Przed zawał

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...być jednak zwolnione. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przedniej ściany serca

.. ...anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. ...Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Powikłania zawału serca

.. ...występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50% zaburzenia nadkomorowe, zaś u 20 - 35% zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u..

Dorzut zawału serca

.. ...wartości lub o 100% jeśli poprzedzające stężenia były w normie. Postępowanie przy dorzucie zawału serca jest identyczne jak w świeżym zawale serca ( AMI ). Poszerzenie zawału - częstość występowania określa się na ok. 10% pacjentów z zawałem, zwłaszcza powikłanym wstrząsem kardiogennym...

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w ok. 30%..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...trwania depolaryzacji przedsionków, której odpowiada załamek P. Badanie EKG doskonale nadaje się do obrazowania niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału, zaburzeń rytmu. Wychylenia w zapisie EKG. Załamek P - powstaje w momencie depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...przypadku gdy pacjent przed zawałem nie uprawiał żadnego sportu ( zdecydowana większość przypadków ) należy wyjątkowo ostrożnie, rozważnie i systematycznie przyzwyczajać serce do wysiłku fizycznego. Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą dyscypliny, w których wysiłek jest..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...oporów naczyniowych. Przed zabiegiem pacjent powinien być na czczo. Po upływie od 4 do 6 godzin od badania pacjent może już chodzić. Powikłaniami zabiegu cewnikowania serca są najczęściej: krwiak w miejscu wytworzenia dostępu naczyniowego, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, udar mózgu,..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...osierdzia. Tętniak ściany przedniej - podejrzewany jest w przypadku przetrwałego uniesienia odcinka ST w badaniu EKG. Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...naczyń mózgowych ). Tuż przed skurczem mięśnia balon jest opróżniany, a serce może wypompować krew do aorty ze znacznie mniejszym obciążeniem. W efekcie serce wykonuje lżejszą pracę, przy wydajniejszym zaopatrzeniu w tlen i substancje odżywcze. Wskazania do zastosowania kontrapulsacji...

Ból serca

Ból serca

.. ...po podanie nitrogliceryny. Bóle wieńcowe i zawałowe są znacznie mniej nasilone u cukrzyków. Zawał nie zawsze powoduje książkowe dolegliwości, znane są różne maski zawałowe, na przykład maska brzuszna...

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską brzuszną zawału serca. Masce brzuszna zawału serca mogą towarzyszyć mdłości i wymioty. Ból może..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...zawału serca. Polega przede wszystkim na zmianie nawyków żywieniowych i sposobu codziennego funkcjonowania. Wymiernymi parametrami oceniającymi to, czy odżywiamy się zdrowo, jest poziom cholesterolu we krwi, poziom glukozy oraz masa naszego ciała. Podwyższony poziom cholesterolu LDL lub..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...zawale serca powinna przede wszystkim być ukierunkowana na przeciwdziałanie chorobom sercowo - naczyniowym, które do zawału serca doprowadziły. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę, to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest..

Stan przedzawałowy

.. Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic wieńcowych, kardiomiocyty wyczerpały zasoby substratów beztlenowych przemian energetycznych i dochodzi do niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia..

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od ewentualnych chorób współistniejących. Odchodzi się jednak od niegdyś zalecanego fotelowego trybu życia. Rozsądnie rozplanowana aktywność fizyczna działa pozytywnie nie tylko na psychikę..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...mięśnia sercowego wskazuje przede wszystkim nagły spadek wydolności krążenia ( lewokomorowa niewydolność serca często z obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...międzynarodowych badań przedstawionych na konferencji prasowej w Warszawie. Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą chorobą układu krążenia, znacznie zwiększającą ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich przyczyn zgonów ludzi na świecie - przypomniał..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...szybkie i precyzyjne, a przede wszystkim łatwo dostępne rozpoznawanie zawału. Nowa metoda opiera się na oznaczaniu szeregu występujących w osoczu krwi białek, charakterystycznych dla chorób serca. Okazało się, że białka te występują również w ślinie. W przyszłości nano - bio chip mógłby..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...określanej również jako stan przedzawałowy. Jednak według danych zebranych na podstawie leczenia 15 tys. chorych - z polskiego rejestru PL - ACS - w przypadku najcięższego zawału z uniesieniem odcinka ST, wewnątrzszpitalna śmiertelność kobiet wynosi blisko 17 proc., podczas gdy mężczyzn..

Kibicowanie szkodzi sercu

.. ...wcześniejszych oraz z tygodni poprzedzających i następujących bezpośrednio po turnieju. Wyniki tej analizy przedstawiają się dla kibiców nader nieciekawie: w dniu meczu z udziałem reprezentacji Niemiec ryzyko wystąpienia zawału serca lub innego problemu kardiologicznego u niemieckich..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...raka, może chronić serce przed skutkami zawału - wskazują amerykańskie badania, o których informuje pismo Cardiovascular Research . Zawał serca to martwica fragmentu mięśnia sercowego, będąca skutkiem zahamowania krążenia w naczyniach ( tzw. wieńcowych ), które prowadzą krew do serca...

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...kryzysem serca. Choroby serca i układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców państw wysoko rozwiniętych. Walka i zapobieganie im pochłania niemal 60 proc. budżetów służb zdrowia państw UE...

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...krwi, pobranej jeszcze przed zawałem oraz zebrano dane na temat diety i stylu życia mężczyzn. Dla porównania przebadano też 900 pacjentów, którzy nigdy nie mieli chorób układu krążenia. Okazało się, że panowie, u których stwierdzono niedobory witaminy D ( tj. 15 nanogramów na mililitr..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...świata. Zabiegi - którą są transmitowane do USA - są przeprowadzane w najlepszych ośrodkach w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Australii. Szpital w Krakowie jako jedyny z Polski przedstawi swoją pracy...

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...zabezpieczyć pacjenta przed zawałem czy udarem, nie narażając go na wykrwawienie - informuje Journal of Clinical Investigation. Proces krzepnięcia pozwala nam uszczelniać zniszczone naczynia krwionośne. Bez niego każde skaleczenie prowadziłoby do utraty całej krwi, jednak nieprawidłowe..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...możemy zrobić, żeby się przed nimi zabezpieczyć - mówi Eleanor Bimla Schwarz z University of Pittsburgh, główna autorka badań. Od lat wiemy, że karmienie piersią jest najzdrowsze dla dzieci, teraz dowiadujemy się również, jak ważne jest dla zdrowia karmiących mam - dodaje autorka. Wyniki..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...z zawałem notuje się przed dotarciem ich do szpitala. Specjalista podkreślił, że w Polsce w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w leczeniu ostrego zawału. Jest to zasługa aktywności środowiska kardiologów oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...zaburzenia które często poprzedza zawał i niewydolność serca - informują dwie niezależne grupy naukowców na łamach pisma Nature Genetics . Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak podkreślił prof. Banasiak, zawał serca przychodzi nagle i niespodziewanie, ale dużo wcześniej pojawiają się czynniki, które wpływają na..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...to m.in. w ten sposób przedłużający się stres prowadzi do rozwoju nadciśnienia, uważanego za najważniejszy czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych i zgonów na świecie. Dowiodły tego badania prowadzone wśród studentów medycyny i japońskich pracowników biurowych. Rozpoczęty w 1986..

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. Dentysta może identyfikować osoby szczególnie zagrożone zawałem serca lub udarem mózgu i kierować je na dalsze badania do specjalisty - informuje Journal of the American Dental Association . Szwedzkie badania objęły 101 pacjentek i 99 pacjentów prywatnych gabinetów stomatologicznych. W gabinetach tych..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...jednak, że dotyczy on przed wszystkim osób cierpiących na migreny z aurą, czyli krótkotrwałymi objawami neurologicznymi, które poprzedzają atak bólu migrenowego. Najczęściej są to zaburzenia wzroku - mroczki, błyszczące zygzaki, gwiazdki przed oczami, ale mogą też wystąpić zaburzenia..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...badania - by przekonać się, czy tak osiągnięte mniejsze uszkodzenia serca przekładają się w dłuższej perspektywie na większe szanse przeżycia i zmniejszone ryzyko niewydolności krążenia. Nauka w Polsce PAP..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...zwiększyć ryzyko zawału i przedwczesnej śmierci - informują naukowcy na łamach American Journal of Cardiology . Nie oznacza to jednak, że należy wyładowywać swoją złość przy każdej nadarzającej się okazji - zaznacza autor badań dr Johan Denollet z Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...działanie chroniace przed zawałem - co nie oznacza ,że ten zawał Ci grozi. Aspargin - prócz tego,że ma wielgaśną tabletkę niekoniecznie atrakcyjną w smaku - ma słuzyć uzupełnieniu ilości potasu i magnezu w Twoim organiźmie, i na dodatek obiecują ,że jeszcze dostarcza aminokwas -..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 23

.. ...na serduszko, chroni przed zawałem,a i zgubisz kilka kg, poczujesz się lepiej i pewniej: ) Zażywaj magnez i potas z wit B6. Polecam też herbatkę * KARDIORYTM * firmy BIO - ACTIVE, która wzmacnia serce, wlaczy z miażdżyvą i cholesterolem, a zawiera dziką różę, herbatę zieloną sen - cha,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 66

.. ...metodę walki z * obawą przed zawałem * to daj znać. Razem pokonamy to paskudztwo. Tylko trzeba pokazać, kto tu rządzi... No to PA! Spokojnej nocki! I bez obaw... ja też to mam od jakichś 6 lat i żyję... * Co nas nie zabije to nas wzmocni. * ....A gdy serce Twe przytłoczy myśl , że żyć..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 80

.. ...temat lub tak ma ??? Przedwczoraj mój mąż robił mi masaż pleców i bardzo zdziwił się że mam tak bardzo napięte i twarde mięśnie pleców. Najgorsze jest to że ja też to czuję i nie wiem co z tym zrobić .Straszne jest to że prawie wszystkie osoby tu piszące boją się zawału i dodatkowo się..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 141

.. ...sama w domu i ten lek przed zawałem pomózcie pozdrawiam b - 45 dzięki za informacje, poczytam sobie tą strone. Ja dziś znów fatalknie sie czuje,musiałem wziąść xanax:( jutroide do neurologa. Pozdrawam Witajcie,dzisiaj piszę po paru dniach niepisania,mam trochę kiepskie samopoczucie od..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają ilość zgonów z powodu zawału serca z arytmią,o 50%zmniejszają ryzyko zgonu z powodu zawału serca, o 30%..

Stent to zło?

.. ...założone dwa stenty. Przed zawałem i zabiegami czułem sie jak Twoja mama ( mam 52 lata ), wcześniej prowadziłem bardzo aktywny tryb życia ( praca po 12 - 16 godzin na dobę ). Aktualnie jestem na chodzie i muszę powstrzymywać sie przed pokusą pracowania po staremu. Stenty udrożniły (..

Chelatacja - Str. 7

.. ...podłogowe.Pozdrawiam i ostrzagam przed szarlatanami jurek jureklubl do dr Uve proszę o kontakt e - mail diamond - narzedzia@o2.pl lub 0602 238645 jureklubl do Marka - chelatacja to jest naciąganie chorych ludzi na pieniądza.Mnie osobiście dała 2 zawał i wzw * C * .Sprawę prowadzi..

Zawał serca a papierosy

.. ...20%, a faktem jest ze przed zawalem mialem kilka miesiecy niezwyklego stresu i sypialem po 3 - 4 godziny dziennie, co pradopodobnie tak sie przykro na moim zdrowiu odbilo. Uszkodzenia ponoc mam bardzo male i wszystkie leki ktore zazywam sa profilaktyczne. Po wyjsciu ze szpitala..

Po bajpasach - Str. 6

.. ...ostatnia deską ratunku przed kolejnym zawałem który tacie groził. Przede wszystkim trzeb wierzyć i nie dopuszczać do siebie myśli że może być źle. Wspierajcie tatę i pokażcie mu że ma dla kogo żyć, a wszytko będzie dobrze : ).. Życzę tacie dużo siły, wiary i zdrowia : ) P.S. Dziękuje za..

Zespół Barlowa - ktoś ma tą chorobę?

.. ...Magnez zabezpiecza cie przed zaburzeniami rytmu serca i przede wszystkim likwiduje bule w klatce piersiowej. A betabloker zmniejsza ciśnienie i zabezpiecza przed przyspieszonymi akcjami serca np. migotaniem przedsionków które raczej w twoim wypadku by sie nie zakonczyło zawałem serca : )..

CK-MB - Str. 3

.. ...Mógł być to też stan przedzawałowy,ktory nie zawsze przeradza się w zawał. leki,które obecnie przyjmujesz moga dawać pewne objawy uboczne. Niestety nie znam ich wszystkich,dlatego polecam zajrzeć do ulotek,w ktorych na pewno będą wyszczególnione wszystkie objawy uboczne.Pozdrawiam!!!: )...

Zawał a migotanie przedsionków

.. ...migotania przedsionków? Zawał może być przyczyną migotania. Zawał najczęściej pozostawia bliznę, która to jest przeszkodą dla impulsów krążących w mięśniu sercowym. Po zawale może wystąpić zatem wiele arytmii...

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe? - Str. 2

.. ...uczucie lęku jakby obawa przed śmiercią, uczucie ogromnego ciezaru na klatce piersiowej, wrazenie zawału serca, mroczki, osłabienie, wymioty, uderzenia gorąca potem potworne zimno i dygotanie całego ciała, zaciśnięcie wszystkich wnętrzności, zawroty głowy i inne ) ) pojawiły sie w..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 6

.. ...coś z sercem, strach przed zawałem. Ale to chyba nie to więc co? witam: ) moja historia z nerwica i depresją zaczeła sie po przeprowadzce do Polski, zaczełam miec dziwne stany lękowe,wmawiałam sobie choroby,kołatanie serca a najgorsze było to że nie mogłam złapać tchu... pojechałam do..

Skurcze dodatkowe i leczona nerwica serca

.. ...sercem, a więc strach przed zawałem itd. a w związku z tym mnóstwo badań. Od kilku miesięcy zaczęłam odczuwać dziwne zatykanie w gardle. Gdy w trakcie takiego zatykania gardła zaczęłam kontrolować puls, poczułam jakby serce mi się na moment zatrzymywało i potem przyspieszało. Lekarz..

By-passy operacja Zabrze

.. ...52 lata ) miała w poprzedni piątek zawał serca, od teg czasu miała robioną dwa razy koronografię i balonikowanie. Niestety zabiegi się nie powiodły ponieważ ma podobno zbyt pozaginaną tętnicę :( . Lekarze powiedziel, że bedzie potrzebna operacja wszczepienia by - passów w klinice w..

Serce? cały czas niewielki ucisk w sercu

.. ...porywach do 5 Pozdrawiam Przede wszystkim trzeba się uspokoić i dać sobie trochę luzu, na pewno jednak warto się zastanowić nad przyczynami takiej postawy życiowej, może wyniosłeś taki wzór zachowania z domu? i teraz go powielasz, warto to jednak zmienić, bo szkoda zdrowia. Co do seksu,..

Dodatkowe skurcze - Str. 81

.. ...po koronografii czy przed.Jak ci serce dało poważnie znać co ci sie robiło.Dlaczego chodziłaś do zwykłego lekarza a nie do kardiologa może pare lat twoje serce juz bylo chore.Ludzie od dodatkowych skurczy nie dostaje sie zawału.Pozdrawiam. tez bym chciala by mi serce naprawili ale sie..

Dodatkowe skurcze - Str. 234

.. ...w tedy paniczny lek przed śmiercią.Nie jestem w stanie przez cały dzień myśleć o niczym innym i boje się leku przed lekiem.Robiłam badania kardiologiczne morfologie cholesterol itp są zawsze ok.A ja biegam od lekarza do lekarza bo jestem w 100% pewna ze mam typowo zawałowe objawy.w końcu..

Dodatkowe skurcze - Str. 295

.. ...tryb zycia prowadziłas przed zawalem?Dbałas o siebie czy raczej nie,a moze jestes juz w starszym wieku?Poprostu przerazaja mnie takie informacje jesli mlody czlowiek przechodzi zawał. Witajcie, a ja ciagle czuje sie nie bardzo jakos nie mam sily i co wiekszy wysilek albo wieksza dawka..

Dodatkowe skurcze - Str. 304

.. ...moge woecznie uciekac przed choroba lękiem zawałem oni maja juz tego dosyc a sama nie potrafie sobie pomóc ......pragne aby tylko nauczyła sie z tym zyc przestała sie tego bac bo wyleczyc chyba sie juz tego nie da ......... Wpadam na chwilę znalałm przyczynę moje arytmii - to zespół..

Ablacja po zawale serca z częstym migotaniem przedsionków

.. ...z czestym migotaniem przedsionkow( napadowe ) zawsze umiarawine w szpitalu.Teraz czeka mnie zabieg ablacji w szczecinie.Prosze napiszcie czy ktos mial taki zabieg po zawale i jak sie czuje. Ja nie miałam zawału ale miałam ablację, myślę że jedno nie ma nic wspólnego z drugim, jeśli..

Lewa komora serca w dolnych granicach normy i niemowlaka

.. ...Trudno bedzie mi tu przedstawic wynik ekg, nie znam sie na odczycie. A wyniki krwi wyszły nastepująco: troponina < 0.1 ( tu powinno wyjść 0 ) CKMB 31 ( norma jest ponić do 25 ) Jestem pełna obaw. W internecie czytałam o niewydolności serca, zawałach, chorobach wiencowych. Czy ktoś..

Zawał serca w wieku 33 lat

.. ...to był ubytek miedzy przedcakami bardzo duzy ale zawał miałam po zdrowej stronie i to terz było dziwne dla lekarzy,mowia ze ta wada nie moze byc przyczyna zawału, bede wiedziec we wrzesnu jakos to bedzie pozdrawiam ja mialam zawal serca w wieku 52 lat. Po 6 miesiacach rehabilitacji..

Napady lęku panicznego

.. ...piersi i ogromny lęk przed zawałem .Moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie zawału , czy rzeczywiście mogę go dostać w czasie takiego ataku ? Moje drugie pytanie dotyczy badań : miałam robioną morfologię ( glukoza , kreatynina ,cholesterol, elektrolity , CK - MB ), USG jamy brzusznej , USG..

Bajpasy - powikłania?

.. ...wiadomość.Tydzień temu miała stan przed zawałowy,po badaniach okazało się że * przechodziła * już jeden zawał i operacja jest konieczna.Lekarz powiedział że operacja jest w Mamusi przypadku bardzo wysokiego ryzyka.Jest juz po trzech operacjach na nowotwór,udar mózgu.Co robić? Mamusia ma..

Uszczerbek na zdrowiu po zawale serca

.. Przed dwoma tygodniami miałem zawał serca, jestem ubezpieczony w grupowym ubezpieczeniu w PZU. Moja polisa obejmuje odszkodowanie za zawał i % uszczerbek na zdrowiu za zawał. Wie może ktoś, ile może wynosić taki uszczerbek, może stawał ktoś na komisji lekarskiej i orzeczono mu % uszczerbek. Dodam , że miałem..

Leki a zawał serca

.. ...jednym z leków które po przedawkowaniu mogą wywołać zaburzenia rytmu serca to m.in. preparaty potasu /Kalipoz, Kaldyum/. ale wtedy wszystko wyjdzie w wyn.bad.labor. hiperkaliemia /wysokie steż.potasu/. Moja diagnoza to zwykły zawał serca /nie lekopochodny/. Kontrolować matke trzeba, ale..

Stenty - dlaczego nie zastosowano by-passów?

.. ...piersiach taki sam jak przed zabiegiem ( zabieg był dwa tygodnie temu ). Czy to oznacza, że naczynie znów się zamyka? Co się robi w takiej sytuacji? Czy powinien natychmiast iść do kardiologa? Czy zabieg będzie powtórzony? Jakie jest ryzyko zawału? Czy zabieg mógł się nie udać bo tętnica..

Zioła i leki a zawał serca

.. ...wystarczy ze powiesz przed komisja o swoim genialnym pomysle... zmien leb,bo trudno mowic o glowie w twoim przypadku. Nie ma problemu, napewno znajdą się tacy co będą chcieli zamienić się z tobą na serce. Daj ogloszenie. Woja mozna uniknac idac na studia lub w ogole kontynuujac nauke...

Nadciśnienie? zawał? nerwica?

.. ...pogody ducha, a wcześniej przed zawałem nie chorowałeś na żadną nerwicę, lub nie miałeś nerwicowych objawów a nie leczyłeś się? Ja mam to samo, kochani - nerwica to nasza codziennośc i musimy się z tym pogodzic. Robiłem wielokrotnie EKG i dwa razy USG i wszystko jest ok. Dla spokoju..

Koronarografia i niedokrwienie mózgu

.. ...babcia ( 78lat, migotanie przedsionków, cukrzyca typu 2 ) miała wykonywany ten zabieg 3 razy i za kazdym razem czuła sie swietnie. Mój tata miał po prostu pecha :/ trzymam kciuki i życzę zdrowia Niech Pani jak najszybciej zgłosi się do lekarza! Mój tata miał zawał,zabrała go karetka..

Rozległy zawał ściany przedniej i koniuszka

.. ...ZAWAŁ.Rozległy zawał ściany przedniej i koniuszka. Na szczęście Brat żyje ( nie dał z siebie wszystkiego ). Czy tak musi wyglądać rozpoznanie choroby? Czy nie zmarnowano trzech dni? Czy nie moża było zapobiec zawałowi? Czy stan pozawałowy i długa rehabilitacja to jest wszystko, na co..

Rehabilitacja po by-pasach

.. ...wysiłkowej.( tętno 160 ) przed wejściem na bieżnie.Myślę że wiek nie wchodzi w rachubę.Byłem z ludżmi w wieku 48 50 60 a nawet 86 lat i każdy z nas przechodził to indywidualnie . Byłem na sali z 65 latkiem po 3 zawałach 5 ciu baypasach którego nie można było utrzymac na miejscu. A ja 2..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 51

.. ...lęki, jak właśnie lęk przed śmiercią. Dodać do tego panikę i już mamy wrażenie, że koniec - umieramy. Gdy miałam takie ataki czułam, że to już zawał. Dusiłam się, trzęsłam się, a nawet paraliżowało mi ręce czy nogi. W ogóle nie mogłam być sama, bo zaraz włączała mi się myśl * co ja..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 63

.. ...przestałem pracować przed komputerem bo nie widze sensu. Mieszkam z rodzicami którzy są nie zadowoleni ze mnie, mają mnie dosyć i moich problemów. Tylko gadają jak to się powodzi moim kolegom tu i tam. Może jak dostane zawału albo wylewu to do kogoś dotrze że nie jest ze mną najlepiej...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 84

.. ...wyglądałem jak przy stanie przed zawałowym czułem ostre sciskanie i kłucie w klatce piersiowej tak jakby mnie ktoś za płuca i serce złapał i wykręncał w lewo i prawo myslałem że zaraz umre ale pogotowie przyjechało zrobili mi EKG miałem cisnienie 120 na 80 i ze sercem wszytko oki ale..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 108

.. ...bezobjawowe, a jeden tuż przed moim ślubem i przeleżała cały dzień w domu bez pomocy lekarskiej. Wszystkie przeżyła. Zawał nie zawsze wymaga pomocy od pierwszych minut. Nieraz * rozwija się * dwa dni i dopiero trzeciego jest ciężko. Wszystko zależy od rodzaju zawału i organizmu. Moja..

Zawł serca bez uniesienia ST

.. ...POZDRAWIAM bardzo proszę osoby ,które rrzeszły zawał sera o opisanie tego zdażenia.chciałabym się dowiedzieć czy odczuwaliŚcie jakieŚ obiawy przed zawałem. jest to dla mnie naprawę ważne . proszęo pomoc..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 25

.. ...paraliżująct lęk , lęki przed jazdą autobusem w nich znowu nie mogłam oddychać zawroty głowy i lęk przed zemdleniem i zawałem , nie mogłam też zostawać sama w domu to było najgorsze bo bałam się że w końcu będe miała ten zawał inikt mnie nie uratuje że umre a tak wogóle to myślałam że to..

Zawał serca u 18-latka?

.. ...wystąpienia ale nie może byc mowy o braku możliwości wystąpienia zawału serca. Jeżeli chcesz sama wykonać badania serca to zgłoś się do prywatnego gab. kardiologicznego na badanie Echokardiografii, EKG... Pozdr..

Kłucie w sercu

.. ...stwierdzić na dzień przed zawałem ze ktoś ma całe naczynia poblokowane cholesterolem?!!!! Jestem w szoku i już zupełnie nie ufam lekarzom po tym czego byłam świadkiem! Mam 18 lat i takie same objawy, i tak samo jak u Luka gdy śpię na lewym boku czasem mam te bóle ( i wtedy śa dłuższe i..

Życie po baypasach

.. ...miałem zawału . Uciekajac przed niechybnym zawałem i majac jeszcze dużo do zrobienia na tym świecie zdecydowałem sie na powtórną operację . Teraz jestem tuz przed operacją . Wizyta w Katowicach Ochojucu wyznaczona na połowe listopada. Z perspektywy lat moge Ci odpowiedzieć ,że fizycznie..

Zatorowość płucna

.. ...zdrowia? Zadnych chorob przedtem, zadnych objawow? Czy moglby ktos odpowiedziec? to ciekawy temat. W moim przypadku początkowo obustronne zapalenie płuc a następnie zawał płuca. Zatorowość powstała w wyniku tego zawału Gajka, zator powstaje najczęściej z powodu zakrzepicy żył głębokich,..

Uraz pozawałowy przez niedotlenienie mózgu

.. ...szanse że będzie taka jak przed zawałem ...i czy wogóle są oczywiście ,ze są szanse. o zawale ,reanimacji i śpiączce pisałeś bardzo niedawno - trzeba czasu - Twoja mama wróci do siebie Łukasz. 10 lat temu przeżyłam udar bliskiej mi osoby - więc wiem co czujesz - po udarze nieco zmieniła..

Rozległy zawał serca i problemy z oddychaniem

.. ...najwyższy czas żeby od przedszkola wraz z rodzicami wpajać dzieciom co jest dla nich najlepsze. Od młodych lat dzieci powinny być zdrowo odżywiane i możliwość uprawiania sportu za zgodą przychodni lekarsko sportowej. To na przyszłość zmniejszy schorzenia układu krążenia krwi i serca, a..

Zawał serca - czy to było samobójstwo?

.. ...delikatnej sprawie : otoz przed 4 - ma dniami zadzwonila do mnie moja mlodsza siostra i poinformowala mnie, ze nasza mamy lezy wszpitalu poniewaz miala zawal ! Pierwsza mysl jaka przebiegla mi przez glowe bylo to, ze mama probowala w tensposob popelnic samobojstwo. Drzmi to dziwnie, wiem..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 4

.. ...wystąpił nagle bez żadnych uprzednich objawów, pomijając ostatni tydzień przed, kiedy to czułam się źle.Cały czas biorę standardowy zestaw leków pozawałowych, ale zdarzają się takie * małe powtórki z rozrywki * łudząco przypominające zawał, połączone ze złym samopoczuciem.Mój kardiolog..

Kręgosłup, nerwy i zawał serca

.. ...internet i opinie lekarzy ( przed ekg i echo bo od tego chcem zaczac ) to moze nerwica? a moze kregoslup?a moze serce? Srodki przeciwbolowe pomagaj na chwile.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Powiem tylko ze o moze bys od kregoslupa bo sama tak mam boli mnei bardzo w kaltce piersiowej..

Zawał pooperacyjny serca

.. ...operację założenia bajpasów.Przed operacją wydolność serca wynosiła 30% , po opercji spadła do 20%.Całe jego cierpienie ,okazało się bez sensu.Operacje miał w Olsztynie , 7 dni po opercji leżał w stanie ciężkim na OJOM - ie.Mam ogromny żal do lekarzy , że nikt nie uprzedził go o tym ,iż..

Echo serca jest w stanie wykryć sytuację przedzawałową?

.. ...stanie wykryć sytuację przedzawałową? czy zawał jest nie do przewidzenia? z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.pozdrawiam Tylko bezpośrednio kilka godzin - minut przed zawałem Zawal jest do przewidzenia wten sposob ,ze sa specjalne skale oceny ryzyka zagrozenia incydentem wieńcowym Co..

Ciągle szybki puls i dziwne uczucie - Str. 3

.. ...przerzuciła się ze stresu przed zawałem serca na stres przed udarem bo znajomi z uniwersytetu medycznego wytłumaczyli mi, że dodatkowe skurcze to pikuś, ma je masę ludzi, tylko że niektórzy się nimi nie przejmują. My przeciwnie: ) Lęk jest tak potężny, że nawet uświadomienie sobie, że..

Zawał serca a przeziebienie

.. ...napisz jakie obiawy przed zawałami miał Twój szwagier . Może towrodzona wada serca lub choroba genetyczna. Pozdrawiam Musze tu napisac ze te dwa zawaly wystapily po sobie w jednodniowej przerwie.Przy pierwszym mial bol w klatce piersiowej promieniujacy do lewej reki,dusznosc - ciezko..

Silna nerwica - sam nie wiem co się ze mną dzieje - Str. 12

.. ...Cześć!Ja mam 19 lat i lęk przed... zawałem serca;( Męczy mnie to juz 5 lat.Nie moge zostawać sama w domu,bo sie boje,ze ten lęk nadejdzie i nikt mi nie bedzie mogl pomoc;( Najgorsze jest to,ze jak cały czas o tym myśle,serce zaczyna mi bić jak szalone i nie mogę sie opanowac.Wtedy juz..

Moja przygoda z zawałem serca cz. II

.. ...mi na złość, że tak przedłuża? Po pięciu minutach intensywnego wywiadu środowiskowego przyjęła łaskawie zgłoszenie. Z wielką ulgą oczekiwaliśmy na przyjazd pogotowia. Ponieważ mieszkam w niedużym mieście tak mi się wydaje, gdzie wszędzie jest blisko to pogotowie powinno szybko..