Poziom cholesterolu Tg

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...sięgają po leki obniżające poziom cholesterolu, LDL i trójglicerydów we krwi, a zwiększające frakcję HDL, tzw. dobrego cholesterolu. Najczęściej wykorzystywane są dwie grupy leków hiopolipemizujących: statyny i fibraty. Do statyn zaliczamy na przykład simwastatynę ( Simvacard, Cardin,..

Statyny

Statyny

.. ...statyn oprócz obniżania poziomu cholesterolu objawia się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia (..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w surowicy krwi to wartości mniejsze niż 135mg%. A dla osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną powinno być poniżej 100mg%...

HDL Cholesterol

.. ...fizyczną. Pacjenci z hipertryglicerydemią ( wysoki poziom triglicerydów ) mają większe prawdopodobieństwo występowania w ich surowicy obniżonego poziomu cholesterolu HDL niż pacjenci z normotriglicerydemią...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...objawiających się podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. W większości przypadków zaburzenia te wywołane są nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami genetycznymi ( rodzinna predyspozycja do hipercholesterolemii )...

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...cholesterolu HDL i hipertriglicerydemią mają szczególnie duże ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Zalecane stężenie triglicerydów ( trójglicerydów ) wynosi poniżej 200 mg/dl co odpowiada 2,3 mmol/l...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...). Badanie ogólne ( obecność mikroalbuminurii ) i posiew moczu. U wszystkich chorych zaleca się wykonanie badania EKG. Kontrola poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji: LDL, HDL, oraz trójglicerydów...

By-passy

.. ...stosować dietę niskotłuszczową, zaprzestać palenia tytoniu, regularnie przyjmować leki ( leki obniżające poziom cholesterolu ( statyny ) oraz wykonywać regularnie zalecone przez kardiologa ćwiczenia fizyczne...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...mająca na celu obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy. Ograniczenie spożycia tłuszczów zawierających wiązania nasycone ( tłuszcze zwierzęce ); zgodnie z zaleceniami należy zwiększyć spożycie owoców ( także suszonych, warzyw; dążenie do uzyskania należnej masy ciała - wskaźnik masy..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...piankowatych. Podwyższony poziom cholesterolu LDL sprzyja powstawaniu blaszki miażdżycowej. Blaszka miażdżycowa może być stabilna lub niestabilna ( podatna na uszkodzenie ). Rdzeń blaszki miażdżycowej wypełniony jest lipidami i mięśniówką gładką. Blaszki stabilne mają zazwyczaj grubszą..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami choroby niedokrwiennej serca. Badania naukowe dowiodły, że spożycie 25 - 50 gramów białka sojowego dziennie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL we krwi. Działanie to widoczne jest szczególnie u..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...lipidów ( dieta obniżająca poziom cholesterolu ). Utrzymuj swoją masę ciała taka aby twój wskaźnik masy ciała mieścił się pomiędzy 20 a 25 ( BMI - body mass index - wskaźnik masy ciała ), ogranicz ilość kalorii w stosowanej diecie; zacznij regularnie uprawiać umiarkowany wysiłek fizyczny..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...wpływającej na obniżenie poziomu cholesterolu LDL ( zły cholesterol ). Wiele osób twierdziło do tej pory, że orzechy powinny być unikane w diecie niskocholesterolowej. Korzystny wpływ spożywania migdałów w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca potwierdzony został także przez American..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...odżywiamy się zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała. Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub triglicerydów ( TG, trigly ) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia miażdżycy, a w konsekwencji - zawału serca. Podobnie podwyższony poziom glukozy we..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...dystrofie mięśniowe. Poziom CK wzrasta również w przypadku uszkodzenia mięśni szkieletowych w wyniku działań ubocznych leków, na przykład preparatów z grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...przede wszystkim spadek poziomu cholesterolu całkowitego. Statyny obniżają głównie stężenie LDL, w niewielkim stopniu także TG oraz podwyższają HDL ( tzw. dobry cholesterol ). Na obniżenie się stężenia cholesterolu ma wpływ nie tylko blokowanie enzymu, ale także bardziej skomplikowane..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo fibraty wpływają..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Lipidogram

.. ...obejmuje oznaczenie poziomu całkowitego cholesterolu, stężenie frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów. Prawidłowy lipidogram. Lipidy Zakres norm cholesterol całkowity poniżej 190 mg/dl ( 5,0 mmol/l ) HDL cholesterol powyżej 40 mg/dl ( 1,0 mmol/l ) u mężczyzn powyżej 46 mg/d ( 1,2..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...wszystkim podwyższony poziom cholesterolu ). Jednym z podstawowych zaleceń lekarskich, mających na celu zmniejszenie zakrzepowych powikłań miażdżycy, jest promocja zdrowego tryby życia, aktywności fizycznej, prawidłowej diety oraz prawidłowej kontroli wartości ciśnienia tętniczego,..

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...się także ze wzrostem poziomu HDL, potocznie nazywanego dobrym cholesterolem . Ezetymib wywiera swoje hipolipemizujące ( zmniejsza poziom lipidów ) działanie w mechanizmie hamowania wchłaniania lipidów w jelitach. Nie wpływa na aktywności hydroksy - metylo - glutarylo koenzymu A ( HMG -..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...przed paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że ok. 30 proc. Polaków cierpiących na nadciśnienie nie jest tego świadomych, a tylko u 12 proc. nadciśnienie jest..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...palenie tytoniu, a także poziom cholesterolu oraz HDL - jedną z jego frakcji czyli tzw. dobry cholesterol. Jak podkreśla prof. Lech Poloński z ŚCCS, specyfika leczenia ostrych zespołów wieńcowych u kobiet i mężczyzn jest nieco inna, choć same schorzenia klinicznie są takie same, a ich..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...chory ma tak wysoki poziom cholesterolu, który odkłada się w naczyniach wieńcowych, że wiele osób dotkniętych tą chorobą w wieku 20, 30 lat już przebyło zawał - wyjaśnia naukowiec. Innym zastosowaniem tej nowoczesnej techniki biologii molekularnej może być przeciwdziałanie nawrotowi..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...DOPUSZCZALNE NORMY Prawidłowy poziom całkowitego cholesterolu, przyjęty przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, nie powinien przekraczać 200 mg/dl, przy czym frakcja HDL nie powinna być mniejsza niż 45 mg/dl, a LDL nie może przekraczać 130 mg/dl. Dla osób posiadających dodatkowe..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...tłuszczowych omega - 3, poziom dobrego i złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Niedobory witaminy D wiąże się z coraz większa liczbą chorób oraz z ogólnym ryzykiem zgonu. Wyniki naszych badań dowodzą, że są one ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca - komentują autorzy pracy. Zdaniem..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...podwyższonego ciśnienia i poziomu cholesterolu, także zbyt szybkie bicie serca jest niepokojącym objawem - ostrzegali podczas konferencji prasowej w Warszawie profesorowie Andrzej Rynkiewicz i Krzysztof Filipiak. Choroba wieńcowa jest podstępna - aż w 35 proc. przypadków zaczyna się ( i..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których serce biło wolniej. Jak przypomniał prof. Andrzej Rynkiewicz,..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...danych World Heart Federation, do 2025 r. ponad 1,5 mld ludzi, czyli co trzecia osoba powyżej 25. roku życia, będzie cierpiała na nadciśnienie, które jest istotnym czynnikiem sprzyjającym chorobom serca...

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu tj. LDL a podwyższają zawartość dobrego, tj. HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...wskazują na zmniejszony poziom dobrego cholesterolu we krwi ( o 2,2 mg/dl u mężczyzn i 2,7 mg/dl u kobiet ) oraz wyższe stężenie glukozy we krwi ( o 3.0 mg/dl u mężczyzn i 2.1 mg/dl u kobiet ). Dobry cholesterol , czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości ( HDL ), usuwa nadmiar złego..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...ciśnienie krwi i niższy poziom cholesterolu. Panie, które karmiły swoje dzieci przez ponad rok miały aż o 10 proc. niższe ryzyko zawału serca, udaru oraz chorób układu krążenia i serca niż kobiety, które nigdy nie karmiły piersią. Jak podkreśla doktor Schwarz korzyści zdrowotne z..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...okresie badań zwiększyły poziom swojej aktywności fizycznej ( o równowartość 1 godziny łagodnych ćwiczeń lub 0,5 godziny ćwiczeń umiarkowanych ) wzrósł poziom dobrego cholesterolu ( HDL ). U osób rasy białej - obniżył się też poziom trójglicerydów, tłuszczów, które tak jak cholesterol..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...wskaźnikach, takich jak poziom cholesterolu w surowicy krwi pacjentów. A te były zaskakująco dobre. Nasze najnowsze badania wskazują jednak, że przynajmniej u zwierząt diety te mogą mieć niekorzystny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, co nie znajduje odzwierciedlenia w prostych..

Daktyle chronią przed odkładaniem cholesterolu w naczyniach

.. ...nie powodują wzrostu poziomu cukru we krwi i rzeczywiście chronią przed odkładaniem się złogów cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych. Badania przeprowadzone w ośrodku medycznym im. Majmonidesa ( hebr. Rambam ) i Instytucie Technologii Technion w Hajfie, najbardziej znanej wyższej..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...gospodarki lipidowej - wysoki poziom cholesterolu ( hipercholesterolemia ) oraz siedzący tryb życia. Niestety, w Polsce ryzyko zawału dotyczy milionów osób - aż dziewięć mln Polaków ma nadciśnienie, 16 mln - nadwagę i otyłość, 16 mln - zbyt wysoki poziom cholesterolu, 2 mln cukrzycę, a..

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. ...pod uwagę wiek, płeć, poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. Osoby, dla których ryzyko udaru bądź zawału okazywało się wyraźnie wyższe, były kierowane do specjalisty od układu krążenia. W sumie znaleziono 12 mężczyzn szczególnie zagrożonych chorobami serca, a u..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...naczyń. Powoduje wzrost poziomu adrenaliny, noradrenaliny, cholesterolu oraz wolnych kwasów tłuszczowych w organizmie, przy jednoczesnym spadku poziomu żelaza. Może przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i mięśniu sercowym, a także przyczynić się do powstania..

Nowy zły cholesterol

.. ...dziedzicznego podwyższonego poziomu lipoproteiny a, czyli Lp( a ), dieta ani statyny nie pomagają. Na szczęście nie jest to substancja tak groźna jak LDL. Specjaliści porównują LDL do groźnego tygrysa, a Lp( a ) - do domowego kota, który jednak też potrafi drapać. Jak wykazały badania..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...nadciśnienie i podwyższony poziom cholesterolu. Są to znane czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Badacze wykazali jednak, że czynniki te nie wyjaśniają w pełni podwyższonego ryzyka zawału lub udaru w tej grupie. Zdaniem naukowców, sugeruje to, że migreny i schorzenia układu krążenia..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu czy ilość tkanki tłuszczowej. Co więcej, piłka nożna przynosiła lepsze rezultaty niż trening siłowy i jogging. Kierujący badaniami dr Peter Krustrup przeprowadził eksperymenty, podczas których porównał wyniki osób, którym zalecono grę w piłkę nożną..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...miały we krwi wyższy poziom apolipoproteiny B ( apoB ), która jest składnikiem złego cholesterolu, czyli kompleksu lipoprotein niskiej gęstości ( LDL ). Jest to kolejny wskaźnik podwyższonego ryzyka chorób układu krążenia. Również stosunek apoB do apoA1 ( apolipoproteiny A1 ), składnika..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...sobie... 3. Bardzo wysoki poziom cholesterolu - w dniu zawału było 465 mg/l na co zasłużyłem sobie wręcz fatalnym odżywianiem się ( na deser potrafiłem zamieszać garnek z tłustym sosem i wypić go duszkiem... ). Uwielbiałem też dosłownie obżerać się tłusto smażoną watróbką i jajecznicą z..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 37

.. ...życiu nie mierzyłam poziomu cholesterolu. Ale to chyba nie ma wpływu na nerwicę, tak myślę. własnielekarz mi powiedział ze to moze byc id nerwów nerwy moga powodowac miazdzyce a to berdzo nie dobre choróbsko pozdrawiam Czołem No cóz moja droga Doro, ztym sprzataniem przez moje dzieci..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 707

.. ...sarkoidoza. * Inne: wysoki poziom cholesterolu, aftowe zapalenia jamy ustnej, hipoplazja szkliwa zębowego. Ze względu na różnorodność manifestacji choroby celiakią powinni zainteresować się bliżej lekarze niemal wszystkich specjalności: od alergologów, przez diabetologów, endokrynologów,..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...skuteczniejsze w obniżaniu poziomu cholesterolu od statyn Nowe badanie dotyczące kontroli stężenia cholesterolu może podważyć dominującą w tym zakresie rolę statyn. Wiadomo, że statyny, prawdopodobnie najczęściej przepisywane na świecie leki, mają działanie immunosupresyjne i obniżają..

Chelatacja - Str. 12

.. ...Jeśli chodzi o wysoki poziom cholesterolu i sztuczne obniżanie jego poziomu, okazuje się błędem. Podwyższony poziom cholesterolu jest skutkiem, a nie przyczyną powstawania miażdżycy. Wątroba ,,musi * produkować jego zwiększoną ilość, by krew razem z lepką lipoproteiną a mogła..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...wiadomo skad to sie bierze Poziom cholesterolu nie masz wysokiego tylko trojglicerydy sa wysokie a nadcisnienie moze byc samoistne ja takie mam Panie Karolu mam pytanie czy bierze Pan LIPANTHYL 267 M i jak sie Pan czuje. bo ja mam podobny promblem z trógicerydami. I mam pytanie czy ten..

Trójglicerydy i lipemia - Str. 2

.. ...resztę na optymalnym poziomie.Byłem 3 tyg. w sanatorium.Na stołówce nie było diety obniżającej cholesterol,była normalna i lekkostrawna.Wybrałem,niestety ,normalną.Mimo,że przez ten czas nie zjadłem ani plasterka wędliny,ani żółtego sera,wszystko mi wzrosło oprócz Hdl.Cała moja dieta na..

Bajpas i praca

.. ...niestety prosta zależnośc z poziomem cholesterolu. pozdrawiam Pani Izabelo, nie wiem czy dobrze trafiam ale szukam wszedzie odopowiedzi na nurtujace mnie pytanie. Prosze o odpowiedz na ponizsze pytanie. Z GÓRY serdecznie dziekuje. Czy i jak mozna przerwac kuracje Clopidogrelem ( Zylltem..

Niedoczynność tarczycy - Str. 9

.. ...czuje, ze mam niski poziom cukru we krwi co nota bene jest jednym z symptomow niedoczynnosci... o za wysokim cholesterolu juz nie wspomne... niewiadomo dlaczego mam cholesterol 201 - ten zly oczywiscie... pozdrawiam tarczycowcow: ) i szczesciarzy bez takich problemow paulina p.s. z..

Dziwne skoki ciśnienia tylko u lekarza

.. ...rowniez podwyzszony poziom cholesterolu i nadwage wiec lekarz zwykle traktuje to powaznie. Wydaje mi sie, ze u mnie glowna przyczyna choroby jest wlasnie stres i zycie w nerwach. Chcialabym pomoc swojemu sercu, ale czasami juz zupelnie brakuje mi sil! zaczelam sie regularnie ruszac,..

Co się do mnie przypałętało?

.. ...najśmielsze oczekiwania : - ( Poziom cholesterolu 313mg/dl, HDL=36,8mg/dl, triglicerydy=385mg, LDL=199mg. Normalnie koszmar. Ale teraz już będę chyba musiał autentycznie się do lekarza pofatygować, bo zaczynają sie jakieś cyrki z lewym mięśniem szczęki, przy zaciskaniu. Dzięki za..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...poziomie cholesterolu i jak ich nie odrzucić, a betablokery blokują też popęd seksualny więc nie ma się co zastanawiać tylko odpowiednia dieta, dobór witamin i mineralów, a sam organizm wróci do normy...

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 2

.. ...oliwek ( która obniża poziom złego cholesterolu! ) NALEŻY spożywać potrawy z kasz ( gryczanej, jęczmiennej ), muesli, miód zamiast cukru, potrawy z warzyw, potrawy z owoców, lecytynę, chrom, L - karnitynę, ząbek czosnku wieczorem, więcej ruchu, gimnastyka, brzuszki, pompki, spacery,..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 5

.. ...rolę w uregulowaniu poziomu cholesterolu. Czytam te różne wypowiedzi i dochodzę do wniosku,że leki na cholesterol winny brać TYLKO osoby ,które mają GIGANTYCZNIE złe wyniki.Jak ktoś ma np. cholesterol 280,trójglicerydy np.220,to zastosowac 3 mies. dietę,ruch - i wszystko wróci do normy.A..

Cholesterol i triglicerydy

.. ...pytanie czy obniżając poziom chlisterolu we krwi obniżymy poziom triglecerydów Cociaż można powiedzieć że to już ;stary temat; odpowiem na to pytanie bo od bardzo dawna lecze sie na hiperlipidemie.leki obniżające cholesterol czyli tzw.statyny obniżają ;zły cholesterol; i powodują..

Dieta wysokotłuszczowa (ketoza) a serce

.. ...spożywanych tłuszczy jest na poziomie stukilkudziesięciu gramów na dobę ( przy zachowaniu odpowiedniej ilości białka, tj. 0,8 - 1,0 grama na kg. wagi ciała ) organizm wchodzi w stan zakamuflowanego głodu. Stan ten określa się mianem ketozy - ma miejsce szybka redukcja wagi ciała, a w..

Dodatkowe skurcze - Str. 269

.. ...powiedzial,robione mialem EKG poziom cholesterolu,pomiar cisnienia,tetna i wszystko bylo ok,badania krwi tez wporzadku! poprostu chcialbym znalezc odpowiedz,chcialbym aby znalazl sie ktos kto ma tak samo takie same objawy a poradzil sobie z tym i wie co to jest!!!!!! Witam wszystkich..

Dodatkowe skurcze - Str. 281

.. ...spróbować zredukować poziom cukru we krwi. To nie kosztuje i nie grozi utratą zdrowia wręcz przeciwnie. Z tego co się dowiedziałem to insulina jest toksyczna dla naszego organizmu, a cukier determinuje jej wydzielanie. To insulina powoduje wytrącanie się cholesterolu. Nie nie jestem od..

Dodatkowe skurcze - Str. 305

.. ...wyciszyć do fajnego poziomu. Tego Ci życzę! Dzięki za dobre rady. Fajnie jak ktoś potrafi słuchać. Moje wyniki holtera oceniał kardiolog. Poziom potasu i sodu OK, hormony tarczycy w normie, cholesterol niestety trochę podwyższony, ale rozpoczęłam z nim walkę. Jestem typem człowieka,..

Nadciśnienie a kawa - Str. 2

.. ...diecie. ja tez mam wysokie cisnienie, ale nie odmawiam sobie kawy. Przez długie lata piłam zwykłą fusiastą ale coś się porobilo i nie mogłam bo żołądek protestował, to zaczęłam astrę pici teraz jest ok...

Napadowe nadciśnienie połączone z bradykardią

.. ...morfologia, kreatynina, poziom cholesterolu, poziom elektrolitów a przede wszystkim zrobic echo serca czyli jego USG. Takie nagłe skoki wysokiego ciśnienia są bardzo niebezpieczne, napisz mi czy tylko wtedy mama ma taki niski puls? czy normalnie tez ma nizszy? Wiesz ja mam i tachycardie..

Lekarza do *** a znachorowi pomnik

.. ...cholesterolem i zbyt wysokim poziomem triglicerydów do poziomu surowszej niż polska normy amerykańskiej. Żarłem wszystko jak dotychczas ( w tym przynajmniej raz na tydzień moją ulubioną pizzę z podwójnym serem, a co to oznacza dla cholesterolowca chyba każdy się domyśla ) Na początku..

Ablacja - gdzie robić? - Str. 2

.. ...stwierdzono u niej niski poziom cholesteroru i potasu do tego jeszcze stwierdzono cukrzyce :( ma mieć przeprowadzony zabieg ablacji w przyszłym tyg w Katowicach ja się bardzo boję i szukam informacju na ten temat jakie mogą być powikłania czy ten atak z wczoraj może się powtórzyć?..

Ból w klatce piersiowej

.. ...wieńcowego , masz podwyższony poziom cholesterolu i dodatni wywiad rodzinny to chyba warto jednak skonsultowac sie kardiologicznie pozdrawiam Nie chcę Cię martwić, ale większość lekarzy pomimo różnych dolegliwości pacjentów mówi ,ze nic nikomu nie jest:/ Idź do lekarza jeszcze raz..

Cholesterol i dieta

.. ...genetycznie obciązona wysokim poziomem cholesterolu , przenoszac sie do nowej pracy poziom cholesterolu wynosil 7,6 mmol/l, w drugim badaniu po 3 m - cach 311 mg/dl, kto wie jak to się przelicza?? moje zwyczajne cisnienie krwi to 100/50 czy w polaczeniu z tak wysokim cholesterolem jest..

Odstawienie tabletek na cholesterol a by-pasy

.. ...po odstawieniu leków poziom LDL i cholesterolu będzie wysoki( a HDL niski ) istnieje niestety duże ryzyko zawału na skutek powiększającej się blaszki miażdżycowej. Radze zmienić tabletki na inne nmoże wtedy będzie lepiej, ale odstawienie ich jest ryzykowne Dziękuję .. zapytaj sie lekarza..

Dziwne mijajace bóle serca

.. ...rodzinie były przypadki choroby wieńcowej. Wreszcie w jakich okolicznościach pojawiają się dolegliwości i kiedy mijają? Trochę zarzuciłam pytaniami... Pozdrawiam i proponuje poszukać rozsądnego kardiologa..

Choroba Prinzmetala

.. ...piję, mam bardzo dobry poziom cholesterolu, nie mam cukrzycy a mimo to mam tę corobę, dlaczego? Czy przyczyną może być niskie ciśnienie w granicach 90/60 lub niższe? Może ktoś wie o innych przyczynach występowania tej choroby niedokrwiennej. Witam Ewo nie wiem czy w dalszym ciagu..

Nadciśnienie i hipercholesterolemia ponownie

.. ...pomagajacymi obnizyc poziom cholesterolu ( np flora ), wyeliminuj majonez, do diety wprowadz duzo owocow i warzyw. takze soja pomaga obnizyc poziom cholesterolu! aby unikac nadmiaru soli warto kupic sobie samowar - mozna w nim gotowac warzywa bez soli i pozostaja smaczne. oczywiscie - do..

CRP (białko C-reaktywne)

.. ...dłuzszego czasu mam wysoki poziom TG - 300. HDL zas zbyt niski - 31.LDL - 95.Cholesterol całkowity - 180. CRP - 4.04 mg/l.Lat - 45.Jest chyba niewesolo; - ) ).Mozecie mi pomoc w zinterpretowaniu wynikow - oraz udzilic rad kilku ? Jak podniesc HDL?Czy CRP w moim wydaniu jest az tak zle..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...tego przyczyną wysoki poziom cholesteroku ogólny 237 LDL 156 HDL 60 trójgrycelidy 102 Przede wszystkim powinnaś skonsultować te wyniki ze swoim lekarzem, są zbyt wysokie, mi wyszedł LDL 122 i to jest już za dużo bo powinno być ponizej 100, HDL masz dobry, trójglicerydy powinny być..

Prince metal (skórcze tętnicy)

.. ...lekarstw albo zbyt niskim poziomem cholesterolu. - Czy raczej nawrotem choroby albo może zarastaniem stentu. Proszę o wypowiedzi osoby o podobnych doświadczeniach i osoby które się na tym znają.Nie potraktuje tych wypowiedzi jako porade lekarską ale chce znać opinie i doswiadczenia..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 290

.. ...plecach. Mam podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i triglicerydów ale lekarz twierdzi że nie są to wartości przy których należy wpadać w panikę. A jak się dobrze czuję to w kółko wyczekuję pogorszenia. Dostałem obrzydzenia do ciśnieniomierza, wręcz boję się go dotknąć. Lekarze..

cholesterol a 35 lat

.. ...ci zagwarantować że poziom ldl się obniży. spróbuj - na pewno ci nie zaszkodzi. a leków to nie polecam, wszystkie mają skutki uboczne a co jeśli prowadzę zdrowy tryb zycia a cholesterol mam jeszcze wyzszy? Nie wiem o co chodzi:( Jutro ide do lekarza. Strasznie sie przerazilam... Mam 23..

Szukam wsparcia - tachycardia, nadciśnienie, trójglicerydy - Str. 2

.. ...lekceważą.Poproś o badanie poziomu hormonów jajniki ,tarczyca ,i inne. od leków na cholesterol często bolą mięśnie.Mojego męża bolały bardzo łydki.I wątroba nawalała.Po odstawieniu leków ból przeszedł.Trójglicerydy obniża wyciąg z karczochów.Nalewka ziołowa venoforton poprawia..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 9

.. ...okazało: zbyt wysoki poziom cholesterolu ale co ciekawe to zarówno ogólnego jak i tego złego i dobrego też natomiast trójglicerydy są w normie. Ponieważ od kilku miesięcy stosuję dietę niskokaloryczną i niskotłuszczową i zażywam dużo ruchu na świeżym powietrzu( no może ostatnio trochę..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 11

.. ...inaczej gdyż ja mam je na poziomie 60 - 50/min i jest to dla mnie normalne, czuję się z tym ok. Do Czytelnika!! No i teraz nie wiem już co robić? Płukać sobie żyły z cholesterolu, czy się oszczędzać? A może lepiej przyzwyczaić swój organizm do niewielkiej ilości czerwonego wina? Poza tym..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 12

.. ...zaskakującego wyniku wysokiego poziomu cholesterolu. Teraz sama się kuruję jedząc grejpfruty, wino z czerwonych winogron, ograniczenie tłuszczów zwierzęcych i jaj. Następną kontrolę wyznaczyłam sobie po 2 tygodniach, jeśli nie będzie poprawy to zdecyduję się na leczenie farmakologiczne...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 30

.. ...obowiazkowo Atoris 20( obniza poziom cholesterolu i trójglicerydów ).W ostatnich artykułach medycznych duzo pisze sie ostatnio o zespole bezdechów nocnych jako o potencjalnej przyczynie migotania przedsionków, sprawdzcie u laryngologa, czy nie macie kłopotów z nosem, zatokami..

Złe samopoczucie po acardzie i tulipie

.. ...Mialem bardzo wysoki poziom cholesterolu i trojglicerydow... oczywiscie lekarz zdecydowal ze tabletki sa bardzo konieczne......ja natomiast gdzies wyczytalem ze systematyczne spozywanie nasion lnu obniza cholesterol. Mialem ( i w dalszym ciagu mam ) rewelacyjne rezultaty. Mam 40 lat i..

Sprawdź wiek swojego serca

.. ...ktore znajdowaly sie na koncu i chyba pora troche zmienic diete i zaczac sie ruszac!! postanowilam tez, ze pojde na badania profilaktyczne i zmierze sobie poziom cholesterolu. a Wy macie jakies pomysly??..

Badanie na cholesterol i trójglicerydy

.. ...oznaczenie z powodu wysokiego poziomu trójglicerydów. co to są te trójglicerydy? czy możliwe to jest że taki wysoki poziom spowodował mały odstęp bez posiłku przed badaniem. badanie rano natomiast późno w nocy położyłem się spać. Nie da sie obliczyć tego LDL - słyszałem ze jakimś wzorem..

Badania poziomu cholesterolu

.. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście to teraz w wielu miastach Polski organizowane są teraz badania cholesterolu. Badania można będzie wykonać w dużych sklepach – wystarczy udać się z paragonem do stanowiska Flory. Każde ze specjalnie przygotowanych stanowisk będzie obsługiwane przez..

Ostry ból - czy to serce?

.. ...trzeba. Nigdy nie badałem poziomu cukru, cholesterolu ani TSH. W dzieciństwie miałem początek choroby wrzodowej, która została wyleczona. Jestem pod kontrolą gastrologa, miewam okresowe badania, które wykluczają wrzody i choroby przełyku. Może ktoś z Was jest w stanie powiedzieć czy to..

Wysoki poziom trójglicerydów

.. Mam 26 lat i takie oto wyniki cholesterol332 hdl nie podane( problem z policzeniem )ldl pow 400 trójglicerydy 2538( naprawdę )laborantka powiedziała mi że to bardzo żle co mi może grożic do kogo się udac i czy w moim wieku to nie jest przesada nadmieniam że jestem zawodowym kierowca mało ruchu lubię piwo(..

Trójglicerydy, wysoki poziom

.. ...z nich ze mam wysoki poziom trojglicerydow - 343 mg/dl. Co to oznacza??? Cholesterol LDL 145,6 mg/dl, cholesterol calkowity 253 mg/dl i cholesterol HDL 38,8 mg/dl. Prosze o pomoc. Dziekuje ; ) witam! trójglicerydy faktycznie są wysokie ale nie aż tak bardzo. ja miałem ostatnio 500 ponad..

Trójglicerydy, wysoki poziom - Str. 2

.. ...życia.Trzeba bardzo pilnować poziomu cholesterolu .Mój syn był ostatnio u hepatologa Może taqm właśnie powinieneś się udać czy powinienem juz myslec o swojej śmierci trojglicerydy 225 do dsdsds - - - przeczytaj w internecie artykuł pt.,,Cholesterol i trójglicerydy * * autor Sławomir..

Duszenie się - Str. 47

.. ...właściwej diecie, zbadaniu poziomu cholesterolu, hormonów tarczycy, także poziomu serotoniny, adrenaliny i noradrenaliny. Niestety często trzeba zrobić to prywatnie, ponieważ lekarze nie są chętni by dawać takie skierowania. Prawdą jest także że krążenie jest tym czym oni interesują się..

TRIGLY - niski poziom cholesterolu

.. ...wyszedł mi bardzo niski poziom cholesterelu. Lekarz kazał powtórzyć je po miesiącu,a wyniki są następujące: TEST: j ) CHOLESTEROL 87mg/dl k ) HDL - U 38 mg/dl l ) TRIGLY 18 mg/dl L ) LDL - CHOL 45mg TEST:TSH - AK 0.38uUI/ml Chciałbym się dowiedzieć co jest powodem tego, czy to należy..

Cholesterol a alkohol

.. ...wypity alkohol podwyższa poziom cholesterolu we krwi? z tego co mi wiadomo to znacznie podwyższa trójglicerydy ale doraźnie - im więcej pijesz % tym wieksze TG a jak nie pijesz to automatycznie spadek TG. nie wiem dokladnie, może niech się inni wypowiedzą... No i co, nikt nic nie wie?..

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...passów * Gdzie wyniki poziomu cholesterolu? trójglicertdów? homocysteiny? Czy poprawa w Ukg serca to nie wynik brania wcześniej leków, które pan ostawił sobie. Choroba wiencowa nie cofa się tak sobie, bez leczenia, predzej czy pózniej i tak odezwie sie, tylko żeby nie z zdwojoną siłą...

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 702

.. ...koniecznie badania na poziom cholesterolu i cukru,być może masz podwyższone i stąd te zawroty.moja mama miewala tak silne zawroty głowy,że nie była w stanie utrzymać się na nogach i winowajcą był właśnie cholesterol.Dorotka!upojnych chwil ci życzę!dziewczyny,ja też kocham..

Morfologia krwi - wyniki

.. ...czczo to ma za wysoki poziom..norma do 110,reszte wyników dobra..przydaloby sie powtorzyc wyniki cukru na czczo i po podaniu glukozy * obciazenie * moze to poczatki cukrzycy!!!!!!!!! a jak z cisnieniem?i cholesterolem?Pozdrawiam Kosma nie masz obrzęków kostek twarzy potas za wysoki idż..

Przewężenie tętnicy szyjnej

.. ...wymaga zabiegu a ponieważ ma 14 lat to u dzieci nie robią.Czy rzeczywiście mógłby mieć zabieg?( na marginesie dodam,że syn ma z.alagille * a i wysoki poziom trójglicerydów 500 i cholesterolu ponad 200 )...

Błąd w diagnozie? niewykryty zawałserca

.. ...ze przy tak wysokim poziomie cholesterolu i trojglicerydow oraz dziedzicznych sklonnosciach organizmu nie przyszlo mu do glowy zlecic badania w kierunku choroby wiencowej. Przeciez i tak wszystkie badania robilysmy prywatnie! Az takie zapchanie naczyn nie moglo sie zrobic w kilka..

Niski poziom cholesterolu

.. ...całkowitego wyniósł 88.9 przy normie 120 - 200. co to moze oznaczac?? przepraszam mialam 89 Nienormalne niekoniecznie znaczy nieprawidłowe.Gdyby było 10% normy to by było podejrzane.Może to być przez dietę...

Versenian sodu? obniżenie poziomu cholesterolu

.. ...100 celem obniżenia poziomu cholesterolu /mój stan 300 / i tójglicerydów /mój stan ponad 400 /mam kontakt z osobami które przeszły serie tych zabiegów i znacznie lepij sie czuja ,podobno kasy niemieckie stosuja te zabiegi na co dzień Proszę o kontakt - podam źródła, przekażę informacje...