Przegroda międzykomorowa

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...odpływu jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Najczęstszym miejscem zwężenia drogi odpływu jest zwężenia zastawkowe Wada ta jest niekorzystna hemodynamicznie bo zwężone ujście powoduje wzrost ciśnienia w prawej komorze serca. Obciążenie ciśnieniowe mięśnia sercowego doprowadza do..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej ( VSD ). Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia: ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia -..

Powikłania zawału serca

.. ...perforacja ( pęknięcie przegrody międzykomorowej ) oraz pęknięcie ściany serca. Obraz kliniczny zawału mięśnia sercowego może być powikłany poszerzeniem obszaru martwicy, odczynem osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo - zatorowymi. Do późnych powikłań zawału należy tętniak ściany lewej..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...normalnie przebiega od strony lewej do prawej ( często określane są jako przegrodowe załamki Q ); Zespół QRS - depolaryzacja mięśniówki komór serca; Załamek T - załamek ten odpowiada repolaryzacji komór...

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej to rzadka wada serca u dorosłych. W większości przypadków ubytek jest mały i nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie..

Tetralogia Fallota

.. ...nieprawidłowości: ubytek w przegrodzie międzykomorowej ( VSD, ventricular septum defect ), w większości przypadków ubytek jest duży i wysoko położony; zwężenie pnia płucnego ( najczęściej zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie pompowany jest balon aby ustabilizować cewnik w jamach serca...

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować bradykardię. W tej sytuacji śmiertelność jest wysoka. Czasowa stymulacja i leczenie inotropowe ( zwiększające kurczliwość ) są konieczne w blokach AV drugiego i trzeciego stopnia, nawet przebiegających bezobjawowo...

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje stosunkowo rzadko, bo dotyczy ok. 1 - 3% chorych z zawałem mięśnia sercowego. Najczęściej do pęknięcia przegrody międzykomorowej dochodzi w 1 tygodniu zawału ( zwykle 2 - 3 doba ). Objawy pęknięcia przegrody międzykomorowej. wstrząs kardiogenny i/lub ostra..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność aortalna; rozwarstwiający tętniak aorty. Kryteria zastosowania kontrapulsacji oparte na pomiarach..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Istnieje kilka typów anatomicznych tej wady, zagrożenie życia dziecka zależy od współistnienia ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz od wzajemnego ułożenia pozostałych wielkich naczyń wychodzących lub wchodzących do serca (..

Rytm zatokowy

.. ...najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca ( głównie mięśniówka lewej komory ) i resztę mięśnia obu komór. Rytm serca jest jednym z podstawowych elementów oceny pracy serca i układu bodźcoprzewodzącego. Oceny tej dokonuje się na podstawie wyniku..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...komory oraz większą cześć przegrody międzykomorowej, natomiast prawa doprowadza krew do mięśniówki prawego przedsionka i komory oraz do 1/3 przegrody międzykomorowej. Między najdrobniejszymi odgałęzieniami obu tętnic wieńcowych istnieją połączenie. W przebiegu przewlekłej choroby..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy na podstawie podręcznika Choroby Wewnętrzne pod red. prof. Szczeklika: Lewa komora w rozkurczu (..

Nowotwory serca

.. ...Najczęściej wyrasta z przegrody międzykomorowej, zwykle od strony światła prawej komory. Inne guzy pierwotne serca to włókniaki i tłuszczaki. Wszystkie powyżej wymienione nowotwory są zmianami łagodnymi. Złośliwe nowotwory serca to: mięsaki wywodzące się z komórek mięśniowych lub mięsaki..

Echo serca - Str. 17

.. ...Grubość ścian serca Przegroda międzykomorowa 1,05/1,4 Tylna ściana lewej komory 0,85/1,6 Kurczliwość ścian serca EDV 158cm3, ESV 53cm3, EF 66% - prawidłowa, nie uwidoczniono odcinkowych zab. kurczliwości Zastawka mitralna Płatki bez zmian Vmax E/A 71/59 cm/s gr. Max gradient średni Fala..

Echo serca - Str. 18

.. ...przedsionek ( RA ) wymiar 44 Przegroda międzykomorowa wymiar 10 Tylna ściana lewej komory ( LVPWd ) 10 Zastawka mitralna ( MV ) - o morfologii prawidłowej, widoczna umiarkowana fala zwrotna ( +++ ) Zastawka aortalna ( AV ) - niewielkie brzeżne zwłóknienia płatków z dobrą ruchomością,..

Echo serca - Str. 20

.. ...Lewa komora 3,0/5,0 Przegroda międzykomorowa: 1,0 Ściana tylna: 1,0 Prawa komora: N Jamy serca nieposzerzone, LK bez przerostu o prawidłowej funkcji skurczowej, napływ Mi prawidłowy, Zastawki serca lewego i zastawka TI bez istotnych zmian. Śladowe MR i TR, PK bez cech nadciśnienia i..

Echo serca - Str. 25

.. ...( czyli dziurka ) w przegrodzie międzyprzedsionkowej ( lub międzykomorowej ) W badaniu wyszedl dośc duży przeplyw plucny w stosunku do przeplywu systemowego , stad pewnie to podejrzenie, plus zmiany w ekg - całokształt moze 9 oczywiście nie musi sugerować maly ubytek w przegrodzie..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 2

.. ...zoperowanie ubytku w przegrodzie międzykomorowej. W wieku 5ciu lat przeszłam druga operację, było to juz wstawienie sztucznej zastawki aortalnej. Acenocumarol biore więc od 14tu lat. Na lewej ręce mam okropne zrosty, które z pobierania na pobieranie się powiększają ponieważ można mi się..

Szybkie tętno - Str. 13

.. ...póżnorozkurczowa 98ml. przegroda międzykomorowa. grubość 2cm.kurczliwość dobra ,ruchomość nieprawidłowa. wymiar lewego przedsionka3,9cm. wymiarprawej komory w rozkurczu3,1cm.Nieprawidłowy przepływ przez zastawkę mitralną i trójdzielną Spora niedomykalność zastawki mitralnej i..

Syndynafil na nadciśnienie płucne

.. ...zoperowany ubytek w przegrodzie międzykomorowej, no i pewnie dlatego teraz po tylu latach rozwinęło się u mnie nadcisnienie płucne Lekow nie biorę, lekaze mowią ze moj stan tego nie wymaga, a ja nieukrywam ze bardzo bym chciała bo odczuwam spory dyskomfort w codziennym zyciu;/ Skąd..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym 2006 r...

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 3

.. ...lewej komory: 17mm, przegroda międzykomorowa:18mm ). Jednoznacznej diagnozy nie otrzymałem, bo może to byc skutek uprawiania sportów. Fizycznie czuję się bardzo dobrze, instensywnie biegam ( ok 100km miesięcznie ), regularnie chodzę na siłownię oraz - co męczy najbardziej - 1 na tydzień..

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 7

.. ...wszczepiono mi rozrusznik. Jestem bardzo wdzięczy tym lekarzom za poprawienie komfortu mojego życia.Operacja została przeprowadzona bez transfuzji krwi. Chcę jeszcze zaznaczyć,że poziom tej Kliniki jest wysoki...

Analiza biopsji serca

.. ...Rvd=33mm Gr lewej komory przegroda międzykomorowa prawidłowa IVs - d=8mm IVs - s=8mm ściana tylna pogrubiała LvPW - d=13mm LvPW - s=16mm Obrysy wsierdzia - prawidłowe Zastawka mitralna - prawidłowa zastawka aortalna prawidłowa zastawka trójdzielna prawidłowa zastawka t. płucnej..

Dodatkowe skurcze - Str. 64

.. ...póżnorozkurczowa 98ml. przegroda międzykomorowa. grubość 2cm.kurczliwość dobra ,ruchomość nieprawidłowa. wymiar lewego przedsionka3,9cm. wymiarprawej komory w rozkurczu3,1cm.Nieprawidłowy przepływ przez zastawkę mitralną i trójdzielną Spora niedomykalność zastawki mitralnej i..

Dodatkowe skurcze - Str. 158

.. ...30mm rozkurcz - 46 mm przegroda międzykomorowa - 10 mm tylna ściana - 10 mm prawa komora - 20mm BADANIE DOPPLERA: MV - VmaxE 0,8 m/s, VmaxA 0,6 m/s AV - Vmax 1,6 m/s TV - Vmax 0,6 m/s, mała fala zwrotna o Vmax 2,6 m/s ( RVSP 36 mmHg ) PV - Vmax 0,9 m/s opis badania - lewa komora..

Tetralogia fallota

.. ...ktora zamknęła otwór w przegrodzie międzykomorowej, niemal od razu, zrobił się minimalny przeciek. Poza tym wciąż mam niedomykalne zastwaki: aortalną, mitralną, płucną i trójdzielną, a ponoć one powiny zostać wymienione. Na razie mam, poza łatą, wszczepiony homograft płucny, czyli część..

Serce z prawej strony

.. ...sie ze moje dziecko ma przegrode międzykomorową serca skierowaną w prawą stronę a powinno miec w lewą, pod koniec tygodnia ide na specjalistyczne usg, bardzo sie boje ze cos będzie żle. na razie chyba nie ma co martwić się na zapas.. ja żyję już 19 lat na tym świecie i mam całkowite..

Płyn w osierdziu

.. ...wyrzutowa 45% grubość przegrody międzykomorowej 1,3 cm wymiar pierścienia aortalnego 2,2 cm wymiar lewego przedsionka 3,6 wymiar prawej komory w rozkurczu 3,5 cm Ponadto ma migotanie przedsionków, kaszel, wysoką gorączkę do 40 stopni. Obecnie przebywa w szpitalu. Proszę o pomoc w..

Atrezja zastawki trójdzielnej z restrykcyjnym ubytkiem przegrody międzykomorowej

.. Moj synek ma wadę serca i wczoraj się dowiedziałam ze cewnikowanie serca wykazało ze narosło bardzo dużo naczyń obocznych,których nie są w stanie wszystkich pozamykac wzwiązku z tym operacja została odwołana a lekarrze zastanawiają się co robic.Powiedzieli mi ze to dośc skomplikowany przypadek.Niweiem co mam..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 41

.. ...frakcja wyrzutowa62 przegroda międzykomorowa grubość1,5kurczliwość dobra ruch.prawił. pogrubienie i zwapnienie płatków aortalnych wymiar lewego przedsionka5,5 wymiar pr.komory w rozk. - 2,4 istotne zwężenie lewego ujścia tętniczego,niedomykalność mitralna I stopnia i aortalna I/II..

Dziura w sercu

.. ...połóżenia ubytku - np przegroda międzykomorowa, prezgroda międzyprzedsionkowa oraz wielkości. jezeli masz wade serca dziurke między przedsionkami i musisz być operowana to nie ma obaw wszystkie takie operacje sie udają jest to najłagodniejsza wada serca jaka moze byc pozdrawiam Seba ile..

Dziura w sercu - Str. 2

.. ...miałam m. in. ubytek w przegrodzie międzykomorowej, do tego inne nieprawidłowości, jestem po 3 operacjach. MOja mma paliła przed zajściem ze mną w ciążę i cały czas w ciąży.. Pomyśl o tym, że Twój nałóg zniszczy nie tylko Ciebie, ale i Twoje przyszłe dzieci. A poza tym zapraszam Cię na..

Odczytanie Echo serca

.. ...mm lewy przedsionek - 36 mm na koniec komentarz lekarza - tętniakowato uwypuklona przegroda m - przedsionkowego w stronę prawego przedsionka . przepływu nie uwidoczniono Badanie bez istotnych patologii..

Interpretacja EKG

.. ...Hisa.Biegnie on wzdłuż przegrody międzykomorowej wzdłuż dolnej krawędzi jej części błoniastej.W odległosci ok 20mm od węzła przedsionkowo - komorowego pęczek Hisa dzieli się na dwie odnogi - prawą i lewa którymi pobudzenie dociera do odpowiednich komór.Lewa odnoga po odejsciu od głównego..

Echo serca, interpretacja wyników

.. ...26 mm Grubość ścian: przegroda międzykomorowa: 9 mm, tylna ściana LK: 8,5 mm. Duże naczynia: szerokość aorty: na wysokości pierścienia:20 mm, część wstępująca: 26 mm. Zastawki: mitralna: płatek przedni nieco wydłużony, nadmiernie wiotki o podwyższonej echogeniczności, uginający się do LP..

Przerost przegrody międzykomorowej

.. ...Echo wykazało przerost przegrody międzykomorowej 15 mm. reszta w porządku. Chciałbym się dowiedzieć, czy ma to związek z ciśnieniem i jakie niesie za soba konsekwencje, oraz czy możliwe jest cofnięcie się tej patologii. Zależy mi także na opinii czy kiedykolwiek będe mógł jeszcze..

Przerost przegrody międzykomorowej 14 mm

.. ...Echo wykazało przerost przegrody międzykomorowej 14 mm. reszta w porządku, tzn: - lewa komora niepowiększona o zachowanej globalnej funkcji skurczowej ( EF ok 55% kurczliwości LV - prawidłowa ), - aorta wstępująca nieposzerzona, - lewy przedsionek oraz prawe jamy serca niepowiekszone, -..

Niewydolność zastawki tętnicy płucnej u 9-dniowego niemowlaka

.. ...wymagają zamknięcia. Przegroda międzykomorowa składa się z dwóch częśći : wysokiej - błoniastej i niskiej - mięśniowej. Otwór znajdujący się w grubej mięśniowej częśći przegrody międzykomorowej, jeśli nie jest duży, może poza szmerem nie dawać innych objawów. Leczenie operacyjne nie jest..

Podwójny łuk aorty

.. ...sie również ubytki w przegrodach ( częściej międzykomorowej ), przetrwały przewód tętniczy Bottala czy inne ). Lubi również współistnieć z wadami innych narządów 80%. Wskocz na forum http://kardiologiadziecieca.pun.pl/forums.php. Pozdrawiam : - ) Alicja widze ze sie orientujesz u mnie na..

Niepokojący obraz USG serca płodu

.. ...pomoc . Asd - ubytek w przegrodzie międzykomorowej, niewielka wada serca. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://kardiologiadziecieca.pun.pl/viewtopic.php?id=5 międzyprzedsionkowej, sorka * Dziekujemy za informacje ... Rozjasnilo to troche nasza sytuacje . Witam Panie Marcinie...

USG: wiotkie płatki i graniczne wielkości jam serca

.. ...ścian ( w rozkurczu ): przegroda międzykomorowa - 10 ( norma 6 - 11mm ) tylna ściana lewej komory - 9 ( normqa 6 - 11mm ) kurczliwość ścian lewej komory:prawidłowa zastawka dwudzielna: struktura: zmiany pozapalne na płatkach i strunach ścięgnistych , płatki wiotkie przepływ: fala zwrotna..

Moja przygoda z zawałem serca cz. V

.. ...podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym 2006 r...

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym 2006 r...

Wyniki USG serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej

.. ...segmentów przegrodowych.Przegroda międzykomorowa wykazuje zaburzenia tętnienia i jest akinetyczna,ciężka hipokineza segmentów koniuszkowych i ściany bocznej.,jedynie segmenty ściany dolno - tylnej dysponują dobrą kurczliwością.Duże upośledzenie parametrów kurczliwości globalnej. EF -..

Belka poprzeczna w lewej komorze u 20 tyg. płodu

.. ...najprawdopodobniej * nieszczelną * przegrodę międzykomorową. Proszę o podpowiedź, który ośrodek kardiologiczny w Polsce zajmuje się takimi wadami u noworodków ( gdyż obawiam się, iż będzie konieczny zabieg zaraz po porodzie ) Jes.li są to jedyne! wady to byc może zabieg nie będzie..

Echo serca - proszę o interpretację

.. ...niepowiększona 2,1 cm Przegroda międzykomorowa nieprzerośnięta 0,95 cm Kurczliwość ścian serca bez ogniskowych zaburzeń Frakcja wyrzutu lewej komory 57% wg. Simsona Aorta wstępująca nieposzerzona 3,2 cm zastawka aortalna trójpłatkowa V max. 138 cm/sek gradienty 7,6/3,0 mmHg zastawka..

Echo serca, czy wszystko jest w normie?

.. ...nerwice.pozdrawiam OK przegroda międzykomorowa na granicy normy zuzanna, 2008 - 03 - 11 20:47:21 ( IP: 82.139. * * * ) Zuzanna30 Pani Izo mam prosbe mam 2 curki i wyniki echo...prosiłabym o odszyfrowaniejka to mozliwe RDV * mm * 11,6 IVS * mm * 5,7 LVDd * mm * 41,7 LVPW * mm * 5,2 LVDs *..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...z 4 na 2 mm, ubytek przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, przyspieszony przepływ przez aortę... Przypuszczenie - operacja po urodzeniu! Skierowano nas na amniopunkcję ( NT było prawidłowe ), czekamy na wyniki. Lekarze twierdzili, że możemy tylko czekać co będzie działo się..

Zespół Marfana

.. ...LEWA KOMORA: 53/38 mm PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA: 7/10mm ruch przegrody zbieżny FW : 60% LEWY PRZEDSIONEK: 32mm ZASTAWKA AORTALNA Pierścień aortalny : 27mm separacja płatków: 18mm Aorta wstepująca:30mm Gradient max: 5,5 śr.: 3,5mmHg Fala zwrotna nieobecna Płatki - opis zmian : cienkie..

Przerost przegrody międzykomorowej a sport

.. ...Prawa Komora: 2.6 cm Przegroda Miedzykomorowa: 1.7 , ruch przegrody: zbieżny Lewa Komora WR 5.2, WS 2.75, FW 78% Tylna Ściana: 0.8 Aorta wystepujaca: 2.4 Pierscien Aortalny 2.3 Separacja Platkow Aortalnych: 2.0 Lewy Przedsionek: 4.0 Zastawka Aortalna: Gradient max( * 10 ): 9.0 śr.:..

Idę na echo serca, denerwuje się, mam nerwicę i pobolewa mnie serce

.. ...LEWA KOMORA: 53/38 mm PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA: 7/10mm ruch przegrody zbieżny FW : 60% LEWY PRZEDSIONEK: 32mm ZASTAWKA AORTALNA Pierścień aortalny : 27mm separacja płatków: 18mm Aorta wstepująca:30mm Gradient max: 5,5 śr.: 3,5mmHg Fala zwrotna nieobecna Płatki - opis zmian : cienkie..

Interpretach podwójnego badania Echa serca

.. ...Tylna ściana 7/12mm Przegroda międzykomorowa 6/12mm FW: 38% Simpson: 35% Prawa komowa 12mm Lewy przedsionek 44x54x50mm Prawy przedsionek 52x64mm Zastawka aortalna: Pierścień aortalny 25mm Separacja płatków 21mm Aorta wstępująca 37mm Gradient mx: 4,3śr: 2,8mmHg Fala zwrotna nieobecna..

Echo serca po wszczepieniu zastawki

.. ..., lewa komora 4,9 , przegroda międzykomorowa 1,37 , tylna ściana lewej komory 0,90 , aorta wstępująca 3,6 , lewy przedsionek 5,1 Proteza zastawki mitralnej v max 1,7 , gradient max 11,6 , fala zwrotna I stopień Zastawka aortalna - wewnętrzne wzmożone wypadanie brzegów płatka v max 1,3 ,..

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej a waga po operacji

.. ...operacje. Wada: ubytek w przegrodach między - komorowej i - międzyprzedsionkowej + źle umiejscowiona żyła płucna. Po operacji wszystko ok, jedno mnie niepokoij: nigdy nie miałem kłopotów z wagą a po około pół roku po operacji zaczęło sie tycie. waga z miesiąca na miesiąc do góry. I..

Pogrubiała przegroda międzykomorowa

.. ...hiperechogennna, pogrubiała przegroda międzykomórkowa w sercu płodu * .Co to oznacza ? Jakie problemy mogą sie z tym wiązać? Pozostałe wartości są poprawne. Jest to 14 tydzień ciąży. Wiesz co proponuję Ci żebyś o to zapytała na forum ciążowym. Ja takze jestem w ciąży . Podaję Ci linka do..

Koniuszek serca u dzeicka w ciązy

.. ...klatki piersiowej, a przegrodą międzykomorową ma ponad 45 °. Kontrola za 3 tygodnie. Lekarz uspokoił mnie, że to wcale nie musi oznaczać wady serca u dziecka, kontrola w 20 - 21 tyg. wykaże czy kąt nachylenia się zmienił, ale ja mam przed soba najgorsze 3 tygodnie niepewności. czy ktos..

Interpretacja wyników echokardiogramu

.. ...Tylna ściana EF 77% Przegroda międzykomorowa: sk. 1,37cm rozk. 0,9 cm Zastawka mitralna: Ve 54 cm/s Va 73 cm/s Zastawka aortalna: drobne zwapnienia na płatkach Vel aortalny: 164 cm/s Zastawka trójdzielna: Vel trójdzielny: 45 cm/s Płuca: Vel płucny 65 cm/s Duże naczynia: szerokość aorty:..

Interpretacja holtera i echa

.. ...lewa komora skurcz 27mm przegroda międzykomorowa 10 mm ściana tylna 10 mm lewy przedsionek 31 mm aorta 30 mm tętnica płucna 21 zastawka mitralna 0/+ Wielkość jam serca prawidlowa. Ogólna funkcja skurczowa lewej komory zachowana ef około 70 %. Bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości lewej..

Interpretacja wyników badań

.. ...Frakcja wyrzutowa - 75% Przegroda międzykomorowa: rozk/skurcz: 9/16 mm Tylna sciana: rozk/skurcz - 8/15 mm Zastawka mitralna: płatki cienkie, prawidłowo przeciwstawnie ruchome mocno przesycone EF: 120mm/s DE: 18 mm Lewy przedsionek - 37x35x45 mm Zastawka aortalna Pierscien aortalny 25 mm..

Tętniak

.. ...wykazały, że mam tętniaka przegrody międzykomorowej i owalny otwór. Do tego doszły zmiany w rytmie serca. Od jakiegoś czasu czuję kłócie pod lewą pachą na wysokości serca. Lekarze zgodnie twierdzą, że nie ma potrzeby ingerować w mój organizm, żeby poczekać i zobaczyć czy udar się..

Interpretacja ekg, ekg-Holter i Usk.

.. ...zarejstrowano 0. Usk. Przegroda międzykomorowa 8mm.. Lewa komora 42/29mm. tylna ściana 8 mm. lewy przedsinek 29mm. aortawstępująca 25mm. ( 2D ) pień płucny 15mm. prawa komora43mm. lewy przedsinek28mm. parametry napełniania llewej komory: E/A 1,53, czas deceleracji przepływu184ms, czas..

Przerost prawej komory serca

.. ...zarejstrowano 0. Usk. Przegroda międzykomorowa 8mm.. Lewa komora 42/29mm. tylna ściana 8 mm. lewy przedsinek 29mm. aortawstępująca 25mm. ( 2D ) pień płucny 15mm. prawa komora43mm. lewy przedsinek28mm. parametry napełniania llewej komory: E/A 1,53, czas deceleracji przepływu184ms, czas..

Prośba o interpretację wyników

.. ...wyrzutowa 45% grubość przegrody międzykomorowej 1,3 cm wymiar pierścienia aortalnego 2,2 cm wymiar lewego przedsionka 3,6 wymiar prawej komory w rozkurczu 3,5 cm Ponadto ma migotanie przedsionków, kaszel, wysoką gorączkę do 40 stopni. Obecnie przebywa w szpitalu. Proszę o pomoc w..

Jestem po ablacji, chętnie odpowiem na wasze pytania, wątpliwości

.. ...zarejstrowano 0. Usk. Przegroda międzykomorowa 8mm.. Lewa komora 42/29mm. tylna ściana 8 mm. lewy przedsinek 29mm. aortawstępująca 25mm. ( 2D ) pień płucny 15mm. prawa komora43mm. lewy przedsinek28mm. parametry napełniania llewej komory: E/A 1,53, czas deceleracji przepływu184ms, czas..

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej

.. ...serca,jest to ubytek w przegrodzie międzykomorowej,na szczęście jest on bardzo mały,wszystkie parametry są zachowane i na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zabiegu,syn rozwija się prawidłowo nie ma żadnych dolegliwości oprócz nadmiernej potliwości,może ktoś ma dziecko z taką wadą lub sam..

Echo serca po baypasach

.. ...aortalna:Vmax - 130 cm/s szczelna .kurczliwość lewej komory:hypokineza ściany bocznej .inne aorta wstępująca - 30 mm .ef - ok. 50% pogrubiała przegroda międzykomorowa. niedomykalność mirtalna 1.z góry dziękuje..

Szmery sercowe a ECHO serca

.. ...ubytek w sercu, np. przegrody międzyprzedsionkowej: ASD I , ASD II ( lub międzykomorowej - VSD ). To najczęstsza wrodzona wada serca, wykrywana nierzadko u ludzi dorosłych. Ubytek się zamyka operacyjnie, albo przeskórnie. Póki co radzę zrezygnować z wysiłków fizycznych. Sport to nie..

Złożona wada serca

.. ...tętnic, ASD - ubytek przegrody miedzyprzedsionkowej, VSD - ubytek przegrody międzykomorowej. Poszukuję: - dziecka z taką samą wadą; - szczegółowych informacji o chorobach ( szczególnie DORV ); - wszelkich informacji o szansach, możliwościach leczenia, itp.; - informacji od rodziców..

Niedomykalność zastawek

.. ...paradoksalnym ruchem przegrody międzykomorowej. AV – trójpłatkowa o prawidłowej morfologii. Fala zwrotna śladowa. MV – prawidłowa. Wiotka przegroda międzyprzedsionkowa. Możliwość łagodnego przecieku. Osierdzie bez cech płynu. Tachykardia ok. 110/min. Po kilku dniach..

Mitralna niedomykalność zastawki, a tabletki antykoncepcyjne?

.. ...serca, był to ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Wada jest juz calkowicie wyleczona, nie biore zadnych lekow, nie mam zadnych niepoządanych i niepokojących objawow. Mniej 4 lata temu wykryto u mnie sladową fale niedomykalnosci mitralnej. Kilka miesięcy temu bylam na badaniu i zostalo..

Dziury w sercu

.. ...dokładnie te ubytki ( przegroda międzykomorowa czy międzyprzedsionkowa ) i jakiej są wielkości. Niektóre z nich, przy odpowiednich parametrach antomicznych, można zamknąć przezskórnie, jak napisała anetas. To zabieg w znieczuleniu miejscowym, polega na włożeniu cewnika do serca przez..

Przeciek międzyprzedsionkowy

.. ...in., na dużym ubytku w przegrodzie międzykomorowej. Twoja mama ma ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, czyli trochę wyżej : - ) Od półtora roku jestem przedstawicielką Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radzwiłłowej, więc zyskałam wiele nowych informacji na temat różnych wad serca,..