Prawid這we OB

Zw篹enie odp造wu z lewej komory

.. ...zastawka dwup豉tkow. Prawid這wa zastawka aortalna ma trzy p豉tki. Objawy zw篹enia odp造wu z lewej komory serca. Do najcz瘰tszych objaw闚 zw篹enia drogi odp造wu z lewej komory serca nale膨: b鏊e wie鎍owe, spadek wydolno軼i fizycznej, komorowe zaburzenia rytmu ( mog prowadzi do..

Zesp馧 Barlowa (zesp馧 wypadania p豉tk闚 zastawki dwudzielnej)

.. ...podczas skurczu kom鏎. W prawid這wym sercu skurcz kom鏎 powoduje szczelne zamkni璚ie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i tr鎩dzielna ). W wi瘯szo軼i przypadk闚 zesp馧 Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zesp馧 Barlowa prowadzi do niedomykalno軼i..

Zaburzenia rytmu serca

.. Prawid這wy rytm serca to rytm zatokowy, podczas kt鏎ego w瞛e zatokowo - przedsionkowy ( SA ) dzia豉 jak naturalny rozrusznik z cz瘰to軼i 60 - 100 pobudze na minut w czasie spoczynku. Podzia rytm闚 serca. Rytmy w瞛豉 zatokowo - przedsionkowego. Asystolia Bradykardia zatokowa Tachykardia zatokowa Rytmy..

Niewydolno嗆 serca

.. ...p騧norozkurczowym w komorze przy jej prawid這wej obj皻o軼i p騧norozkurczowej ( w badaniu rentgenowskim sylwetka serca niepowi瘯szona i prawid這wa EF ). Obie postacie niewydolno軼i cz瘰to wsp馧istniej. Niewydolno嗆 serca dzielona jest tak瞠 na niewydolno嗆 prawokomorow i lewokomorow w..

Trzepotanie przedsionk闚

.. ...akcja serca mo瞠 by prawid這wa lub lekko przyspieszona. Trzepotanie przedsionk闚 dzielone jest na napadowe ( czas trwania do 48 godzin ) i utrwalone ( czas trwania d逝窺zy ni 48 godzin ). Napadowe trzepotanie przedsionk闚 jest arytmi, wymagaj帷 natychmiastowej interwencji lekarskiej..

WPW (zesp馧 Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...przewodz帷ym serca jedyn prawid這w drog prowadz帷 mi璠zy przedsionkami a komorami jest p璚zek Hisa. Cz窷 populacji posiada dodatkowe drogi, kt鏎ymi bod嬈e elektryczne przekazywane s bezpo鈔ednio z przedsionk闚 do kom鏎. W瞛e przedsionkowo - komorowy w sercu o prawid這wej budowie..

Zesp馧 wyd逝穎nego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...do ko鎍a za豉mka T. W prawid這wo pracuj帷ym sercu d逝go嗆 odst瘼u QT skraca si wraz ze wzrostem cz瘰to軼i akcji serca. Zesp馧 wyd逝穎nego QT mo瞠 by wrodzony lub nabyty ( okresowy ). Wyd逝瞠nie odst瘼u QT wyst瘼uje w dw鏂h wrodzonych zespo豉ch: Zesp馧 Romano - Warda - autosomalnie..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...st篹enia glukozy we krwi na prawid這wym poziomie jest niezwykle wa積ym elementem prewencji chor鏏 sercowo - naczyniowych. Wa積 rol w powstawaniu schorze kardiologicznych odgrywaj r闚nie czynniki infekcyjne. Mog one upo郵edza funkcje uk豉du kr捫enia. Odpowiednia antybiotykoterapia..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...zaburzenia te wywo豉ne s nieprawid這wym od篡wianiem, siedz帷ym trybem 篡cia, nadwag, predyspozycjami genetycznymi ( rodzinna predyspozycja do hipercholesterolemii ). Cholesterol mo瞠my podzieli na dwie frakcje: LDL cholesterol ( cholesterol o niskiej g瘰to軼i - Low Density..

Dwup豉tkowa zastawka aorty

.. ...dwup豉tkowa funkcjonuje prawid這wo. Dwup豉tkowa zastawka aorty zwi瘯sza ryzyko wyst徙ienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. U wszystkich pacjent闚 obowi您uje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia...

Anomalie t皻nic wie鎍owych

.. ...zatoki wie鎍owej - w prawid這wym sercu lewa t皻nica wie鎍owa odchodzi od lewej zatoki wie鎍owej a prawa t皻nica wie鎍owa od prawej. Wrodzone przetoki t皻niczo - 篡lne naczy wie鎍owych to po陰czenia mi璠zy t皻nicami wie鎍owymi a jamami serca, 篡豉mi g堯wnymi czy du篡mi naczyniami..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...elektrycznych w sercu i powr鏒 prawid這wego przewodzenia w uk豉dzie bod嬈oprzewodz帷ym. Nast瘼uj帷a samoistnie depolaryzacja w naturalnych o鈔odkach bod嬈otw鏎czych, najszybciej w w篥le zatokowo - przedsionkowym. Defibrylacja elektryczna jest zabiegiem ratuj帷ym 篡cie. Nie potrzebne jest..

Nadci郾ienie t皻nicze

Nadci郾ienie t皻nicze

.. ...krwi powy瞠j warto軼i prawid這wych tj: 140/90 mmHg. Nadci郾ienie t皻nicze z regu造 wykrywane jest podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Najwi瘯sza cz瘰to嗆 wyst瘼owania nadci郾ienia wyst瘼uje w grupie wiekowej pomi璠zy 35 a 60 rokiem 篡cia. W wi瘯szo軼i przypadk闚 choroba ta..

Przewlek豉 niewydolno嗆 serca

.. ...zdaje sobie sprawy z nieprawid這wej pracy w豉snego serca. W etapie pocz徠kowym, przy niewielkim jeszcze upo郵edzeniu czynno軼i mi窷nia sercowego, wp造w niewydolno軼i na 篡cie pacjenta jest s豉bo zaznaczony. Jednak w miar up造wu lat niewydolno嗆 serca mo瞠 znacz帷o wp造wa na jako嗆..

Pomiar ci郾ienia t皻nicznego krwi

Pomiar ci郾ienia t皻nicznego krwi

.. ...nie jeste pewien czy prawid這wo mierzysz ci郾ienie popro swojego lekarza aby sprawdzi czy poprawnie wykonujesz pomiar. Bardzo istotn spraw jest prowadzenie przez chorego tzw. dzienniczka nadci郾ieniowego, w kt鏎ym notowane s wyniki pomiar闚 ci郾ienia z dodatkowymi informacjami...

Powstawanie blaszki mia盥篡cowej

Powstawanie blaszki mia盥篡cowej

.. ...blaszki mia盥篡cowej. 1. Prawid這wa 軼iana naczynia wie鎍owego. 2. Ogniska st逝szczenia b這ny b這ny wewn皻rznej t皻nic wie鎍owych - lipidozy. 3. Kaszowato嗆 t皻nic ( atheromatosis ) - ogniskowe zmiany kaszowate w b這nie wewn皻rznej i s御iednich warstwach b這ny 鈔odkowej t皻nic. 4...

Hibernacja mi窷nia sercowego w chorobie wie鎍owej

.. ...odpowiedzialnych za powr鏒 prawid這wej czynno軼i skurczowej mi窷nia sercowego. G堯wna rola przypisywana jest zmianom g瘰to軼i receptor闚 adrenergicznych, nasileniu ekspresji cytokin i procesom w堯knienia. 砰wotno嗆 mi窷nia sercowego najcz窷ciej okre郵a si stosuj帷 diagnostyk..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...Zdj璚ie RTG - mo瞠 by prawid這we, lecz cz瘰to wykazuje pewne powi瘯szenie lewego przedsionka; lewa komora mie軼i si w szerokim zakresie wielko軼i. W HCM nie wyst瘼uje zwapnienie zastawki aortalnej, wyst瘼uje natomiast pier軼ieniowe wapnienie w obr瑿ie zastawki mitralnej. Badanie EKG -..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...regu造 u pacjent闚 z prawid這w lub zmniejszon mas cia豉. W cukrzycy typu 1 najistotniejsze jest optymalne ustalenie leczenia insulin z terapi dietetyczn. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne ( w kcal ) oblicza si wg nast瘼uj帷ych wzor闚: Masa cia豉 nale積a x 32 w przypadku lekkiej..

Akineza

.. ...normokineza - kurczliwo嗆 prawid這wa, hipokineza - kurczliwo嗆 zmniejszona w stosunku do normy,najcz窷ciej 鈍iadczy o niedokrwieniu danego segmentu, akineza - brak kurczliwo軼i, dotyczy najcz窷ciej blizn po zawale serca, dyskineza - kurczliwo嗆 nieprawid這wa, niekt鏎e segmenty mi窷nia..

Arytmia serca

.. ...serca to stan, w kt鏎ym prawid這wa praca serca jest zaburzona. U pod這瘸 tego typu patologii le膨 nieprawid這wo軼i w rozchodzeniu si pobudzenia elektrycznego generowanego przez uk豉d bod嬈oprzewodz帷y serca. Przyczyn zaburzenia mo瞠 by uszkodzenie tego uk豉du, na przyk豉d blizna po..

Kardiowersja

.. ...metod przywracania prawid這wego rytmu serca ( rytmu zatokowego ). Stosuje si j w przypadku nadkomorowych zaburze rytmu ( migotanie lub trzepotanie przedsionk闚 ). Rozr騜nia si kardiowersj farmakologiczn i elektryczn. Kardiowersja farmakologiczna polega na pr鏏ie przywr鏂enia..

Gazometria

.. ...organizm funkcjonowa prawid這wo pH krwi musi by utrzymywane w 軼i郵e okre郵onym i bardzo w御kim przedziale. Spadek pH 鈍iadczy o kwasicy, wzrost o zasadowicy. Organizm dysponuje wieloma mechanizmami kompensacji ( wyr闚nywania ) zaburze kwasowa - zasadowych, najistotniejsz rol w tej..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...impulsu elektrycznego. Prawid這wy rytm serca wynika z cykliczno軼i powstawania pobudze w uk豉dzie bod嬈oprzewodz帷ym serca. Skurcz przedsionk闚 poprzedza skurcz kom鏎. Skurcze dodatkowe wynikaj z obecno軼i specyficznych zaburze rytmu. R闚n prace serca zak堯ca impuls zwany ekstr. W..

Bigeminia komorowa

.. ...badaniu EKG: pobudzenia prawid這we powsta貫 w w篥le zatokowym przeplataj si z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten spos鏏, 瞠 po ka盥ym pobudzeniu prawid這wym pojawia si jedno dodatkowe. Na wykresie EKG obserwujemy wi璚 wyst瘼uj帷e na przemian dwa zespo逝 QRS o r騜nym kszta販ie -..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przewodzenie impulsu jest prawid這we i nie zmienia si w czasie, ale co kilka impuls闚 kt鏎e jest blokowane. M闚imy wtedy o bloku 2:1, 3:1 itd, czyli wypada nam co drugie lub co trzecie itd pobudzenie. Ten rodzaj bloku mo瞠 by 幢e tolerowany i wymaga wszczepienia stymulatora. Blok..

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...ich ukrwienie musi by prawid這we. Zaburzenia w ukrwienia powoduj niedotlenienie mi窷ni oraz gromadzenia si produkt闚 przemiany materii i zakwaszenie 鈔odowiska. Objawem niedotlenienia mi窷ni jest niezno郾y b鏊. Z opisan sytuacja mamy do czynienia najcz窷ciej w przypadku mia盥篡cy..

Niedobory magnezu

.. ...wyst徙i tak瞠 przy prawid這wej lub nawet podwy窺zonej ilo軼i magnezu w organizmie. Wynika to z mo磧iwo軼i przesuni璚ia puli magnezu z i do kom鏎ek oraz ko軼i. Ponadto w niekt鏎ych chorobach ( np. ostre zapalenie trzustki ) magnez wytraca si z krwi do tkanek. Gospodarka magnezowa jest..

Profilaktyka zawa逝 serca

Profilaktyka zawa逝 serca

.. ...serca i udar闚 m霩gu. Prawid這wo嗆 naszej masy cia豉 豉two okre郵i przy pomocy BMI, kt鏎y powinien zawiera si w przedziale 18,5 - 25,0. Obecnie jednak zwraca si wi瘯sz uwag na obw鏚 talii jako wyznacznik oty這軼i brzusznej. Wymienione wy瞠j parametry uj皻e s w tzw. zesp馧..

Nadczynno嗆 tarczycy

.. ...skrajnych przypadkach mo瞠 doj嗆 do prze這mu tarczycowego, w przebiegu kt鏎ego pojawiaj si zaburzenia rytmu serca, gor帷zka, pobudzenie psychoruchowe i skoki ci郾ienia. Prze這m jest stanem zagro瞠nia 篡cia...

Kr捫enie hiperkinetyczne

.. ...sprawny, wymagana jest prawid這wa kurczliwo嗆. Kr捫enie hiperkinetyczne mo瞠 zdekompensowa niewydolno嗆 serca, dlatego u ludzi z niewydolno軼i serca ka盥a powa積a infekcja stanowi zagro瞠nie kardiologiczne...

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...bezwzgl璠nie konieczna do prawid這wego formowania si o鈔odkowego uk豉du nerwowego. St康 kobiety z leczon niedoczynno軼i tarczycy b璠帷e w ci捫y musz przyjmowa wi瘯sze dawki leku ( tak aby zaspokoi potrzeby swojego organizmu i rozwijaj帷ego si dziecka ). Przedawkowanie L -..

Lewogram

.. ...w lewo w stosunku do prawid這wej osi serca. O serca okre郵amy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego okre郵enie osi elektrycznej serca wystarcz zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody ko鎍zynowe ). Je郵i odchylenie osi wynosi poni瞠j - 30 stopni m闚imy o lewogramie...

Niedoci郾ienie

.. Prawid這we warto軼i ci郾ienia t皻niczego powinny mie軼i si w przedziale: skurczowe 120 - 129 mmHg oraz rozkurczowe 80 - 84 mmHg. Bior帷 pod uwag rol, jak wzrost ci郾ienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uog鏊nionej mia盥篡cy t皻nic, wskazane s nawet ni窺ze warto軼i. Za optymalne uwa瘸..

Niedotlenienie m霩gu

Niedotlenienie m霩gu

.. ...uszkodzeniom ju po 4 minutach. Prawid這we ukrwienie m霩gu nie zawsze oznacza, 瞠 organ ten otrzymuje odpowiedni ilo嗆 tlenu. Objawy niedotlenienia m霩gu mog wyst徙i nagle jako zawroty lub b鏊e g這wy, zaburzenia widzenia, omdlenia i utrata przytomno軼i. Taka sytuacja mo瞠 mie miejsce..

Osierdzie

.. ...郵adowe ilo軼i p造nu. Prawid這we osierdzie pe軟i funkcj ochronn w stosunku do mi窷nia sercowego, zapewnia odpowiedni po郵izg oraz uniemo磧iwia nadmierne rozci庵anie si serca w czasie pracy. W stanach chorobowych ( np. zapalenie osierdzia ) jama to mo瞠 wype軟ia si znacznymi..

O serca

.. ...powstaj帷e ( w warunkach prawid這wych ) w w篥le zatokowym s w spos鏏 uporz康kowany przewodzone do mi窷ni闚ki kom鏎. Wypadkowy wektor wszystkich wektor闚 rozchodz帷ego si w sercu pobudzenia stanowi w豉郾ie o serca . Mo積a wi璚 powiedzie, 瞠 jest to uproszczony kierunek rozchodzenia..

Kwasica

.. ...absolutnie konieczne do prawid這wego funkcjonowania ludzkiego organizmu, st康 jest ono zabezpieczone specjalnymi buforami. Mo磧iwa jest sytuacja, w kt鏎ej o nadmiernym zakwaszeniu organizmu 鈍iadcz odchylenie od normy parametr闚 uk豉du buforuj帷ego, a samo pH jest w normie ( 7,35 - 7,45..

Przytarczyce

.. ...resorpcja wapnia ). Do prawid這wego funkcjonowania przytarczyc jest konieczne odpowiednie st篹enie magnezu we krwi. Jedn z patologi przytarczyc jest ich nadczynno嗆, najcz窷ciej wynikaj帷a z obecno軼i gruczolaka. Nadmiar parathotmonu mo瞠 manifestowa si w r騜ny spos鏏, od zaburze..

Pr鏏a wysi趾owa

Pr鏏a wysi趾owa

.. ...wie鎍ow posiadaj帷ych prawid這wy zapis EKG w spoczynku, do oceny wydolno軼i wysi趾owej u chorych z rozpoznan choroba wie鎍ow, po zawale serca oraz po leczenie reperfuzyjnym ( balonikowanie lub stentowanie naczy wie鎍owych ). Pr鏏 wykonuje si tak瞠 w toku diagnostyki nietypowych..

Rytm zatokowy

.. Rytm zatokowy to prawid這wy rytm zdrowego serca. Pobudzenie powstaje w w篥le zatokowym, nast瘼nie rozprzestrzenia si po mi窷ni闚ce przedsionk闚, przechodzi przez w瞛e przedsionkowo - komorowy do p璚zka Hisa i jego odnogami odpowiednio do prawej i lewej komory serca, pobudzaj帷 najpierw mi窷ni闚k przegrody..

Struny 軼i璕niste i rzekome

Struny 軼i璕niste i rzekome

.. ...i struny rzekome s prawid這wymi elementami budowy mi窷nia sercowego. Struny 軼i璕niste. Struny 軼i璕niste to twory w postaci nitek 陰cz帷e mi窷nie brodawkowate kom鏎 serca z p豉tkami zastawek. Wewn皻rzna powierzchnia kom鏎 serca nie jest g豉dka, ale wyrze嬌iona r騜nymi typami beleczek..

Przewodozale積y przep造w p逝cny

.. ...tr鎩dzielnej. Zastawka ta w prawid這wo zbudowanym sercu 陰czy prawy przedsionek praw komor. Jej zaro郾i璚ie uniemo磧iwia prawid這wy przep造w krwi za prawego przedsionka do komory. Krew prawego do lewego przedsionka przyp造wa przez otw鏎 w przegrodzie mi璠zyprzedsionkowej. Skurcz lewej..

Przewodozale積e przep造w obwodowy

.. ...zw篹ony. Utrudnia to prawid這wy przep造w krwi, zmusza lew komor serca do nadmiernej pracy i z czasem prowadzi do przerostu mi窷ni闚ki lewej komory. Objawy kliniczne s zale積e od stopnia zw篹enia. Przy bardzo w御kiej koarktacji konieczna jest dro積o嗆 przewodu t皻niczego. Krew z prawej..

Zas豉bni璚ie

Zas豉bni璚ie

.. ...pionowa nie sprzyja prawid這wemu ukrwieniu o鈔odkowego uk豉du nerwowego. Zas豉bni璚ie mo積a okre郵i jako stan przedomdleniowy, dolegliwo軼i ust瘼uj samoistnie. Przyczyny zas豉bni耩 mog by podobne jak omdle ( zaburzenia napi璚ia naczy krwiono郾ych, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...Mi窷ni闚ka 軼ian jest prawid這wej grubo軼i, obj皻o嗆 kom鏎 serca r闚nie nie odbiega od normy. Czynno嗆 kurczowa mi窷nia sercowego mo瞠 by prawid這wa ( normokineza, prawid這wa EF ). Upo郵edzony jest natomiast proces nape軟iania kom鏎 krwi, kt鏎a zalega w przedsionkach, powoduj帷 ich..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...przebiega w spos鏏 utajony z prawid這wymi st篹eniami TSH i hormon闚 T3 i T4 ( stan euthyreozy ). Rozpoznanie choroby Hashimoto stawia si na podstawie objaw闚 wynik闚 bada dodatkowych wskazuj帷ych na niedoczynno嗆 tarczycy oraz na podstawie wykrycia przeciwcia豉 charakterystycznych dla..

T皻niak rzekomy

.. ...dwukrotnie wi瘯sza ni prawid這wa 鈔ednica danego naczynia. Istotne jest, 瞠 軼ian t皻niaka stanowi 軼iana naczynia. W przypadku t皻niaka rzekomego ograniczenie, czy worek t皻niaka, stanowi torebka 陰cznotkankowa. T皻niak rzekomy tworzy si na skutek uszkodzenia t皻nicy i wydostania si..

Zesp馧, choroba, fenomen Raynauda

Zesp馧, choroba, fenomen Raynauda

.. ...podobojczykowej, nieprawid這wo軼i kr璕os逝pa w odcinku szyjnym ( 瞠bro szyjne ). Objawy mog tak瞠 pojawi si jako dzia豉nie niepo膨dane niekt鏎ych lek闚. Leczenie polega na eliminacji przyczyny, je郵i jest mo磧iwe doszukanie si jej, oraz na unikaniu zimna ( r瘯awiczki ) i bezwzgl璠nym..

Zjawisko reentry

.. ...nie s jeszcze zdolne do reakcji ( tak zwany okres refrakcji ), wzgardzony impuls wraca na drog woln. W ten spos鏏 mo瞠 doj嗆 do zap皻l si impulsu, zak堯ca to prawid這wy przep造w kolejnych bod嬈闚...

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...穎軟ierze, odpowiedzialne za prawid這we funkcjonowanie uk豉du odporno軼iowego. Ich ca趾owita liczba powinna zawiera si w przedziale 4 - 10 tys na mililitr. Ca豉 populacj leukocyt闚 dzieli si na 5 grup kom鏎ek konkretnych funkcjach ( rozmaz krwi ): granulocyty ( oboj皻no, zasado i..

Tachykardia zatokowa

.. ...zatokowa jest zjawiskiem prawid這wym. Wzmo穎ne napi璚ie ( aktywno嗆 ) uk豉du wsp馧czulnego obserwujemy tak瞠 w przebiegu infekcji ( gor帷zka ), niedokrwisto軼i czy odwodnienia i innych stanach chorobowych. Im r闚nie towarzyszy tachykardia zatokowa. Nieadekwatn tachykardi zatokow..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...skutecznym utrzymywaniu prawid這wego rytmu serca ( rytm zatokowy ), wymiary kom鏎 ulegaj normalizacji, frakcja wyrzutowa zwi瘯sza si. Fakt ten jest jednym z argument闚 za pr鏏ami przywr鏂enia rytmu zatokowego serca. Przy przetrwa造m migotaniu przedsionk闚 jest to cz瘰to trudne, jednak..

Kardiologiczny rejestrator zdarze

.. ...mo瞠 by absolutnie prawid這wy. Sposobem na uchwycenia zaburze rytmu wyst瘼uj帷ych kilka razy na dzie jest badanie EKG metod Holtera. Zapis 24 lub 72 godzin pracy serca pozwala cz瘰to na dok豉dne zdiagnozowanie arytmii. Powa積y problem stwarzaj jednak napady, kt鏎e wyst瘼uj bardzo..

Wsierdzie

.. ...warstwy wymaga odpowiednio d逝giej fazy rozkurczu serca. Krew wype軟iaj帷a komory mo瞠 uciska na drobne naczynia warstwy podwsierdziowej i powodowa jej niedokrwienie objawiaj帷e si b鏊em wie鎍owym...

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...kr捫enia p這dowego. W prawid這wym, zdrowym sercu, otw鏎 zamyka si tu po urodzeniu ( zmiana gradient闚 ci郾ie wynikaj帷a z uruchomienia kr捫enia p逝cnego ). W niekt鏎ych wadach wrodzonych serca istnieje jednak konieczno嗆 otwarcia otworu mi璠zyprzedsionkowego. Taka konieczno嗆 zachodzi..

Hipoglikemia

.. ...od przyj皻ych norm. Prawid這we st篹enie glukozy we krwi, badane na czczo, powinno zawiera si w przedziale 72 - 99 mg/dl ( 4,0 - 5,5 mmol/l ). Hipoglikemia mo瞠 by stanem bardzo niebezpiecznym, gdy st篹enie glukozy spada poni瞠j 60 mg/dl sytuacja wymaga szybkiej interwencji. Glukoza..

Ca這dobowy monitoring ci郾ienia t皻niczego

.. ...ci郾ienia, czyli procent nieprawid這wych pomiar闚 w skali doby. Pozwala tak瞠 zorientowa si, jak zachowuje si ci郾ienie t皻nicze badanego w czasie nocnego wypoczynku ( fizjologicznie ci郾ienie w nocy spada ). Jednym ze wskaza do zastosowanie tego typu metody diagnostyki jest..

Lipidogram

.. ...st篹enia trigliceryd闚. Prawid這wy lipidogram. Lipidy Zakres norm cholesterol ca趾owity poni瞠j 190 mg/dl ( 5,0 mmol/l ) HDL cholesterol powy瞠j 40 mg/dl ( 1,0 mmol/l ) u m篹czyzn powy瞠j 46 mg/d ( 1,2 mmol/l )l u kobiet LDL cholesterol poni瞠j 115 mg/dl ( 3,0 mmol/l ) TG triglicerydy..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...Bardzo istotne jest prawid這we prowadzenie chorych na cukrzyc oparte o codzienn kontrol poziomu glukozy we krwi. Chorzy z nadci郾ieniem t皻niczym powinny pami皻a o konieczno軼i ograniczania ilo軼i spo篡wanej soli. Istotne jest tak瞠 ograniczenie w diecie t逝szcz闚 zwierz璚ych,..

Perfuzja narz康owa

.. ...oraz stan naczy zaopatruj帷ych dany narz康. Chodzi tu oczywi軼ie o ewentualne zmiany mia盥篡cowe, kt鏎e upo郵edzaj mechanizmy regulacyjne opieraj帷e si na prawid這wej kurczliwo軼i naczy t皻niczych..

T皻niak przegrody mi璠zyprzedsionkowej

.. ...ten jest konieczny do prawid這wego zaopatrzenia ca貫go p這du w utlenowan krew pochodz帷 z 這篡ska. W chwili przyj軼ia na 鈍iat, wraz z pierwszym krzykiem, otwieraj si naczynia p逝cne. Otw鏎 mi璠zyprzedsionkowy jest ju zb璠ny. Zmiana gradient闚 ci郾ie w jamach serca powoduje jego..

Hipoplazja

.. ...komory. W tym przypadku nieprawid這wo嗆 dotyczy pierwotnie mi窷nia lewej komory. Innym przyk豉dem jest r闚nie wada wrodzona serca - atrezja zastawki tr鎩dzielnej. W przypadku tej wady krew w zasadzie nie dostaje si do prawej komory, jej mi瘰ie nie jest stymulowany, zaburzony jest..

Nadci郾ienie wrotne

.. ...wrotnej, uniemo磧iwiaj prawid這wy przep造w krwi. Powoduje to rozw鎩 kr捫enia obocznego, wi瘯sza obj皻o嗆 krwi p造nie mi璠zy innymi przez 篡造 prze造kowe i 穎陰dkowe. Mo瞠 do doprowadzi do powstania 篡lak闚 prze造ku i gro幡ych dla 篡cia krwawie z g鏎nego odcinka przewodu pokarmowego...

Zaburzenia przewodzenia 鈔鏚komorowego

.. ...Badaniem koniecznym do prawid這wej oceny zaburze przewodzenia 鈔鏚komorowego jest EKG spoczynkowe lub r騜nego typu modyfikacje tego badania ( EKG wykonywane podczas pr鏏y wysi趾owej, badanie metod Holtera, badania elektrofizjologiczne z stymulacj przezprze造kow lub programowana..

Homocysteina

.. ...rozpadu metioniny. Jej prawid這wy poziom we krwi powinien zawiera si w przedziale 5 - 15 mikro - mol/ml. St篹enie homocysteiny zmniejsza przyjmowanie kwasy foliowego i preparat闚 witaminy B. Podwy窺zony poziom tego aminokwasu obserwuje si w przepadku niewydolno軼i nerek,..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...oceni ewentualne nieprawid這wo軼i w kwestii wagi ( niedowaga, nadwaga, oty這嗆 ). BMI = masa cia豉 w kg / wzrost w metrach do kwadratu Obliczenie jest proste a wynik dostarcza istotnych informacji ludziom doros造m. W przypadku dziecka, jedne prosty wz鏎 to za ma這 by uwzgl璠ni..

Hipochondria

.. ...kolejnych lekarzy ani prawid這we wyniki kolejnych bada diagnostycznych. Hipochondria, obok zaburze somatomorficznych ( odczuwanie dolegliwo軼i mimo braku choroby ) i inne zaburzenie poczucia zdrowia i choroby s, wed逝g psychiatr闚, najcz窷ciej zwi您ane z nie鈍iadomym d捫eniem do..

Aterotromboza (zakrzepowe powik豉nia mia盥篡cy)

.. ...ci郾ienia t皻niczego, poziomu glukozy oraz profilu lipid闚. Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad zdrowego rozs康ku s takie powik豉nia naczyniowe, jak zawa serca, udar, niedokrwienie ko鎍zyn dolnych, itp...

T皻no u dziecka

.. Prawid這wa cz瘰to嗆 serca, t皻no, u dzieci mie軼i si w zupe軟ie innych normach, ni u ludzi doros造ch. Noworodki i niemowl皻a mog w czasie wysi趾u osi庵a maksymaln cz瘰to嗆 t皻na przewidzian przez uk豉d bod嬈oprzewodz帷y ludzkiego serca, to jest 220 uderze na minut. Cz瘰to嗆 ta jest limitowana..

Cz瘰toskurcz

.. ...rytmu, po這穎nym poza prawid這wym uk豉dem bod嬈oprzewodz帷ym. Nie wszystkie cz瘰toskurcze wymagaj leczenia. Cz瘰to wystarczy usun望 przyczyn, na przyk豉d wyr闚na nadczynno嗆 tarczycy. Cz瘰to stosowanymi lekami objawowymi s beta - blokery. Dobre efekty daj zabiegi ablacji...

Plastyka serca

.. ...fragment 軼iany serca zast瘼uje si specjaln 豉t. Przywraca si tak瞠 prawid這wy kszta速 i rozmiar lewej komory oraz ustawienie mi窷ni brodawkowatych oraz koryguje si niedomykalno嗆 zastawki mitralnej...

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...si豉 znacznie wzrasta. Prawid這wa aktywno嗆 skurczowa macicy jest warunkiem post瘼u porodu. Po urodzeniu dziecka aktywno嗆 skurczowa zostaje przerwana na kilka minut. Nast瘼nie pojawiaj si skurcze poporodowe. Charakterystyczn ich cech jest zmniejszaj帷a si cz瘰totliwo嗆 oraz si豉...

Prze造k Barretta

.. ...wy軼ielaj帷ego prze造k. Prawid這wo narz康 ten jest wys豉ny nab這nkiem p豉skim ( nazwa odnosi si do kszta速u kom鏎ek powierzchownej warstwy ). W przypadku opisywanego schorzenia dochodzi do zast徙ienie prawid這wego nab這nka p豉skiego nab這nkiem walcowatym, kt鏎y jest z kolei..

Ot瘼ienie naczyniopochodne

.. ...t皻niczego lub cukrzycy. Prawid這wa kontrola tych chor鏏, walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka mia盥篡cy ( przede wszystkim z oty這軼i ), mog zapobiega powa積ym zmianom w m霩gu. U os鏏 z ot瘼ieniem naczyniowym badania dodatkowe wykazuj uszkodzenie g堯wnie w obr瑿ie istoty bia貫j..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...Trombocyty, czyli p造tki krwi, wraz z osoczowymi czynnikami krzepni璚ia odpowiadaj za prawid這w zdolno嗆 krwi do wykrzepiania. Ich ilo嗆 powinna zawiera si w przedziale 150 - 400 tysi璚y na mililitr...

Dieta bogata w potas

Dieta bogata w potas

.. ...przedziale 3,5 - 4,5 mmol/L. Prawid這we st篹enia potasu i sodu maj kluczowe znaczenie w gospodarce elektrolitowej ludzkiego organizmu. Dobowe zapotrzebowanie na potas doros貫go cz這wieka wynosi oko這 2000 mg na dob. Poniewa wi瘯szo嗆 spo篡wanych przez nas produkt闚 spo篡wczych zawiera..

Nag豉 utrata wagi

.. ...- klasycznie nadczynno軼i tarczycy. Najpowa積iejsz grup chor鏏 zwi您anych z szybk utrat masy cia豉, przy prawid這wej diecie lub z obecno軼i zaburze 豉knienia ( apetytu ), s choroby nowotworowe...

安i康 sk鏎y

安i康 sk鏎y

.. ...kt鏎ej zablokowany jest prawid這wy przep造w 鄴販i. Przyczyna mo瞠 by kamica dr鏬 鄴販iowych. Niestety czasem przeszkod stanowi guz g這wy trzustki zaciskaj帷y przew鏚 鄴販iowy wsp鏊ny lub patologia w obr瑿ie uj軼ia przewodu do dwunastnicy ( tzw. brodawka Vatera ). 安i康 sk鏎y mo瞠 by..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...si odpowiedni diet, prawid這we leczenie cukrzycy oraz stosowanie lek闚 z grupy inhibitor闚 konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonist闚 receptor闚 dla angiotensyny II. U ka盥ego chorego na cukrzyc nale篡 okresowo kontrolowa funkcj nerek. S逝膨 do tego badania biochemiczne (..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...ani metabolizowana w w prawid這wy spos鏏 ). Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu drugiego ma na celu pobudzenie kom鏎ek trzustki do syntezy wi瘯szej ilo軼i insuliny ( prze豉manie insulinooporno軼i ), uwra磧iwienie tkanek na dzia豉nie tego hormonu lub zmniejszenie ilo軼i cukr闚..

Insulina

.. ...anabolicznym reguluj帷ym prawid這wy metabolizm ustroju. Zmniejszenie st篹enia glukozy we krwi, najbardziej znany efekt dzia豉nia insuliny, jest wypadkow licznych reakcji przebiegaj帷ych dzi瘯i odpowiedniemu st篹eniu tego hormonu. Insulina zwi瘯sza dokom鏎kowy transport glukozy oraz jej..

Cholestyramina (Vasosan)

.. ...przyswojenie i prawid這we dzia豉nie. Najcz瘰tszym dzia豉niem niepo膨danym cholestyraminy s zaparcia. Vasosan to handlowa nazwa leku zawieraj帷ego cholestyramin ( na podstawie Indexu Lek闚 MP 2007 )...

Akarboza (Glucobay)

.. ...gazy i biegunki. Przy prawid這wej diecie dolegliwo軼i te ust瘼uj po oko這 tygodniu stosowania leku. Akarboz mo積a 陰czy z pochodnymi sulfonylomocznika oraz z insulin. W przypadku wyst徙ienia hipoglikemii z uwagi na inne leki przeciwcukrzycowe, podawanie sacharozy ( cukier! ) jest..

Skuteczne leczenie nadci郾ienia mo磧iwe te po 80-tce

.. ...篡這 niemal 1 mld os鏏 z nadci郾ieniem, a w zwi您ku ze starzeniem si spo貫cze雟tw liczba ta b璠zie ci庵le ros豉. Naukowcy szacuj, 瞠 do roku 2025 mo瞠 ona wzrosn望 o kolejne 560 mln os鏏. Joanna Morga..

Nadci郾ienie t皻nicze ma ponad 8 mln Polak闚

.. ...tylko 12 proc. jest prawid這wo leczonych - alarmowali lekarze kardiolodzy na konferencji prasowej w Warszawie. Zainaugurowano na niej 5. edycj Og鏊nopolskiej Akcji Profilaktyczno - Edukacyjnej pt.: Servier dla Serca . Wed逝g prof. Tomasza Grodzickiego z Collegium Medicum Uniwersytetu..

Polacy maj za du穎 cholesterolu we krwi

.. ...serca. DOPUSZCZALNE NORMY Prawid這wy poziom ca趾owitego cholesterolu, przyj皻y przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, nie powinien przekracza 200 mg/dl, przy czym frakcja HDL nie powinna by mniejsza ni 45 mg/dl, a LDL nie mo瞠 przekracza 130 mg/dl. Dla os鏏 posiadaj帷ych dodatkowe..

Nadci郾ienie t皻nicze to problem 30 proc. Polak闚

.. ...wykrywanie nadci郾ienia i prawid這we dobranie lek闚. Niestety, badania wskazuj, 瞠 na 100 Polak闚 z nadci郾ieniem tylko 12 ma postawion prawid這w diagnoz i jest skutecznie leczonych. Dla por闚nania, w USA odsetek ten ocenia si na 25 - 30, podkre郵a dr Zdrojewski. Problem w tym, 瞠..

Serce na miar 21 wieku bije w laboratorium

.. ...si stworzy nowe - prawid這wo zbudowane i sprawnie dzia豉j帷e - serce. To niezwyk貫 odkrycie, opisane na 豉mach pisma Nature Medicine , niesie nadziej pacjentom na ca造m 鈍iecie. Naukowcy z USA pozbawili serce doros貫j 鈍ini wszystkich kom鏎ek, zostawiaj帷 tylko sam konstrukcj i..

Wcze郾iejsze przewidywanie zawa堯w serca

.. ...sprawdzi czy podobne prawid這wo軼i wyst瘼uj te w鈔鏚 kobiet lub w organizmach os鏏 m這dszych itp. Dopiero w闚czas odkrycia dokonane w Uppsali mog si sta podstaw nowej metody ostrzegania przed nadci庵aj帷ym kryzysem serca. Choroby serca i uk豉du kr捫enia s najcz瘰tsz przyczyn..

Uwaga na zbyt szybkie t皻no spoczynkowe

.. ...potrzeb utrzymywania prawid這wego pulsu spoczynkowego mo瞠 obrazowa teoria o sta貫j zaprogramowanej liczbie uderze serca w ci庵u 篡cia - u cz這wieka ok. 3 mld. Teori t wspiera mo瞠 np. por闚nanie 篡j帷ych do 240 lat 鄴逕i, kt鏎ych serca kurcz si 6 razy na minut - z 篡j帷ymi 5..

Nadci郾ienie t皻nicze a s鏊

.. ...przysz這軼i. Nawyki prawid這wego 篡wienia wpojone w dzieci雟twie mog przed逝篡 篡cie i poprawi jego jako嗆. Na szcz窷cie podobnie jak przyzwyczajamy si do soli, mo瞠my si i odzwyczai - wystarczy powstrzyma si od solenia przez kilka tygodni. Najwa積iejszym czynnikiem zagro瞠nia..

Nadci郾ienie t皻nicze nale篡 leczy w ka盥ym wieku

.. ...okre郵ane jest jako wysokie prawid這we . G堯wn przyczyn takiego stanu rzeczy jest, jak wyja郾ia lekarz, starzenie si spo貫cze雟twa. Problem nadci郾ienia ro郾ie bowiem wraz z wiekiem. Tymczasem, w zwi您ku z rozwojem cywilizacji, d逝go嗆 篡cia wyd逝瘸 si i w populacjach przybywa ludzi..

砰lna choroba zakrzepowo - zatorowa n鏬 cichym zab鎩c

.. ...p逝cnego. Niepokoi fakt, 瞠 prawid這wa diagnoza stawiana jest 30 - 40 razy rzadziej, ni w krajach zachodniej Europy. Ale i w nich sytuacja nie wygl康a dobrze. Dane epidemiologiczne wygl康aj wr璚z dramatycznie. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji czy we W這szech,..

Aterotromboza - jak leczy, jak zapobiega?

.. ...jest doprowadzenie do prawid這wego poziomu cukru, czy te wa積iejsza jest ochrona naczy poprzez m.in. obni瘸nie ci郾ienia t皻niczego, co po鈔ednio ma zmniejszy ryzyko udaru, niewydolno軼i serca i innych naczyniowych powik豉 cukrzycy. Podczas debaty drugiej prof. Adam Witkowski -..

Bezsenno嗆 zwi瘯sza ryzyko nadci郾ienia

.. ...dob, a 56 proc. spa這 prawid這wo - ponad 6 godzin. Wyniki bada wykaza造, 瞠 osoby cierpi帷e na bezsenno嗆, 酥i帷e mniej ni 5 godzin na dob maj a 500 - krotnie wy窺ze ryzyko zachorowania na nadci郾ienie ni osoby, kt鏎e 酥i ponad 6 godzin na dob. Co ciekawe, naukowcy nie..

Diagnostyka choroby wie鎍owej serca poprzez bia趾a z moczu

.. ...moczu byli w stanie prawid這wo zdiagnozowa chorob wie鎍ow u 84 proc. chorych. Zdaniem kieruj帷ego badaniami kardiologa Constantina von zur Muehlena, wyniki te rodz du瞠 nadzieje na to, 瞠 analiza bia貫k w moczu znajdzie zastosowanie w diagnostyce choroby wie鎍owej. Jest to o tyle..

Kolejne geny sprzyjaj帷e nadci郾ieniu

.. ...ze sob od urodzenia, wysokie ci郾ienie krwi mo積a obni篡 dzi瘯i utrzymywaniu prawid這wej masy cia豉, zmniejszeniu spo篡cia soli i alkoholu oraz w razie konieczno軼i przy pomocy lek闚 na nadci郾ienie...

Tanie leki przeciwnadci郾ieniowe okaza造 si najlepsze

.. ...powik豉, na przyk豉d chor鏏 nerek, zawa逝 czy udaru m霩gu. Cz瘰to pacjent nie zdaje sobie sprawy, 瞠 jest chory - a do wyst徙ienia powa積ych objaw闚. Ocenia si, 瞠 tylko co 10 chory jest leczony prawid這wo...

Przeszczep wspomagaj帷ego serca

.. ...latach usun望 przeszczep. W闚czas okaza這 si, 瞠 Hannah nie wymaga juz podawania lek闚, a jej niegdy chore serce prawid這wo pracuje. Teraz jest prawie ca趾iem zdrowa - przyjmuje tylko leki na astm...