Poziome

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...septum cordis ), która na poziomie przedsionków ma nazwę przegrody międzyprzedsionkowej ( septum interatriale ). We wszystkich czterech ujściach umocowane są odpowiednie zastawki, które regulują kierunek przepływu krwi, nie pozwalając na jej cofanie z wielkich tętnic do komór ani z komór..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...współistnienia zwężeń na rożnych poziomach. Najczęstszą wadą współistniejącą ze zwężeniem drogi odpływu jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Najczęstszym miejscem zwężenia drogi odpływu jest zwężenia zastawkowe Wada ta jest niekorzystna hemodynamicznie bo zwężone ujście powoduje..

Zespół Eisenmengera

.. ...lewego serca przecieku na poziomie serca lub pni tętniczych. Przyczyną wystąpienia zespołu Eisenmengera jest wysoki opór w krążeniu płucnym, który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...sięgają po leki obniżające poziom cholesterolu, LDL i trójglicerydów we krwi, a zwiększające frakcję HDL, tzw. dobrego cholesterolu. Najczęściej wykorzystywane są dwie grupy leków hiopolipemizujących: statyny i fibraty. Do statyn zaliczamy na przykład simwastatynę ( Simvacard, Cardin,..

Statyny

Statyny

.. ...statyn oprócz obniżania poziomu cholesterolu objawia się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia (..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w surowicy krwi to wartości mniejsze niż 135mg%. A dla osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną powinno być poniżej 100mg%...

HDL Cholesterol

.. ...fizyczną. Pacjenci z hipertryglicerydemią ( wysoki poziom triglicerydów ) mają większe prawdopodobieństwo występowania w ich surowicy obniżonego poziomu cholesterolu HDL niż pacjenci z normotriglicerydemią...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...objawiających się podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. W większości przypadków zaburzenia te wywołane są nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami genetycznymi ( rodzinna predyspozycja do hipercholesterolemii )...

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...cholesterolu HDL i hipertriglicerydemią mają szczególnie duże ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Zalecane stężenie triglicerydów ( trójglicerydów ) wynosi poniżej 200 mg/dl co odpowiada 2,3 mmol/l...

Wstrząs kardiogenny

.. ...diureza godzinowa na poziomie poniżej 20ml; zaburzenia świadomości; spadek indeksu pojemności wyrzutowej poniżej 2l na metr kw/min. Liczba pacjentów umierających z powodu wstrząsu kardiogennego jest bardzo wysoka i wynosi ok. 65 - 90%. Przyczyny wstrząsu kardiogennego. Niewydolność..

Hipoksja

.. ...osteoartropatia przerostowa - nadmierny rozrost tkanki kostnej; krwioplucie. Leczenie hipoksji. Korekcja wady serca. W przypadku gdy korekcja nie przynosi poprawy utlenowania serca leczenie jest zachowawcze...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...powoduje przeciek na poziomie przedsionków. Fizjologicznie w lewej komorze serca panuje ciśnienie większe niż w prawym przedsionku. Wystąpienie przecieku z lewego do prawego przedsionka powoduje przeciążenie objętościowe prawej komory. Automatycznie wzrasta także przepływ przez naczynia..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...udrożnienie i utrzymanie przepływu w tętnicy unaczyniającej obszar martwicy mięśnia sercowego; obniżenie obciążenia serca w okresie wczesnym i odciążenie serca w okresie późniejszym ( terapia farmakologiczna )...

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...blok odnogi, zmiany w poziomie enzymów diagnostycznych z przyczyn pozakardiologicznych. Nie wykonuje się badań u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodny i diagnostyczny wynik badania, pacjent powinien: zapytać lekarza prowadzącego o..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...). Badanie ogólne ( obecność mikroalbuminurii ) i posiew moczu. U wszystkich chorych zaleca się wykonanie badania EKG. Kontrola poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji: LDL, HDL, oraz trójglicerydów...

By-passy

.. ...stosować dietę niskotłuszczową, zaprzestać palenia tytoniu, regularnie przyjmować leki ( leki obniżające poziom cholesterolu ( statyny ) oraz wykonywać regularnie zalecone przez kardiologa ćwiczenia fizyczne...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...normotensyjnych, a im wyższy był poziom ciśnienia tym większe ryzyko. Najsilniejszy wpływ obserwowano dla zawału serca ( 6, 34 dla mężczyzn i 6, 01 dla kobiet ), nadciśnienia ( odpowiednio 2, 07 i 3, 35 oraz zastawkowej wady serca ( odpowiednio 2, 47 i 2, 13. Jednak nadciśnienie było..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy. Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego. Stosowane są dwa rodzaje dostępu przy..

No reflow phenomenom

.. ...powrotem krążenia na poziomie tkankowym. Zjawisko no reflow objawia się przepływem krwi w udrożnionym naczyniu podczas gdy nie obserwuje się uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...mająca na celu obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy. Ograniczenie spożycia tłuszczów zawierających wiązania nasycone ( tłuszcze zwierzęce ); zgodnie z zaleceniami należy zwiększyć spożycie owoców ( także suszonych, warzyw; dążenie do uzyskania należnej masy ciała - wskaźnik masy..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...krwi. Występowanie dwóch czynników ryzyka pierwszego rzędu powoduje, że zagrożenie zawałem serca zwiększa się czterokrotnie, a występowanie trzech czynników pierwszego rzędu zwiększa to ryzyko 10 razy!..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...piankowatych. Podwyższony poziom cholesterolu LDL sprzyja powstawaniu blaszki miażdżycowej. Blaszka miażdżycowa może być stabilna lub niestabilna ( podatna na uszkodzenie ). Rdzeń blaszki miażdżycowej wypełniony jest lipidami i mięśniówką gładką. Blaszki stabilne mają zazwyczaj grubszą..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...Wydaje się oczywiste, że poziom zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca i konsekwencje tej choroby stanowią poważne problemy społeczne. Od strony poznawczej, problematyka związana z tą chorobą ma charakter interdyscyplinarny, przy czym psycholodzy są grupą uczestniczącą w..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...perfuzji ( krążenie na poziomie naczynia. Zarówno hibernowany jak i ogłuszony mięsień sercowy w diagnostyce przejawia prawidłowy wychwyt glukozy. Blizna nie wykazuje tych właściwości. Sugerowane mechanizmy hibernacji mięśnia sercowego. Obecny stan wiedzy nie pozwala na wyjaśnienie..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...znacznie podwyższonym poziomem LDL. Dieta bogata w białko sojowe zmniejsza także stężenie całkowitego cholesterolu ( Tchol ) i triglicerydów. Dobroczynny wpływ białka sojowego widoczny jest głównie u pacjentów z wyraźnie podwyższonym poziomem cholesterolu. Wniosek płynący z wyników tego..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...Aby uzyskać obniżenie poziomu triglicerydów we krwi należy zredukować zawartość tłuszczów w diecie poniżej 30% wartości energetycznej całego spożywanego pokarmu. Całkowite zaprzestanie spożywania jakiegokolwiek alkoholu. Normalizacja masy ciała ( BMI w przedziale 20 - 25 ). Pacjenci z..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...lipidów ( dieta obniżająca poziom cholesterolu ). Utrzymuj swoją masę ciała taka aby twój wskaźnik masy ciała mieścił się pomiędzy 20 a 25 ( BMI - body mass index - wskaźnik masy ciała ), ogranicz ilość kalorii w stosowanej diecie; zacznij regularnie uprawiać umiarkowany wysiłek fizyczny..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...wpływającej na obniżenie poziomu cholesterolu LDL ( zły cholesterol ). Wiele osób twierdziło do tej pory, że orzechy powinny być unikane w diecie niskocholesterolowej. Korzystny wpływ spożywania migdałów w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca potwierdzony został także przez American..

Arytmia serca

.. ...serca wpływa również poziom jonów potasu i magnezu we krwi. Zaburzenia rytmu mogą wynikać także z chorób nie związanych bezpośrednio z samym mięśniem sercowym ( np. nadczynność tarczycy ). Arytmie dzieli się na nadkomorowe i komorowe. Pojęcie arytmii nadkomorowej odnosi się do zaburzeń..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...stężenie fibrynogenu, poziom D - dimerów, stężenie antytrombiny III. Nie zawsze istnieje konieczność oznaczania wszystkich wymienionych parametrów. PT oraz INR ( INR = PT do potęgi ISI, ISI - stała międzynarodowa ) odzwierciedlają sprawność zewnątrzpochodnego układu aktywującego..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...kilku godzin, wzrasta poziom mioglobiny. Poza zawałem istnieje wiele innych stanów chorobowych, którym towarzyszy wzrost stężenia tej substancji, stąd mała przydatność oznaczania jej poziomu. Rozpoznanie zawału serca. Do rozpoznania zawału serca potrzebne jest spełnienie dwóch z trzech..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...zastrzyków i samokontrola poziomu cukru przy użyciu glukometru nie są czynnościami skomplikowanymi, każdy cukrzyk bezwzględnie musi je opanować. Zaniedbanie w leczeniu grozi powikłaniami ze strony nerek, oczu i naczyń krwionośnych. Chorych ze źle kontrolowaną cukrzycą znacznie wcześniej..

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...uogólniona ). W zależności od poziomu, na którym znajdują się niedrożne odcinki, chromanie przestankowe dotyczy łydek, ud lub/i pośladków. Ocenia się dystans chromania, to znaczy ilość metrów, jaką może przejść pacjent do czasu wystąpienia bólu. W skrajnych przypadkach ból jest obecny..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...odżywiamy się zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała. Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub triglicerydów ( TG, trigly ) wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia miażdżycy, a w konsekwencji - zawału serca. Podobnie podwyższony poziom glukozy we..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...dystrofie mięśniowe. Poziom CK wzrasta również w przypadku uszkodzenia mięśni szkieletowych w wyniku działań ubocznych leków, na przykład preparatów z grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...przede wszystkim spadek poziomu cholesterolu całkowitego. Statyny obniżają głównie stężenie LDL, w niewielkim stopniu także TG oraz podwyższają HDL ( tzw. dobry cholesterol ). Na obniżenie się stężenia cholesterolu ma wpływ nie tylko blokowanie enzymu, ale także bardziej skomplikowane..

Niedotlenienie

.. ...być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości ( anemii ) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11 - 12 g%. Poniżej 6 g% pojawiają się objawy neurologiczne wynikające z niedotlenienia mózgu. Istnieje możliwość..

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...Trimetazydyna działa na poziomie metabolicznym komórki, wpływa na równowagę jonową oraz zmniejsza wrażliwość komórek na szkodliwe działanie wolnych rodników. Trimetazydyna jest przede wszystkim wykorzystywania w leczeniu choroby niedokrwiennej serca - zmniejsza częstość występowania..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo fibraty wpływają..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...Jest on wtedy spowodowany spadkiem syntezy hemoglobiny, w wynikach morfologii będziemy więc obserwować przede wszystkim obniżenie się właśnie poziomu hemoglobiny oraz zwykle również ilości erytrocytów...

Tężyczka

Tężyczka

.. ...także znaczny spadek poziomy magnezu. Objawami tężyczki są skurcze różnych grup mięśni, rozpoczynające się zwykle od mięśni rąk, następnie mięśni mimicznych twarzy i rozprzestrzeniające się po wszystkich mięśniach ciała. Istotne jest, że chory z napadem tężyczki jest cały czas przytomny...

Miano ASO

.. ...znamienny uważa się poziom antystreptolizyny O we krwi powyżej 200j. Do rozpoznania gorączki reumatycznej, poza podwyższonym mianem ASO, konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony..

Omdlenie

Omdlenie

.. ...metaboliczne ( np. spadek poziomu glukozy we krwi ), szereg zaburzeń psychicznych i zatrucia ( leki, narkotyki itp. ). Podstawą w diagnostyce przyczyn wystąpienia omdleń jest dokładny opis sytuacji, w jakich zdarzenie to miało miejsce. W diagnostyce wykorzystuje się pomiar ciśnienia..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...dochodzić na różnym poziomie ukrwienia kończyn dolnych. Typowe umiejscowienia to rozwidlenie aorty i tętnice biodrowe, tętnice udowe i podkolanowe oraz tętnice podudzi. Często zwężenia są wielopoziomowe. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych długo może nie dawać objawów, jest jednak..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

fT3 (trijodotyronina) i fT4 (tyroksyna)

.. ...oznacza się standardowo poziom TSH. Jest to hormon tropowy, wydzielany w przysadce mózgowej. Jego zadanie polega na pobudzaniu tarczycy do wydzielania hormonów, które z kolei zwrotnie hamują wydzielanie TSH przez przysadkę mózgową ( sprzężenia zwrotne ujemne ). Jeśli poziom TSH odbiega..

Hipoglikemia

.. ...związku z zbyt niskim poziomem glukozy ( poniżej 45 mg/dl ). Mogą pojawić się zaburzenia świadomości do jej utraty włącznie. Jest to stan zagrożenia życia i konieczne jest natychmiastowe podanie glukozy. Jeśli osoba jest przytomna, może to być cukierek czy woda z cukrem. Osobom..

Angina paciorkowcowa

.. ...w takiej sytuacji jest oznaczenie poziomu ASO. Choroba o obrazie przypominającym anginę jest czasami mononukleoza zakaźna. Jest to choroba wirusowa, stąd nie należy leczyć jej przy pomocy antybiotyków...

Lipidogram

.. ...obejmuje oznaczenie poziomu całkowitego cholesterolu, stężenie frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów. Prawidłowy lipidogram. Lipidy Zakres norm cholesterol całkowity poniżej 190 mg/dl ( 5,0 mmol/l ) HDL cholesterol powyżej 40 mg/dl ( 1,0 mmol/l ) u mężczyzn powyżej 46 mg/d ( 1,2..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...o codzienną kontrolę poziomu glukozy we krwi. Chorzy z nadciśnieniem tętniczym powinny pamiętać o konieczności ograniczania ilości spożywanej soli. Istotne jest także ograniczenie w diecie tłuszczów zwierzęcych, zastąpienie ich roślinnymi ( oliwa z oliwek ). Podkreślany jest wpływ..

Drżenia

.. ...choroby Parkinsona. Na poziomie ośrodkowego układu nerwowego ich przyczyną jest uszkodzenie ośrodków pozapiramidowych mózgu ( odpowiedzialnych miedzy inni za funkcje ruchowe wykonywane automatycznie, bez udziału naszej świadomej woli ). Drżenia samoistne nasilają się w spoczynku, pod..

Homocysteina

.. ...metioniny. Jej prawidłowy poziom we krwi powinien zawierać się w przedziale 5 - 15 mikro - mol/ml. Stężenie homocysteiny zmniejsza przyjmowanie kwasy foliowego i preparatów witaminy B. Podwyższony poziom tego aminokwasu obserwuje się w przepadku niewydolności nerek, niedoczynności..

D-dimery

.. ...U zdrowego człowieka poziom D - dimerów zawiera się w zakresie kilka - kilkaset mikrogram/ml. Przekroczenie poziomu 500 mikrogram/ml przy klinicznym podejrzeniu żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej ( zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna ) stanowi dowód na trafność diagnozy...

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...zmiany strukturalne ( na poziomie gęstości i pobudliwości receptorów dla neurotransmiterów ) mózgu. Grupy leków antydepresyjnych. Trójpierścieniowe antydepresanty - klasyczne leki, nieselektywnie wpływające na przewodnictwo związane nie tylko z noradrenalina i serotoniną, ale także..

Alat (aminotransferaza alaninowa, ALT)

.. ...wylewa się do otoczenia. Poziom Alat wzrasta w chorobach takich jak ostre zapalenie wątroby, stłuszczenie, marskość, także w chorobach autoimmunologicznych dotyczące wątroby, w alkoholizmie, jako efekt uszkodzenia przez toksyny czy leki. Wzrost poziomu Alat mogą także spowodować..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...wszystkim podwyższony poziom cholesterolu ). Jednym z podstawowych zaleceń lekarskich, mających na celu zmniejszenie zakrzepowych powikłań miażdżycy, jest promocja zdrowego tryby życia, aktywności fizycznej, prawidłowej diety oraz prawidłowej kontroli wartości ciśnienia tętniczego,..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z zabiegiem chirurgicznym wyróżnia się nie tylko objawami, ma także odmienne przyczyny typowy zawał związany z miażdżycą tętnic wieńcowych. Operacja jest dla organizmu stresem. Wzrasta poziom adrenaliny, dochodzi do..

Badanie CRP

.. ...opsonizację. Badanie poziomu CRP jest bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji na temat leczenia. W aptekach dostępne są komercyjne testy paskowe, pozwalające na szybkie oszacowanie poziomu CRP. Jest to bardzo dynamiczny wskaźnik infekcji. U zdrowej osoby jego poziom wynosi poniżej 5 mg/L...

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...uszkodzenia może dojść na poziomie receptorów bólowych, w obrębie unerwionej tkanki. Przykładem może być sytuacja poparzenia. Martwica danego fragmentu ciała wiąże się z uwolnieniem ze zniszczonych komórek licznych substancji, które pobudzają receptory bólowe i wywołują wrażanie..

Tężyczka utajona

.. ...pozwalającymi określić poziom wapnia w surowicy krwi, korzysta się z trzech prób testujących obecność charakterystycznych objawów: Objaw Chwostka. Objaw jest dodatni, jeśli po uderzeniu ( opukiwaniu ) w okolice pnia nerwu twarzowego ( do przodu od ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego..

Skolioza

Skolioza

.. ...deformacja w płaszczyźnie poziomej na wysokości danych kręgów ) oraz skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej, czyli wygięcie do tyłu lub do przodu ( pogłębienie krzywizny, odpowiednio kifoza i lordoza ). Rozpoznanie skoliozy. Skoliozę rozpoznajemy w sytuacji, gdy na kąt skrzywienia na..

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...dyskopatii szyjnej zależą od poziomu, na którym dochodzi do przemieszczenia, obrzęku lub ucisku. W typowym obrazie choroby pojawiają się bóle barku promieniujące do okolicy międzyłopatkowej. Tego typu dolegliwości należy różnicować z takimi groźnymi jednostkami chorobowymi jak zawał..

Dieta bogata w potas

Dieta bogata w potas

.. ...większości zdrowych ludzi poziom potasu jest prawidłowy. Problem pojawia się w przypadku, gdy przyjmujemy niektóre leki. Dotyczy to szczególnie leków moczopędnych. Większość z nich, na przykład furosemid czy indapamid, wypłukują potas z naszego organizmu. Dlatego lekarze jednocześnie z..

Objawy zakażenia HIV

.. ...charakterystyczne dla AIDS ( np. mięsak Kaposiego, kandydoza, kryptokokoza ). W określaniu faz zakażeń wirusem HIV bardzo istotna role odgrywają parametry immunologiczne, szczególnie poziom limfocytów CD4...

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...się także ze wzrostem poziomu HDL, potocznie nazywanego dobrym cholesterolem . Ezetymib wywiera swoje hipolipemizujące ( zmniejsza poziom lipidów ) działanie w mechanizmie hamowania wchłaniania lipidów w jelitach. Nie wpływa na aktywności hydroksy - metylo - glutarylo koenzymu A ( HMG -..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...Bardzo istotny jest także poziom wyrównania cukrzycy oceniany nie tylko codziennymi oznaczeniami glikemii ale również przy pomocy kontroli poziomu HbA1c. Objawy nefropatii cukrzycowej. Objawem nefropatii cukrzycowej jest białkomocz ( albuminuria ) o rożnym stopniu nasilenia. W ramach..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...stężenie insuliny we krwi, poziom glukozy nie spada ( nie jest ona zużywana ani metabolizowana w w prawidłowy sposób ). Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu drugiego ma na celu pobudzenie komórek trzustki do syntezy większej ilości insuliny ( przełamanie insulinooporności ),..

Fibraty

.. ...lipidów w wątrobie, wzrost poziomu HDL oraz nasilają proces oddawania lipidów z tkanek. Poza działaniem związanym z gospodarką lipidową, fibraty wykazują także aktywność przeciwpłytkową i przeciwzapalną. Zwiększają także wrażliwość komórek mięśniowych, komórek tkanki tłuszczowej i..

Glimepiryd (Amaryl)

.. ...okresowa należy kontrolować poziom aminotransferaz oraz morfologię krwi. Preparaty zawierające glimepiryd dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ): Amaryl, Amyx, Avaron, Betaglid, Diaril, Glemid, Glibetic, Glibezid, Glidiamid, GlimeHexal, Glimepiryd - radiopharm, Glimesan, Glipid,..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...porównywano zarówno na poziomie narodowym, jak i regionalnym. Zebrane dane pozwoliły zobrazować różnice i trendy w umieralności z powodu chorób sercowo - naczyniowych w Europie. Ta wiedza umożliwi opracowanie i wprowadzenie skuteczniejszych programów prewencyjnych w poszczególnych..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...przed paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że ok. 30 proc. Polaków cierpiących na nadciśnienie nie jest tego świadomych, a tylko u 12 proc. nadciśnienie jest..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...palenie tytoniu, a także poziom cholesterolu oraz HDL - jedną z jego frakcji czyli tzw. dobry cholesterol. Jak podkreśla prof. Lech Poloński z ŚCCS, specyfika leczenia ostrych zespołów wieńcowych u kobiet i mężczyzn jest nieco inna, choć same schorzenia klinicznie są takie same, a ich..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...chory ma tak wysoki poziom cholesterolu, który odkłada się w naczyniach wieńcowych, że wiele osób dotkniętych tą chorobą w wieku 20, 30 lat już przebyło zawał - wyjaśnia naukowiec. Innym zastosowaniem tej nowoczesnej techniki biologii molekularnej może być przeciwdziałanie nawrotowi..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...DOPUSZCZALNE NORMY Prawidłowy poziom całkowitego cholesterolu, przyjęty przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, nie powinien przekraczać 200 mg/dl, przy czym frakcja HDL nie powinna być mniejsza niż 45 mg/dl, a LDL nie może przekraczać 130 mg/dl. Dla osób posiadających dodatkowe..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...położonych wysoko nad poziomem morza, gdzie brakuje tlenu, a także prowadzili badania na zwierzętach. Nie tylko wykazali szkodliwy wpływ niedoboru tlenu, ale też znaleźli sposób zapobiegania jego skutkom - podawanie w czasie ciąży witamin C i E oraz selenu i czerwonego barwnika..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...rytm serca i wyższy poziom hormonu stresu po przebudzeniu. Autorzy pracy ocenili, że wpływ stresu zawodowego na chorobę wieńcową był również, choć w mniejszym stopniu, związany z niezdrowym stylem życia. Osoby zestresowane w pracy miały mniej zdrową dietę, uboższą w warzywa i owoce oraz..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...brokułów, który podnosi poziom tioredoksyny w organizmie jest sulforafan, związek należący do flawonoidów roślinnych. Badacze przypominają, że w ramach prewencji choroby wieńcowej serca oraz innych chorób powinno się spożywać dziennie 5 porcji różnych owoców i warzyw. Jedną z nich mogą..

Oparzenia szkodzą sercu

.. ...metabolizmu. Podnosi się poziom uczestniczących w reakcji zapalnej cytokin - takich jak TNF czy interleukina - 8. W przypadku poparzenia 40 lub więcej procent powierzchni ciała, organizm zużywa co najmniej dwa razy więcej kalorii. Prowadzi to do zaniku mięśni i tkanki tłuszczowej, a..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...opiera się na ocenie poziomu czterech protein w krwi osoby testowanej: traponin I, BNP, cysttin C oraz CPR. Zwiększona ilość tych protein w krwi sygnalizuje według naukowców m.in. uszkodzenia mięśnia sercowego, złe funkcjonowanie nerek, stany zapalne itp., nawet w sytuacji, gdy objawy..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...tłuszczowych omega - 3, poziom dobrego i złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Niedobory witaminy D wiąże się z coraz większa liczbą chorób oraz z ogólnym ryzykiem zgonu. Wyniki naszych badań dowodzą, że są one ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca - komentują autorzy pracy. Zdaniem..

Hormon powiększający serce

.. ...Mediolanie i Neapolu mierzyli poziom hormonu IGF - 1 ( insulinopodobnego czynnika wzrostu ) w organizmach 38 osób - z których połowę stanowili wyczynowi wioślarze. Serca sportowców były większe i sprawniej pompowały krew, a jednocześnie poziom IGF - 1 był u nich wyższy. Prawdopodobnie..

Zanieczyszczone powietrze niszczy serce

.. ...nawet kiedy pozostają na poziomie dopuszczonym przez obowiązujące normy. Szczególnie narażone na ich szkodliwe działanie są osoby cierpiące na serce i choroby układu krążenia. Inny uczony, który badał wpływ zanieczyszczenia powietrza na serce, dr Robert Kloner zaleca, by takie osoby nie..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...podwyższonego ciśnienia i poziomu cholesterolu, także zbyt szybkie bicie serca jest niepokojącym objawem - ostrzegali podczas konferencji prasowej w Warszawie profesorowie Andrzej Rynkiewicz i Krzysztof Filipiak. Choroba wieńcowa jest podstępna - aż w 35 proc. przypadków zaczyna się ( i..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których serce biło wolniej. Jak przypomniał prof. Andrzej Rynkiewicz,..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...danych World Heart Federation, do 2025 r. ponad 1,5 mld ludzi, czyli co trzecia osoba powyżej 25. roku życia, będzie cierpiała na nadciśnienie, które jest istotnym czynnikiem sprzyjającym chorobom serca...

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...elektrolitowe spowodowane niskim poziomem potasu lub magnezu, nadużywanie alkoholu, kofeiny, otyłość, nadczynność tarczycy, operacje płuc, przełyku, uszkodzenie mózgu, czynniki genetyczne. Dwa zasadnicze rodzaje leczenia to leczenie farmakologiczne ( mała ilość leków o udowodnionej..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu tj. LDL a podwyższają zawartość dobrego, tj. HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...pacjentów z zawałem serca z poziomu obrazowania angiograficznego na ultrasonografię wewnątrzwieńcową i metodę OCT ( Optyczna Koherentna Tomografia ). Dzięki angiografii widzimy tętnicę w milimetrach, zaś jeżeli zastosujemy ultrasonografię wewnątrzwieńcową to przechodzimy na poziom..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. ...szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb spożywają. Kwasy Omega - 3 znajdują się w tłustych ryb, takich jak łosoś i makrela, ale jednak jak się okazuje, podobne właściwości..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...doprowadzenie do prawidłowego poziomu cukru, czy też ważniejsza jest ochrona naczyń poprzez m.in. obniżanie ciśnienia tętniczego, co pośrednio ma zmniejszyć ryzyko udaru, niewydolności serca i innych naczyniowych powikłań cukrzycy. Podczas debaty drugiej prof. Adam Witkowski - uznany..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...milowymi krokami do poziomu europejskiego - mówił. Informacje o przebiegu eksperymentu przekazano telefonicznie założycielowi FRK, prof. Zbigniewowi Relidze. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu od 2000 r. prowadzi unikatowy w Europie i pierwszy w Polsce projekt, zmierzający do..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...kilkakrotnie wyższy poziom akrylamidu niż ludzie niepalący. Akrylamid jest trucizną, a dawka trucizny jest przeliczana na kilogram masy ciała. Zatem, po spożyciu paczki chipsów dzieci będą mieć więcej akrylamidu na kilogram masy ciała niż na przykład dorosły mężczyzna ważący 80 - 90 kg -..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...wskazują na zmniejszony poziom dobrego cholesterolu we krwi ( o 2,2 mg/dl u mężczyzn i 2,7 mg/dl u kobiet ) oraz wyższe stężenie glukozy we krwi ( o 3.0 mg/dl u mężczyzn i 2.1 mg/dl u kobiet ). Dobry cholesterol , czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości ( HDL ), usuwa nadmiar złego..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...zjawiska alternansu na poziomie wiarygodnym dla przyjętych standardów. Być może rejestrator ten wraz z odpowiednim algorytmem umożliwi na podstawie monitorowania holterowskiego przewidywanie tego, co dotychczas nieprzewidywalne - zastanawia się dr Trzos. - Ale to długa droga wymagająca..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...ciśnienie krwi i niższy poziom cholesterolu. Panie, które karmiły swoje dzieci przez ponad rok miały aż o 10 proc. niższe ryzyko zawału serca, udaru oraz chorób układu krążenia i serca niż kobiety, które nigdy nie karmiły piersią. Jak podkreśla doktor Schwarz korzyści zdrowotne z..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...okresie badań zwiększyły poziom swojej aktywności fizycznej ( o równowartość 1 godziny łagodnych ćwiczeń lub 0,5 godziny ćwiczeń umiarkowanych ) wzrósł poziom dobrego cholesterolu ( HDL ). U osób rasy białej - obniżył się też poziom trójglicerydów, tłuszczów, które tak jak cholesterol..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...długość życia. Z wiekiem poziom proteiny Klotho spada, co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Z obserwacji naukowców wynika, że ciśnienie może znacznie obniżyć się już tydzień po iniekcji genu. Jedna iniekcja genu Klotho może zredukować nadciśnienie przynajmniej na 3 miesiące...

Cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca

.. ...czasowo podniesionego poziomu cukru we krwi w trakcie trwania ciąży. Wiadomo, że cukrzyca ciążowa znacząco zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto analizowali dane medyczne 435 696 kobiet, które urodziły dzieci w latach 1994 - 1998. Panie,..