Problemy z krążeniem

Zaburzenia krążenia

.. ...jajnikach, jądrach. Problemy z krążeniem bywają dziedziczne. Wiążą się też najczęściej z niektórymi chorobami, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa czy niewydolność nerek. Ich bezpośrednimi przyczynami są zakrzepy, zatory, uciski mechaniczne na żyły, nacieki nowotworowe, a..