Przed

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...cienkich ścianach, zwaną przedsionkiem ( atrium ), do którego krew dopływa z zewnątrz; większą, dolną, o ścianach grubszych i bardziej odpornych, zwaną komorą ( ventriculus ), która wypycha krew z serca. Każdy z przedsionków, łączy się z odpowiednią komorą obszernym otworem nazywanym..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany..

Ablacja

.. ...leki przeciwbólowe ( przed zabiegiem na grzbietowej powierzchni dłoni pacjenta zakładany jest wenflon - plastikowa rurka umieszczona w żyle, dzięki której możliwe jest podawanie leków drogą dożylną. Ablacja trwa do kilku godzin. Po zabiegu przez kilka godzin należy leżeć w łóżku aby..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub zabieg kardiochirurgiczny w zależności od gradientu ciśnień...

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...dwudzielnej do lewego przedsionka podczas skurczu komór. W prawidłowym sercu skurcz komór powoduje szczelne zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ). W większości przypadków zespół Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół..

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...dolegliwości zależy przede wszystkim od tego, którego konkretnie mięśnia ( lub jego ścięgna, przyczepu ) dotyczy stan zapalny. Najczęściej spotykaną przyczyną zespołu bolesnego barku jest zapalenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. W tym wypadku ból jest szczególnie dokuczliwy przy..

Zaburzenia rytmu serca

.. ...którego węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ) działa jak naturalny rozrusznik z częstością 60 - 100 pobudzeń na minutę w czasie spoczynku. Podział rytmów serca. Rytmy węzła zatokowo - przedsionkowego. Asystolia Bradykardia zatokowa Tachykardia zatokowa Rytmy przedsionkowe. Trzepotanie..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego ); objawy niewydolności serca; osłuchowo: szmery skurczowe o różnym charakterze, czasami 3 ton serca, szmer tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można stwierdzić: przyspieszony OB; wzrost aktywności CK - MB i stężenia troponiny..

Zapalenie wsierdzia

.. ...prowadzić do perforacji ( przedziurawienia płatków zastawek, zerwania nici ścięgnistych ). Przyczyny infekcyjnego zapalenia wsierdzia. bakterie z grupy Staphylococcus aureus ( gronkowiec złocisty ), u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca najczęstszą przyczyną infekcji jest..

Zastawki serca

.. ...umiejscowione są pomiędzy przedsionkami i komorami; pozostałe dwie w ujściach tętnic wychodzących z komór serca. Zastawki pomiędzy przedsionkami i komorami nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna (..

Praca serca

.. ...zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte, umożliwiając wydostanie się krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne. Zastawki..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...serca; zatrucie czadem, przedawkowanie narkotyków ( np.amfetaminy ) i inne. Zawał serca występuje u pacjentów z dławicą piersiową ( angina pectoris, dusznica bolesna ), może także być jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi dotychczas zdrowych. W bardzo rzadkich przypadkach..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. W zawale przednio - bocznym serca ( Infarctus myocardii anterolateralis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez główny pień gałęzi okalającej ( Cx ) lewej tętnicy wieńcowej lub jego odnogi, albo przez odnogę boczną gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( odnoga od LAD..

Zawał przedniej ściany serca

.. Zawał przedniej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris ) spowodowany jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. W zawale przednio - przegrodowym serca ( Infarctus myocardii anteroseptalis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio -..

Zawał rozległy przedni serca

.. W zawale rozległym przednim serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris externus ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez główny pień lewej tętnicy wieńcowej albo przez obie główne gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Powikłania zawału serca

.. ...występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50% zaburzenia nadkomorowe, zaś u 20 - 35% zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u..

Niewydolność serca

.. ...może doprowadzić do przedwczesnej śmierci - z powodu zaostrzenia niewydolności lub zaburzeń rytmu. W wielu przypadkach można temu zapobiec wprowadzając odpowiednie leczenie i zdrowy styl życia. Leki najczęściej stosowane w niewydolności serca: ACE - inhibitory - inhibitory konwertazy;..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...przebiegu migotania przedsionków. Materiał zatorowy powoduje niedrożność pnia płucnego lub jego odgałęzień co jest przyczyną nagłego wzrostu oporu w naczyniach płucnych. Prawa komora serca zostaje przeciążona ciśnieniowo, co może doprowadzić do niewydolności serca prawokomorowej. Jeśli..

Dorzut zawału serca

.. ...wartości lub o 100% jeśli poprzedzające stężenia były w normie. Postępowanie przy dorzucie zawału serca jest identyczne jak w świeżym zawale serca ( AMI ). Poszerzenie zawału - częstość występowania określa się na ok. 10% pacjentów z zawałem, zwłaszcza powikłanym wstrząsem kardiogennym...

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w ok. 30%..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus sinuatrialis ). Dawniej węzeł zatokowo - przedsionkowy nosił nazwę węzła Keith - Flacka. Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu ujścia żyły głównej górnej do prawego przedsionka serca. Czynność węzła zatokowo -..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...trwania depolaryzacji przedsionków, której odpowiada załamek P. Badanie EKG doskonale nadaje się do obrazowania niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału, zaburzeń rytmu. Wychylenia w zapisie EKG. Załamek P - powstaje w momencie depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła..

Bradykardia

.. ...niedokrwienna serca; niedoczynność tarczycy; przedawkowanie beta - adrenolityków, glikozydów; hiperkaliemia - nadmierne stężenie potasu we krwi ( może się pojawić u osób przyjmujących środki moczopędne )...

Tachykardia

.. ...stosowanie używek ( kawa, papierosy ( nikotyna ), kofeina w napojach ); migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków; niewydolność serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia; zapalenie mięśnia sercowego...

Trzepotanie przedsionków

.. Trzepotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu ( arytmii ), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z..

Migotanie przedsionków

.. Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...drogą prowadzącą między przedsionkami a komorami jest pęczek Hisa. Część populacji posiada dodatkowe drogi, którymi bodźce elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia opóźnienie impulsów..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...często profilaktycznie przed różnymi zabiegami. Stosuje się m. in. amoksycylinę ( Amoksycylina, Amotaks, Apo - Amoxi, Grunomox, Hiconcil, Novomax, Ospamax ), amoksycylinę z kwasem klawulanowym ( Amoksiklav, Augmentin, Curam, Forcid, Ramoclav, Taromentin ) oraz klindamycynę ( Clindacin,..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...przypadku gdy pacjent przed zawałem nie uprawiał żadnego sportu ( zdecydowana większość przypadków ) należy wyjątkowo ostrożnie, rozważnie i systematycznie przyzwyczajać serce do wysiłku fizycznego. Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą dyscypliny, w których wysiłek jest..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...lewej komory i lewego przedsionka. Rozpoznanie opiera się na wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie..

Serce trójprzedsionkowe

.. Serce trójprzedsionkowe jest to wada, objawiająca się obecnością włóknisto - łącznotkankowej błony w jamie lewego przedsionka. Błona ta umiejscowiona jest pomiędzy zastawką dwudzielną a ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. W większości przypadków wada ta wykrywana jest u noworodków podczas badania..

Koarktacja aorty

.. ...lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się różnicę w ciśnieniach mierzonych na kończynach górnych ( różnica powyżej 20 mmHg ). Rozpoznanie koarktacji aorty powinno określać dokładną lokalizację, stopień zwężenia. Ważne jest aby każdy pacjent miał wykonane EKG, zdjęcie..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...tętniczo - żylne uchodzą do przedsionków mogą być one przyczyną nadkomorowych zaburzeń rytmu np. migotania przedsionków. W większości przypadków przetoki wykrywane są u dzieci lub dorosłych podczas osłuchiwania serca w gabinecie lekarskim. Upośledzony przepływ przez przetoki tętniczo -..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Drożny otwór owalny

.. ...w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca. W życiu płodowym człowieka otwór ten zapewnia komunikację między przedsionkami. Struktura otworu owalnego przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka. Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...nie uchodzą do lewego przedsionka, przez co lewa część serca nie pompuje utlenowanej krwi do aorty. W zależności od umiejscowienia ujścia żył płucnych wyróżnia się typ nasercowy, śródsercowy oraz podsercowy. W typie nasercowym cztery żyły płucne łączą się w jedno naczynie i uchodzą do..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...separującej dolną ścianę przedsionka lewego od zatoki wieńcowej. Wada ta powoduje przeciek na poziomie przedsionków. Fizjologicznie w lewej komorze serca panuje ciśnienie większe niż w prawym przedsionku. Wystąpienie przecieku z lewego do prawego przedsionka powoduje przeciążenie..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej. W przegrodzie międzyprzedsionkowej może występować jeden otwór lub kilka. Ubytki w przegrodzie..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejszenie pracy mięśnia sercowego i oporu obwodowego obniża zapotrzebowanie serca na tlen. Antagoniści receptorów wapniowych działają rozkurczająco na mięśniówkę gładką zarówno tętnic..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...prawego serca ( komora i przedsionek i tętnicy płucnej. Cewnik podłączony jest do monitora ciśnienia i EKG. Zastosowanie cewnika pozwala na pobieranie próbek krwi do badania gazometrycznego. Cewnik Swana - Ganza wykorzystywany jest także do obliczania przepływów i oporów w krążeniu..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...najszybciej w węźle zatokowo - przedsionkowym. Defibrylacja elektryczna jest zabiegiem ratującym życie. Nie potrzebne jest żadne przygotowanie pacjenta do tego zabiegu. Znieczulenie nie jest stosowane bo pacjent zwykle jest nieprzytomny. Wskazania do wykonania defibrylacji. migotanie..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...to efektywny sposób przedłużania życia baterii, które na ogół pracują wtedy 7 do 15 lat. Wskazania do czasowej stymulacji serca. Jeżeli pacjent ma groźne objawy związane z bradykardią w najbliższym czasie nie można założyć stymulacji stałej, można zastosować stymulacje czasową , aby..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...serca stymulowana A - przedsionekV - komoraD - przedsionek i komora 2 jama serca z której odbierany jest sygnał A - przedsionekV - komoraD - przedsionek i komoraO - bez odbierania 3 reakcja na odbierany sygnał I - blokowanaT - wyzwalanaD - podwójna - blokowana i wyzwalana 4 możliwość..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...się przez minimum dobę przed badaniem od picia i spożywania produktów zawierających kofeinę ( np.: kawa, herbata, czekolada ); być na czczo; mieć przy sobie śniadanie, które trzeba spożyć w czasie pomiędzy podaniem radioznacznika a użyciem gammakamery ( około 30 - 90 minut ); usunąć..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...bruździe międzykomorowej przedniej a prawa w bruździe międzykomorowej tylnej. Tętnice wieńcowe układają się na powierzchni serca wężowato, dzięki czemu praca serca ( skurcz i rozkurcz ) nie powoduje wzrostu oporów przepływu. W około 80% przypadkach lewa tętnica wieńcowa ma większą..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...wartości mierzonych przed ciążą lub w pierwszym trymestrze ciąży. Uważa się że nadciśnienie występujące przed 20 tygodniem ma charakter pierwotny , a po 20 jest indukowane ciążą. U kobiet w stanie przedrzucawkowym nadciśnieniu tętniczemu towarzyszy białkomocz, obrzęki, zaburzenia..

By-passy

.. ...LAD ( t. zstępująca przednia - gałąź lewej t. wieńcowej ) i Cx ( gałąź okalająca lewej t. wieńcowej w pobliżu pnia głównego ). Przeciwwskazania do by - passów. zwężenie tętnicy wieńcowej na całym jej przebiegu ( w odcinku proksymalnym i dystalnym ) co uniemożliwia wszczepienie pomostu..

Sztuczne zastawki serca

.. ...i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego. Wymiana zastawek na sztuczne może być zalecana w przypadku ich nadmiernego zwężenia ( stenozy ) lub niedomykalności,..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...oporów naczyniowych. Przed zabiegiem pacjent powinien być na czczo. Po upływie od 4 do 6 godzin od badania pacjent może już chodzić. Powikłaniami zabiegu cewnikowania serca są najczęściej: krwiak w miejscu wytworzenia dostępu naczyniowego, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, udar mózgu,..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...zastawkowego zwężenia aorty. Przed przystąpieniem do zabiegu walwuloplastyki lekarz ocenia zastawkę aortalną i jej pierścień. Przed zabiegiem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca ). Zabieg walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej polega na wprowadzeniu..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...żadnej nieprawidłowości poprzedzającej rozwój niewydolności serca, a ponadto u 40% obserwowano jednoczesne występowanie choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Z kolei obserwacja 151 - tysięcznej populacji jednej z dzielnic Londynu wykazała, że najczęstsze podłoże CHF stanowiła..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...rezonansem magnetycznym ( MRI przed 10 - tygodniowymi ćwiczeniami polowymi związanymi z intensywnym treningiem siłowym, stanowiącym duże obciążenie dla układu krążenia i - po ćwiczeniach. U wszystkich wykonywano badanie DNA, analizując obecność 1, 2 ( od obojga rodziców lub żadnej kopii..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...kardiogenny. W badaniu przedmiotowym stwierdza sie występowanie różnicy w ciśnieniu skurczowym mierzonym na obu kończynach górnych. Charakterystyczna jest asymetria lub zanik tętna na tętnicach obwodowych Charakterystyczną cechą dla tętniaków rozwarstwiających aorty jest wędrowanie bólu..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...osierdzia. Tętniak ściany przedniej - podejrzewany jest w przypadku przetrwałego uniesienia odcinka ST w badaniu EKG. Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca...

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...przytomności, w badaniu przedmiotowym obserwuje się spadek ciśnienia tętniczego ( wstrząs kardiogenny ), obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem; operacja..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...naczyń mózgowych ). Tuż przed skurczem mięśnia balon jest opróżniany, a serce może wypompować krew do aorty ze znacznie mniejszym obciążeniem. W efekcie serce wykonuje lżejszą pracę, przy wydajniejszym zaopatrzeniu w tlen i substancje odżywcze. Wskazania do zastosowania kontrapulsacji...

Tamponada worka osierdziowego

.. ...głównej dolnej; w badaniu przedmiotowym czasami stwierdza się tętno paradoksalne; ściszenie lub całkowity brak tonów serca w osłuchiwaniu; spadek ciśnienia tętnicza z bardzo niską amplitudą skurcz/rozkurcz. Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych. W wyniku tamponady worka..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy. Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego. Stosowane są dwa rodzaje dostępu przy punkcji worka osierdziowego: nakłucie z dostępu..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...przyczyną migotania przedsionków. Kilkuletnie obserwacje zawodowych sportowców wyczynowych ( grupa 46 osób - 80% uprawiało kolarstwo ) wykazały, że długotrwały ekstremalny wysiłek tego typu może być przyczyną zmian w sercu, prowadzących do groźnych dla życia zaburzeń rytmu. Przerost..

Metody operacyjne by-passów

.. ...można osiągnąć jedynie przednią ścianę serca. Operację wykonuje się na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego. PACB ( port access coronary artery bypass ) polega na dostępie do serca za pomocą torakoskopu. W odróżnieniu od MIDCAB w tej metodzie używa się krążenia..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...iloraz szans 1,9, 95% przedział ufności 1,1 - 3,3 ), w aorcie ( iloraz szans 1,7, 95% przedział ufności 1,0 - 3,0 ) i w tętnicach kończyn dolnych ( iloraz szans 1,9, 95% przedział ufności 1,0 - 3,7 ). Zdaniem autorów, otrzymane wyniki dowodzą, że stężenie CRP może być wskaźnikiem rozwoju..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...wsierdzia, zakrzepów w lewym przedsionku i komorach oraz na sztucznych zastawkach, śluzaka przedsionka, koronarografii i pomostowania aortalno - wieńcowego; wady anatomiczne tętnic wieńcowych - ujście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, tętniaki, przetoki wieńcowe. Bez istotnych..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...naczyniach wieńcowych. Nawet przed okresem menopauzy 10 proc. kobiet bez typowych czynników ryzyka ma subkliniczne zmiany miażdżycowe, co wskazywać może, że czynniki ryzyka u kobiet różnią się od rozpoznawanych u mężczyzn. Z powodu innej struktury tkanki włóknistej u kobiet, inna jest..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...diastole ) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic - powoduje to wzrost ciśnienia. W czasie rozkurczu ciśnienie w tętnicach jest niższe. Dzięki takim..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...po wysiłku fizycznym, przed przyjęciem leków, kilka godzin po ich przyjęciu itp. ). w późniejszym okresie wystarczą 2 pomiary dziennie. Osłuchowa metoda Korotkowa. Osłuchowa metoda Korotkowa wykorzystywana jest podczas pomiarów ciśnienia z użyciem manometrów ( sfigmomanometrów ). Są to..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...Amplatza jest ubytek międzyprzedsionkowy typu drugiego, z istotnym lewo - prawym przeciekiem powodującym przeciążenie objętościowe ( powiększenie prawego serca ( zwykle stosunek przepływu płucnego do systemowego przekracza 1,5 ). Wskazania do przeznaczyniowego zamykania ubytków..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...interdyscyplinarny, obejmuje przede wszystkim psychologów, ale reprezentowane są także medycyna i socjologia. Autorami są zarówno osoby doświadczone, których prace znane są w kraju i za granicą, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. Warto także odnotować, że są to zarówno..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...zaburzenia równowagi; mroczki przed oczami; ból wieńcowy; tzw. ból wieszakowy - ból karku w pozycji stojącej. Łagodzenie objawów hipotonii ortostatycznej jest łatwiejsze gdy pacjent jest świadomy co ma wpływ na ciśnienie krwi. Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi takie jak leki..

Grapefruit a leki kardiologiczne

Grapefruit a leki kardiologiczne

.. ...prowadzić do objawów przedawkowania. Dotyczy to szczególnie leków nasercowych i przeciwnadciśnieniowych. Garvan Kane i James Lipsky z Mayo Clinic uważają, że efekt ten jest szczególnie groźny dla chorych w podeszłym wieku. Starsi ludzie zażywający wiele leków niejednokrotnie chętnie je..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...przerostowej. Objawy przedmiotowe i podmiotowe Przybliżona wartość występowania ( % ) Czynniki Duszność 80 zaburzenia funkcji rozkurczowej Dławica 60 zmniejszona rezerwa wieńcowa, choroba drobnych naczyń Niepełna utrata przytomności 50 nawet w spoczynku Szybkie narastanie tętna na..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu ( np. krwi ) w worku osierdziowym ( worku otaczającym serce ). ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. Przedstawione poniżej algorytmy postępowania są przeznaczone dla laików tzn. osób nie mających na co dzień styczności z medycyną ratunkową. Algorytmy postępowania dla laików różnią się trochę od algorytmów stosowanych przez wykwalifikowanych ratowników. Resuscytację krążeniowo - oddechową prowadzi się według..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...Normalizacja masy ciała ( BMI w przedziale 20 - 25 ). Pacjenci z hipertriglicerydemią wywołaną węglowodanami ( jeżeli redukcja tłuszczów w diecie powoduje zwiększenie stężenia triglicerydów ) powinni stosować dietę, w której tłuszcze stanowią 30 - 45% dziennego zapotrzebowania..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...tłuszcz nasycony zastępuj przede wszystkim tłuszczami jednonienasyconymi lub wielonienasyconymi ( tłuszcz roślinny, oliwa, tłuszcz rybi ). Dzienne spożycie cholesterolu w twojej diecie powinno być niższe niż 300 mg. Wprowadź do swojej diety więcej produktów zawierających węglowodany..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...ciała ) mieścił się w przedziale między 20 - 25. Nadmierna masa ciała osłabia działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo - naczyniowego. Otyłość może być powodem niemożności zgrania terapii lekami i dietą tak by..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających życiu pacjenta. Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego chorego. Terapia acenokumarolem musi podlegać częstej..

Aorta

Aorta

.. ...łuku aorty odchodzą przed wszystkim lewa tętnica szyjna wspólna i lewa tętnica podobojczykowa oraz pień ramienno - głowowy, który dzieli się na prawe tętnice podobojczykową i szyjną. Naczynia te zaopatrują w krew głowę i kończyny górne. Od części zstępującej odchodzą miedzy innymi..

Arytmia serca

.. ...zaburzeń powyżej węzła przedsionkowo - komorowego. Są to na przykład: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe. Węzeł przedsionkowo - komorowy stanowi swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. W warunkach fizjologicznych jest to jedyna droga, którą impuls..

Kardiowersja

.. ...migotanie lub trzepotanie przedsionków ). Rozróżnia się kardiowersję farmakologiczną i elektryczną. Kardiowersja farmakologiczna polega na próbie przywrócenia rytmu zatokowego za pomocą leków antyarytmicznych. Kardiowersja elektryczna polega na próbie przywrócenia rytmu zatokowego za..

Gazometria

.. ...określonym i bardzo wąskim przedziale. Spadek pH świadczy o kwasicy, wzrost o zasadowicy. Organizm dysponuje wieloma mechanizmami kompensacji ( wyrównywania ) zaburzeń kwasowa - zasadowych, najistotniejszą rolę w tej kwestii pełnią nerki i płuca. Nieprawidłowe wyniki akwametrii mogą..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...zabiegów ( np. czasami przed kardiowersją ). Enoksyparynę podaje się w wstrzyknięciach podskórnych, najczęściej w brzuch ( w okolice pępka, tam gdzie jest dużo dobrze ukrwionej tkanki tłuszczowej ). Technika wykonywania zastrzyku jest prosta, jeśli nie istnieją obiektywne przeszkody..

Borelioza

Borelioza

.. ...jest trudniejsze i może być nieskutecznie. Leczenie modyfikuje się w zależności od konkretnej postaci choroby i występujących objawów. Nie istnieje szczepionka uodparniająca chroniąca przed boreliozą...

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...wieku, wagi chorego i przede wszystkim odpowiednio do ilości i jakości spożytych pokarmów. Wykonywanie zastrzyków i samokontrola poziomu cukru przy użyciu glukometru nie są czynnościami skomplikowanymi, każdy cukrzyk bezwzględnie musi je opanować. Zaniedbanie w leczeniu grozi..

Ból serca

Ból serca

.. ...po podanie nitrogliceryny. Bóle wieńcowe i zawałowe są znacznie mniej nasilone u cukrzyków. Zawał nie zawsze powoduje książkowe dolegliwości, znane są różne maski zawałowe, na przykład maska brzuszna...

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...przykład w migotaniu przedsionków, w celu kontroli rytmu komór. Amiodaron jest także ważnym lekiem w resuscytacji krążeniowo oddechowej, podaje się go dożylnie w celu przerwania migotania komór. Działania niepożądane mogą dotyczyć zjawisk elektrofizjologicznych w sercu. Stosowanie..

Fala zwrotna

.. ...zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy prawym przedsionkiem i komorą oraz dwudzielna pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą ) zjawisko fali zwrotnej będzie miało miejsce w czasie skurczu serca. W tej fazie zastawka przedsionkowo - komorowa..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych zaburzeń rytmu. Równą prace serca zakłóca impuls zwany ekstrą. W oparciu o zapis EKG możemy ocenić, czy impuls ten powstał w samym układzie bodźcoprzewodzącym ( na..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki przewodzenia. Inne efekty uboczne to..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...może dojść po znacznym przedawkowaniu inhibitorów wychwytu serotoniny, lub po przypadkowym podaniu ich pacjentowi, który przyjmuje leki będące inhibitorami enzymów z grupy MAO. W przypadku leków antydepresyjnych bardzo istotne jest więc przyjmowanie i dawkowanie ich zgodnie ze..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...nadkomorowych ( np. migotanie przedsionków ) i zaburzeniach komorowych, szczególnie gdy chory źle toleruje lub ma przeciwwskazania do stosowania amiodaronu ( np. nadczynność tarczycy ). Z racji zwalniania rytmu serca i spowalniania przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym serca,..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...rozprzestrzenia się po przedsionkach i biegnie przez złącze przedsionkowo - komorowe do pęczka Hisa, następnie jego odnogami do komory prawej i lewej. Najpierw pobudzana jest przegroda serca, następnie synchronicznie obie komory. W przypadku bloku którejś z odnóg pęczka Hisa zaburzona..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. O bloku przedsionkowo - komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco - przewodzącym, napotyka na przeszkodę w drodze z przedsionków do komór. Rozróżniamy trzy stopnie bloków przedsionkowo - komorowych: W bloku pierwszego stopnia czas przewodzenia przez węzeł przedsionkowo - komorowy..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...głównie w przypadku przedawkowania: nadmierny spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia lub zaburzenia rytmu serca w postaci bloków przewodzenia. Po terapeutycznych dawkach mogą zdążyć się bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Nadmierne rozszerzenie naczyń..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską brzuszną zawału serca. Masce brzuszna zawału serca mogą towarzyszyć mdłości i wymioty. Ból może..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...zawału serca. Polega przede wszystkim na zmianie nawyków żywieniowych i sposobu codziennego funkcjonowania. Wymiernymi parametrami oceniającymi to, czy odżywiamy się zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała. Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub..