Poziom granulocytów

Interpretacja wyników morfologi krwi

.. ...dopuszczalne 28 - 38 ) Obniżony poziom granulocytów - 32,1% ( dopuszczalne 49 - 60 ) Niski poziom płytek krwi - 113 K/ul.( dopuszczalne 140 - 440 ) a także inne nieznaczne odchylenia od dopuszczalnych norm: Erytrocyty we krwi - 5,51 Średnia objętość płytek krwi - 12,9fl Proszę o pomoc w..