Proteiny

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...ocenie poziomu czterech protein w krwi osoby testowanej: traponin I, BNP, cysttin C oraz CPR. Zwiększona ilość tych protein w krwi sygnalizuje według naukowców m.in. uszkodzenia mięśnia sercowego, złe funkcjonowanie nerek, stany zapalne itp., nawet w sytuacji, gdy objawy takich zaburzeń..