków dorzutowi zawału serca nie towarzyszy ból i zmiany w EKG, jedynie podwyższenie enzymów wskaźnikowych. Ekspansja..