Przeciek

Zespół Eisenmengera

.. ...prawego do lewego serca przecieku na poziomie serca lub pni tętniczych. Przyczyną wystąpienia zespołu Eisenmengera jest wysoki opór w krążeniu płucnym, który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...wieńcowej. Wada ta powoduje przeciek na poziomie przedsionków. Fizjologicznie w lewej komorze serca panuje ciśnienie większe niż w prawym przedsionku. Wystąpienie przecieku z lewego do prawego przedsionka powoduje przeciążenie objętościowe prawej komory. Automatycznie wzrasta także..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...Obciążenie prawej komory prowadzi do niedomykalności zastawki trójdzielnej ( zastawka między prawym przedsionkiem i prawą komorą ). Badania wykonywane w diagnostyce ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej:..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...istotnym lewo - prawym przeciekiem powodującym przeciążenie objętościowe ( powiększenie prawego serca ( zwykle stosunek przepływu płucnego do systemowego przekracza 1,5 ). Wskazania do przeznaczyniowego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu 2. Do zamknięcia nadają się: ubytki..