Przedsionek

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...cienkich ścianach, zwaną przedsionkiem ( atrium ), do którego krew dopływa z zewnątrz; większą, dolną, o ścianach grubszych i bardziej odpornych, zwaną komorą ( ventriculus ), która wypycha krew z serca. Każdy z przedsionków, łączy się z odpowiednią komorą obszernym otworem nazywanym..

Serce trójprzedsionkowe

.. Serce trójprzedsionkowe jest to wada, objawiająca się obecnością włóknisto - łącznotkankowej błony w jamie lewego przedsionka. Błona ta umiejscowiona jest pomiędzy zastawką dwudzielną a ujściem żył płucnych do lewego przedsionka. W większości przypadków wada ta wykrywana jest u noworodków podczas badania..

Śluzak serca

.. ...najczęściej w obrębie lewego przedsionka. Śluzak jest najczęstszym guzem serca, choć w ogólnej populacji jest to patologia wyjątkowo rzadka. Może występować rodzinnie. Objawy śluzaka. Objawy śluzaka można podzielić na ogólnoustrojowe i objawy związane z zaburzeniami hemodynamicznymi..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...definicji, migotanie przedsionków jest arytmią nadkomorową, charakteryzującą się niemiarową i przyspieszoną czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów..

Ścisła kontrola serca wcale nie oznacza lepszego stanu zdrowia

Ścisła kontrola serca wcale nie oznacza lepszego stanu zdrowia

.. ...chorych na migotanie przedsionków wcale nie oznacza, że są oni w lepszej kondycji niż pacjenci, którzy nie są skorzy do regularnego badania. Odkryła to grupa osób odpowiedzialnych za opracowanie najnowszych zaleceń dla cierpiących na to schorzenie pracy serca. Migotanie przedsionków...