Proarytmia

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę ( torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest komorowe zaburzenie rytmu stwarzające duże niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór i NZK. Działania niepożądane nie związane bezpośrednio z układem..