Próg bólu

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...silne, mogą przekraczać próg bólu, stąd często nazywane są bólami przepowiadającymi. Występują z częstością jednego na dziesięć minut. Razem z rozpoczęciem akcji porodowej, aktywność skurczowa macicy wzrasta. Skurcze parte w pierwszej fazie porodu występują z częstotliwością około 3 na..