Przegroda serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...całkowicie przedzielone są przegrodą mięśnia sercowego ( septum cordis ), która na poziomie przedsionków ma nazwę przegrody międzyprzedsionkowej ( septum interatriale ). We wszystkich czterech ujściach umocowane są odpowiednie zastawki, które regulują kierunek przepływu krwi, nie..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...odpływu jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Najczęstszym miejscem zwężenia drogi odpływu jest zwężenia zastawkowe Wada ta jest niekorzystna hemodynamicznie bo zwężone ujście powoduje wzrost ciśnienia w prawej komorze serca. Obciążenie ciśnieniowe mięśnia sercowego doprowadza do..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej ( VSD ). Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia: ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia -..

Zastawki serca

.. ...( przedni ), tylny i przegrodowy w lewym w zasadzie dwa ( przedni i tylny ). Odpowiednio do swego położenia każdy mięsień brodawkowaty wysyła ze swego wierzchołka lub też z bocznego obwodu pęczek strun ścięgnistych do obu płatków, z którymi sąsiaduje. Budowa ogólna zastawek aorty i pnia..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...być jednak zwolnione. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przedniej ściany serca

.. ...anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. W zawale przednio - przegrodowym serca ( Infarctus myocardii anteroseptalis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio -..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Powikłania zawału serca

.. ...perforacja ( pęknięcie przegrody międzykomorowej ) oraz pęknięcie ściany serca. Obraz kliniczny zawału mięśnia sercowego może być powikłany poszerzeniem obszaru martwicy, odczynem osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo - zatorowymi. Do późnych powikłań zawału należy tętniak ściany lewej..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...normalnie przebiega od strony lewej do prawej ( często określane są jako przegrodowe załamki Q ); Zespół QRS - depolaryzacja mięśniówki komór serca; Załamek T - załamek ten odpowiada repolaryzacji komór...

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej to rzadka wada serca u dorosłych. W większości przypadków ubytek jest mały i nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja kardiochirurgiczna w przypadku, gdy stwierdza się objawy utrudnionego odpływu z żył płucnych...

Drożny otwór owalny

.. ...ovale ) jest to otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca. W życiu płodowym człowieka otwór ten zapewnia komunikację między przedsionkami. Struktura otworu owalnego przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka. Poród powoduje zmiany..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej. W przegrodzie międzyprzedsionkowej może występować jeden otwór lub kilka. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie pompowany jest balon aby ustabilizować cewnik w jamach serca...

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować bradykardię. W tej sytuacji śmiertelność jest wysoka. Czasowa stymulacja i leczenie inotropowe ( zwiększające kurczliwość ) są konieczne w blokach AV drugiego i trzeciego stopnia, nawet przebiegających bezobjawowo...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...zstępującej ( D ), tętnice przegrodowe ( S ). Od pnia gałęzi okalającej ( Cx ) odchodzą tętnica okalająca przedsionka lewa ( LAC ) i gałęzie brzeżne. Prawa tętnica wieńcowa ( RCA - right coronary artery, arteria coronaria dextra ) odchodzi w prawej zatoce aorty. Jedną z pierwszych gałęzi..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność aortalna; rozwarstwiający tętniak aorty. Kryteria zastosowania kontrapulsacji oparte na pomiarach..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...Najpierw pobudzana jest przegroda serca, następnie synchronicznie obie komory. W przypadku bloku którejś z odnóg pęczka Hisa zaburzona jest właśnie synchronizacja pobudzenia mięśniówki komór. W bloku lewej odnogi pęczka, pobudzenia musi dotrzeć do lewej komory przez mięśniówkę komory..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Istnieje kilka typów anatomicznych tej wady, zagrożenie życia dziecka zależy od współistnienia ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz od wzajemnego ułożenia pozostałych wielkich naczyń wychodzących lub wchodzących do serca (..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...polega na przebiciu przegrody międzyprzedsionkowej - pozwala to na przepływ krwi bezpośrednio z prawego do lewego przedsionka i odciąża prawą komorę serca. Nie ma to żadnego wpływu na naczynia płucne, dlatego w ciężkich stadiach nadciśnienia płucnego jedynym ratunkiem dla chorego jest..

Rytm zatokowy

.. ...najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca ( głównie mięśniówka lewej komory ) i resztę mięśnia obu komór. Rytm serca jest jednym z podstawowych elementów oceny pracy serca i układu bodźcoprzewodzącego. Oceny tej dokonuje się na podstawie wyniku..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...komory oraz większą cześć przegrody międzykomorowej, natomiast prawa doprowadza krew do mięśniówki prawego przedsionka i komory oraz do 1/3 przegrody międzykomorowej. Między najdrobniejszymi odgałęzieniami obu tętnic wieńcowych istnieją połączenie. W przebiegu przewlekłej choroby..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy na podstawie podręcznika Choroby Wewnętrzne pod red. prof. Szczeklika: Lewa komora w rozkurczu (..

Nowotwory serca

.. ...Najczęściej wyrasta z przegrody międzykomorowej, zwykle od strony światła prawej komory. Inne guzy pierwotne serca to włókniaki i tłuszczaki. Wszystkie powyżej wymienione nowotwory są zmianami łagodnymi. Złośliwe nowotwory serca to: mięsaki wywodzące się z komórek mięśniowych lub mięsaki..

Echo serca

.. ...Lewa komora - 4 ,92 Przegroda m/komorowa - 0,60 Prawa komora - 1.85 EF - 70% Lewy przedsionek 2,6 AOrta : Pierścień - 1,74 opuszka - 2,68 i chyba to jest aorta wstepujaca - 2,22 Z góry dziekuje i pozdrawaiam Lewa komora na gornej granicy normy , poza tym bez patologii. Pozdrawiamn..

Echo serca - Str. 3

.. ...skurczu: 19 mm ( 9 - 18 ) Przegroda w rozkurczu: 11 mm ( 7 - 11 ) w skurczu: 18 mm ( 11 - 18 ) Prawa komora: 26 mm ( do 26 ) Wnioski badającego: Kurczliwość globalna i odcinkowa prawidłowa. W badaniu dopplerowskim: fala zwrotna przez zastawkę mitralną - I st. Wn. Umiarkowane powiększenie..

Echo serca - Str. 4

.. ...wyrzutowa 70% grubosc przegrody 9, grubosc sciany tylnej 8 prawa komora 20 2 echo tetno 120 lewa komora 44 prawa komora 21 lewy przedsionek 36 przegroda 10 tylna sciana 10 ef 76% Pani Izo prosze o porównanie robiłam dwa echa w okresie ok roku ,troche sie roznia 1 echo tetno 100 lewa..

Echo serca - Str. 5

.. ...Grubosc Scian w rozkurczu przegroda miedzykomorowa 0,8/1,3 0,6 - 1,1 tylna sciana lewej komory 0,8/1,3 0,6/1,1 Kurczliwosc sciany komory lewej - prawidłowa pytanko do pani IZy czy wszystko jest ok i czy od tamtej pory mogły zajsc jakies drastyczne zmiany na gorsze? Generalnie ok. jesli..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...wykrył maleńką dziurkę w przegrodzie międzyprzedsionkowe, jakaś fala zwrotna. Nie ma ponoć to takiego znaczenia ale mam powtarzać echo co dwa lata.Mam to podobno od urodzenia, dużo osób ma ale zwykle zrasta się a mi po prostu sie nie zrosła, taka mała wada serca bez znaczenia..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...przerost lewego serca i przegrody, a co za tym idzie niedotlenienie i niewydolność krążeniową. Zostałam odesłana do ŚlCChS w Zabrzu, gdzie leczę się do dzisiaj na kardiologii dziecięcej ( a jak!: ) ). Najpierw ( styczeń * 98 ) zrobili mi walwuloplastykę czyli po prostu balonikowanie, ale..

Drożny otwór owalny u wcześniaka

.. ...przedsionki, komory, przegrody )? 2. To, co pytała Barbara – co na to kardiolodzy? 3. Jakie badania miała wykonane Ola – czy miała UKG – jeżeli tak, to jakie – przezklatkowe czy przezprzełykowe? Ja, zeby Was pocieszyc mogę tylko napisać, że mam 40..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym 2006 r...

Bóle serca i i szmer na sercu

.. ...sciana - niepogrubiała przegroda miedzykomorowa - niepogrubiała - d - 8mm - s - 13mm Prawa komora - niepowiekszona d 22mm inne:płynu w osierdziu nie stwierdzono zabirzenia kurczkiwosci nie stwierdzono ubytko w przegrodzie nie uwidoczniono badania dopplerowskie: Zastawka dwudzielna:ve..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...przecieku L - P poprzez przegrody serca nie stwierdza sie. PP w normie bez cech obciazenia. RR plucne w normie. zastawka pulmonalna w norm. Jama LK nie powiekszona sciany niepogrubiale bez uposledzienie kurczliwosci regionalnej z prawidlowa funkcji skurczowo rozkurczowa. z EF >..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej I/II stopnia

.. ...przecieku L - P poprzez przegrody serca nie stwierdza sie. PP w normie bez cech obciazenia. RR plucne w normie. zastawka pulmonalna w norm. Jama LK nie powiekszona sciany niepogrubiale bez uposledzienie kurczliwosci regionalnej z prawidlowa funkcji skurczowo rozkurczowa. z EF >..

Tętniak serca

.. ...tętniak aorty czy tętniak przegrody międzyprzedsionkowej? To wazne co do cięzkości wady i postepowania! dzięki za wszystkie te odpowedzi pocieszające wprawdzie ale sam nie potrafie nic powiedzieć na ten temat poza tym że nigdy zawału nie miałem i dziwne mi się wydało kiedy lekaż badający..

CMP przerostowe a sport

.. ...zauwazyl pogrubienie przegrody miedzykomorowej. Kazal skontrolowac to za pol roku. Po pol roku napisal na oswiadczeniu napisal tak : ECHO - wymiary serca - komora prawa - 2.1 cm, lewa k. - 5.1/3.2 cm, FS 37.8%, EF - 67.7%, przegroda miedzykomorowa - 1.4/1.8cm /pogrubiala/, tylna scianka..

Analiza biopsji serca

.. ...Rvd=33mm Gr lewej komory przegroda międzykomorowa prawidłowa IVs - d=8mm IVs - s=8mm ściana tylna pogrubiała LvPW - d=13mm LvPW - s=16mm Obrysy wsierdzia - prawidłowe Zastawka mitralna - prawidłowa zastawka aortalna prawidłowa zastawka trójdzielna prawidłowa zastawka t. płucnej..

Niedomykalność zastawki aortalnej III stopnia - Str. 2

.. ...ovale ) jest to otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca.W życiu płodowym człowieka otwór ten zapewnia komunikację między przedsionkami.Jego struktura przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka.Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu..

Pieczenie w sercu i jego okolicy

.. ...pozdrawiam Mam tętniaka przegrody między przedsionkowej serca. Wykryto go cztery lata temu...w dodatku przypadkowo.. ( Gdy robiono mi spirometrie objętości płuc.. czy coś takiego.. : ) ) Lekarz mi powiedział że dodatkowo mam niedotlenienie serca... to mnie zmartwiło bo mój najbliższy..

Dodatkowe skurcze - Str. 43

.. ...prawej komory, grubość przegrody zresztą jak dostałś wynik to powinnaś mieć napisane( badanie echokardiologiczne ) I wszystkie pomiary serca sprawć czy masz to wszystko wypisane. krycha dzieki za odpowiedz .ale z tego co wiem echo serca trwa min 30 min a ja mialam robione badanie jakies..

Dodatkowe skurcze - Str. 71

.. ...sciany - 10mm,grubosc przegrody - 10mm,kurczliwosc lewej komory w normie,worek osierdziowy bez plynu,doppler:mv - 0,7m/s e * a ao1,3m/s tv i pv - bez cech nadcisnienia plucnegownioski:jamy serca niepowiekszone,globalna funkcja skurczowa w granicach normy,bez istotnej wady zastawkowej..

Dodatkowe skurcze - Str. 153

.. ...tylnej scian10mm,grubosc przegrod10mm,kurczliwosc lewej komory w normie.worek osierdziowy bez plynu. doppler:MV - 0,7M/S E * A A - 1,3m/s TV i Pbez cech zastoju plucnego.jamy serca nie powiekszone.globalna funkcja skurczowa w granicach normy.bez istotnej wady zastawkowej. HOLTER:w czasie..

Dodatkowe skurcze - Str. 208

.. ...centymetrowy ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca przez tętnicę udową. Cały czas zażywam leki przeciwzakrzepowe i isoptin na wyregulowanie rytmu. Więc ogólnie jest super...Pozdrawiam. Jak się czujesz? witam wszystkich - jak tam wasze serduszka moje sie rozbrykało.W sobote..

WPW a ablacja - Str. 6

.. ...powiedział, że muszą przebić przegrodę międzyprzedsionkową, żeby dostać się do lewej części serca, bo tam umiejscowiona jest droga dodatkowa - punkcja wcale nie boli!!! Aha - jeszcze jedno: w trakcie pierwszej stymulacji część napięcia stymulowała u mnie nerw przeponowy i prawdopodobnie..

Niedomykalność zastawek

.. ...( 6 - 11mm ) Grubość przegrody 5,5 N ( 6 - 11mm ) Kurczliwośc globalna lewej komory w normie. Bez zaburzeń kurczliwości odcinkowej EF 65% Materiału zatorowego w jamach serca nieuwidoczniono Płynu w worku osierdziowym nieuwidoczniono Doppler: Zastawka mitralna VE 1,0m/s VA max 0,42m/s N (..

Wada wrodzona serca ASD II

.. ...temu wadę serca ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu II W tym roku będę miała 40 - tkę i to dla mnie wielki szok ,bo mam mieć operację już mam termin w ŚCCS w Zabrzu na 6 czerwca.Czy ktoś wie coś o metodzie przeznaczyniowego zamknięcia ASD II bardzo proszę o podzielenie się swoimi..

Wady serca - pytania i odpowiedzi

.. ...chodziło o mój ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej ) i wyobraź sobie, ze jest on za mały ( 4,2 mm ) na zamykanie go!! Nie ma tak małych zapinek – najmniejsze zaczynaja się od 5,5 mmm. I co Ty na to? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?? Pozdrawiam To znaczy ,ze trzeba po..

Gra w piłkę a szmery i problemy z sercem

.. ...zauwazyl pogrubienie przegrody miedzykomorowej. Kazal skontrolowac to za pol roku. Po pol roku napisal na oswiadczeniu napisal tak : ECHO - wymiary serca - komora prawa - 2.1 cm, lewa k. - 5.1/3.2 cm, FS 37.8%, EF - 67.7%, przegroda miedzykomorowa - 1.4/1.8cm /pogrubiala/, tylna scianka..

Serce z prawej strony

.. ...sie ze moje dziecko ma przegrode międzykomorową serca skierowaną w prawą stronę a powinno miec w lewą, pod koniec tygodnia ide na specjalistyczne usg, bardzo sie boje ze cos będzie żle. na razie chyba nie ma co martwić się na zapas.. ja żyję już 19 lat na tym świecie i mam całkowite..

Dziecko nienarodzone z wadą serca

.. ...seca, a mianowicie brak przegrody międzyprzedsionkowej. I ,że taką wadę operuje sie zaraz po urodzeniu dziecka. moze ktoś z panstwa już to przechodził, interesuje mnie wszystko, jak się rozwija dziecko z taka wadą, czy poród siłami natuty jest możliwy, i czy taka opreacja jest bezpieczna..

Ugięcie płatka przedniego do lewego przedsionka

.. ...aortalnej lub tętniak przegrody międzyprzedsionkowej. Pierwtone wypadanie moze występować rodzinnie. Rozróżnia się dwie postacie wypadania płatka : bez niedomykalności zastawki oraz z falą zwrotną do lewego przedsionka. Wypadaniu płatka mitralnego moga towarzyszyć objawy kliniczne, takie..

Atrezja zastawki trójdzielnej z restrykcyjnym ubytkiem przegrody międzykomorowej

.. Moj synek ma wadę serca i wczoraj się dowiedziałam ze cewnikowanie serca wykazało ze narosło bardzo dużo naczyń obocznych,których nie są w stanie wszystkich pozamykac wzwiązku z tym operacja została odwołana a lekarrze zastanawiają się co robic.Powiedzieli mi ze to dośc skomplikowany przypadek.Niweiem co mam..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 14

.. ...- Asynchonia skurczu przegrody w zwiasku z blokiem prawej odnogi pęczka HIsa. Wybitnie hyperkinetyczny charakter skuczu mięsnia lewej komory i tachycardia sugeruja nadczynnosc tarczycy. Badania wykluczyly tarczyce. Dostalam lek od internisty PROPRANOLOL bralam go 2 razy dziennie po 1..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 28

.. ...trójdzielnej , tętniak między przegrodami, na razie bez cech przecieku .Zmienił lek na celipress 100 i odżyłam.W odpowiedzi na : Re: nerwica serca?! ktoś z Was to ma? wysłane przez asik dnia 2006 - 08 - 23 18:26:51: : Proplanolol pomagał mi na przyspieszone tętno,lekko..

Echo serca, jaka interpretacja?

.. ...rozkurcz - 4,8 cm Grubość przegrody M - K - 0,93 cm Grubość tylnej ściany - 0,93 cm Prawa komora - 2,1 cm opis:Wielkość jam serca prawidłowa.Kurczliwość mięśnia lewej komory dobra.EF około 70%.Zastawki bez zmian strukturalnych o nieco wiotkich płatkach( zwłaszcza zastawka mitralna ).W..

niezrośnięty otwór owalny przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...zamknięcia otworu owalnego przegrody międzyprzedsionowej serca. tz. metodą * Wprowadzenia parasolki * . Proszę o informacjię czy ww. zabieg jest bezpieczny i jakie występuje ryzyko dla życia i zdrowia w czasie zabiegu i po jego wykonaniu. Mój syn w 08/2006 ( Zabrze ) miał zamkniety..

moja choroba serca

.. ...najpierw wykryto ubytek przegrody komorowej( dziura w sercu ).Leczono mnie na tę wadę przynajmniej 22lata. Obok tej wady stwierdzono zespół WPW raz typu A,a raz typu B.Na wizytę do kardiologów chodziłam 2 razy w roku.Oni mnie badali,robili mi różniste badania łącznie z cewnikowaniem..

Badania stwierdzające wadę serca - Str. 2

.. ...leczono mnie na ubytek przegrody komorowej.Następnie okazało się ,że mam zwężoną tętnicę płucną,którą mi operowano na otwartym sercu.Stwierdzono również zespół WPW raz typu * A, raz typu * B * .Lapią mnie ataki częstoskurczu,po których ląduję w szpitalu.Mam tętno 180 na min.Na ablację..

Echo serca i prośba o odczytanie wyników

.. ...0.6 - 1.1 | 1,0 Gr. przegrody m - k | 0.6 - 1.1 | 1,0 PK | 0,9 - 2,6 | 1,8 EF ( % ) | | ================================================= Opinia badania: Osierdzie wolne. Powiększenie jamy LP. Kurczliwość mięśnia LK dobra bez odcinkowych zaburzeń z EF 50%. Zastawka aortalna bez cech..

Zapalenie mięśnia sercowego - dolegliwości po

.. ...sciany: 9,5 7. Grubość przegrody 10 - 11 Kurczliwośc lewej komory w normie Zastawka mitralna D:Vmax E - 0,6m/s A - 0,5m/s, IM ślad Zastawka aortalna: S:Vmax 1,25m/s Zastawka trójdzielna D:Vmax 0,5m/s Zastawka tetnicy płucnej S:Vmax 1,0 m/s ( jako jedyna wartość poza normą która wynosi..

Dziura w sercu

.. ...połóżenia ubytku - np przegroda międzykomorowa, prezgroda międzyprzedsionkowa oraz wielkości. jezeli masz wade serca dziurke między przedsionkami i musisz być operowana to nie ma obaw wszystkie takie operacje sie udają jest to najłagodniejsza wada serca jaka moze byc pozdrawiam Seba ile..

Dziura w sercu - Str. 2

.. ...miałam m. in. ubytek w przegrodzie międzykomorowej, do tego inne nieprawidłowości, jestem po 3 operacjach. MOja mma paliła przed zajściem ze mną w ciążę i cały czas w ciąży.. Pomyśl o tym, że Twój nałóg zniszczy nie tylko Ciebie, ale i Twoje przyszłe dzieci. A poza tym zapraszam Cię na..

Drożny otwór owalny

.. ...ovale ) jest to otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca.W życiu płodowym człowieka otwór ten zapewnia komunikację między przedsionkami.Jego struktura przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka.Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu..

Nadmiernie ruchliwy tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...powiedziec na temat tetniaka przegrody miedzyprzedsionkowej dlugosci 21 mm,jest nadmiernie ruchliwy raz w strone lewego raz w strone prawego przedsionka - amplituda ruchu 11 mm,bez przecieku miedzy przedsionkami.Jamy serca nie powiekszone.Tendencja do hyperkinezy lewej komory.Obraz..

Odczytanie Echo serca

.. ...mm lewy przedsionek - 36 mm na koniec komentarz lekarza - tętniakowato uwypuklona przegroda m - przedsionkowego w stronę prawego przedsionka . przepływu nie uwidoczniono Badanie bez istotnych patologii..

Ostium secondum u niemowlaka

.. ...http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=3_ubytki_przegrod_serca.inc Ponieważ jest to wada wrodzona serca bardzo często nawet osoby dorosłe sa operowane po wykryciu przez specjalistów z zakresu kardiochirurgii dziecięcej. Choc admin nie pozwala na podawanie linków do stron..

Echo serca, interpretacja wyników

.. ...26 mm Grubość ścian: przegroda międzykomorowa: 9 mm, tylna ściana LK: 8,5 mm. Duże naczynia: szerokość aorty: na wysokości pierścienia:20 mm, część wstępująca: 26 mm. Zastawki: mitralna: płatek przedni nieco wydłużony, nadmiernie wiotki o podwyższonej echogeniczności, uginający się do LP..

Przerost przegrody międzykomorowej 14 mm

.. ...Echo wykazało przerost przegrody międzykomorowej 14 mm. reszta w porządku, tzn: - lewa komora niepowiększona o zachowanej globalnej funkcji skurczowej ( EF ok 55% kurczliwości LV - prawidłowa ), - aorta wstępująca nieposzerzona, - lewy przedsionek oraz prawe jamy serca niepowiekszone, -..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 6

.. ...polega za przebiciu przegrody między przedsionkami serca aby zmniejszyć ciśnienie w prawej komorze serca ( lub przedsionku ). Nie potrafię tego dokładnie opisać ale po septostomii przestałam tak często tracić przytomność. Niestety przegroda między przedsionkowa zarasta i septostomię..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 18

.. ...jest znowu ponad 80 i przegroda miedzykomorowa nie daje rady,zastawka trojdzielna sie pogorszyla a ja czuje sie ogolnie zle.W poniedzialek ide do szpitala na kolejne badania i beda mi dodatkowo do maxi gry wlanczac jakis testowany lek.Pozdrawiam... Witam. Dusia a ile minęło czasu od..

Dziwne uczucie w okolicy serca

.. ...mialam zamykany ubytek w przegrodzie miedzyprzedsionkowej pewnie moja wada nie ma nic wspolnego z twoimi dolegliwosciami ale chce cie prosic zebys poszedl do dobrego kardiologa zamiast do lekarza rodzinnego.Ja mialam wade od urodzenia i przez 23 ata nikt sie nie zorientowal bo jak..

Niepokojący obraz USG serca płodu

.. ...pomoc . Asd - ubytek w przegrodzie międzykomorowej, niewielka wada serca. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://kardiologiadziecieca.pun.pl/viewtopic.php?id=5 międzyprzedsionkowej, sorka * Dziekujemy za informacje ... Rozjasnilo to troche nasza sytuacje . Witam Panie Marcinie...

Echo serca 23-lata

.. ...sciany edd 10 grubosc przegrody 9 kurczliwosc lewej komory ... cos tam 64% nieumiem odczytac dopler : przeplywy w normie . orginal dostepny na stronie www.kosaauta.republika.pl/eho.html pozdrawiam Adrian zna ktos moze kardiologa Krzysztofa Traczyńskiego z krakowa ?? jest on dobrym..

Zwężenie żył płucnych po ablacji

.. ...nie udało się przejść przegrody międzyprzedsionkowej. W grudniu czeka mnie następny zabieg - tym razem z pomocą interwencji kardiochirurgicznej. Jak wyjdzie - napiszę. Witaj Kozar! Ciekawa jestem ile masz lat,czy oprócz zab. rytmu masz inną chorobę serca, czy powiększenie komory i..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej serca

.. ...mnie straszny ),Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej uwypuklający się w stronę prawego przedsionka bez cech przecieku między przedsionkami. Wskazane echo przezprzełykowe celem wykluczenia PFO . nadmieniam, że bardzo często mam migreny. Co to jest PFO? Jak leczyć tętniak?Czy można się..

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...akinezą ściany przedniej przegrody.Hipokineza pozostałych ścian.Wszystkie jamy serca poszerzone.Aorta w luku i tętnica płucna szer.prawidł.Osierdzie bez zmian.Orientacyjna frakcja wyrzutowa: EF - 19%. - Był ciągle osłabiony i szybko się męczył ,ale brał leki i starał się..

Duszenie się - Str. 35

.. ...wadzie serca - ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Czeka mnie zabieg zamknięcia ubytku już w sierpniu.W związku z tym zaczęłam walkę ze strachem, nerwicą i wszystkimi mozliwymi objawami ze strony serca - kołatania, szybkie męczenie, duszność, uczucie ucisku w klatce..

Duszenie się - Str. 36

.. ...wiotka i tętniakowata przegroda serca ale MUSZĘ wierzyć,że lekarze będą w stanie się z tym uporać. Do tego wszystkiego dochodzi nerwica, która potęguje wszystkie objawy i czujemy się jak w powolnym umieraniu. Ile razy bałam się wstać rano z łóżka, ponieważ wiedziałam,że dzień będzie..

USG: wiotkie płatki i graniczne wielkości jam serca

.. ...ścian ( w rozkurczu ): przegroda międzykomorowa - 10 ( norma 6 - 11mm ) tylna ściana lewej komory - 9 ( normqa 6 - 11mm ) kurczliwość ścian lewej komory:prawidłowa zastawka dwudzielna: struktura: zmiany pozapalne na płatkach i strunach ścięgnistych , płatki wiotkie przepływ: fala zwrotna..

Moja przygoda z zawałem serca cz. IV

.. ...jedna kobieta. Sala była przegrodzona żaluzjami i łazienką na miejscu.Za oknem piękny nowy dzień było ciepło i świeciło słonko. Czułem ucisk w pachwinie miałem takie wrażenie jakby ktoś położył mi 100 kg, nie mogłem się ruszyć ani odwrócić na bok. Dopiero po jakimś czasie przyszła..

Moja przygoda z zawałem serca cz. V

.. ...podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym 2006 r...

Ciągły stres, strach przed zatrzymaniem serca

.. ...falujaca srodkowa czesc przegrody miedzy przedsiakowej bez cech przecieku niewielkie nawarstianie kostne na krawedziach trzonow kregowych C5 C6 C7 z z uciskiem na worek oponowy dziekuje wiki ze odpisalas Vinpoton( vinpocentinę )przyjmowała moja mama przy zaburzeniach krazenia w siatkowce..

Migotanie komór przyczyną wada serca? czy nerwica

.. ...tylna sciana 13/17, przegroda miedzykomorowa 14,5/20,ruch przegrody przeciwstawny, prawa komora 22 lewy przedsionek 38 skrzepliny nie ma wnioski zlozona wada aortalna gradient max 25 mmhg fala zwrotna 2 stopien prosze o pomoc i dokładne odczytanie tych wyników. W nocy mam czeste..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej może pęknąć?

.. Wykryto mi tętniaka przegrody miedzyprzedsionkowej. Czy tętniak może sie powiększać, pęknąć? a jesli tak to co? Moze, tez to mam i pisze jako laik. Trzeba kontrolowac tetniak badaniami usg. Tetniak bez przecieku nie jest grozny ! Jak peknie nastepuje przeciek, a przez to obciazenie jednej z komor serca. Na..

Echo serca, czy ktoś ma coś podobnego?

.. ...głowie. ASD - ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej - jest to wada serca, któa powstaje w życiu płodowym dziecka, owszem wykrywa się ją najczęściej w pierwszych miesiącach życia, ale można z nią żyć całe życie wcale o niej nie wiedząc. Opisując Twoje objawy rzeczywiście można..

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz na okoliczność zawału w lutym 2006 r...

Analiza wyników badania serca

.. ...lewa komora 6,2/4,2 cm przegroda miedzykomorowa 1,0/1,3 cm sciana tylna LK 1,0/1,3 lewy przedsionek 5,5x6,3x6,3 aorta wstepna 3,7 prawy przedsionek 4,2x4,9 prawa komora 2,7 ZASTAWKA MITRALNA: czesciowe wypadanie przedninego platka A3, platki cienkie dobrze ruchome Vmax 1,4,gradient max..

ECHO serca interpretacje

.. ...KOMORA ( RV ) - 25mm PRZEGRODA M. KOMOROWA ( IVS ) - mm Sciana tylna( PW ) - mm LEWY PRZEDSIONEK ( LA ) - mm LAA 12( cm2 ) PRAWY PRZEDSIONEK ( RA ) - 11cm2 ZASTAWKA MITRALNA ( MV ) Płatki - pogrubiałe szczególnie płatek przedni z cechami wypadania Grad max. mmHg Fala zwrotna..

Wyniki USG serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej

.. ...śródścienne segmentów przegrodowych.Przegroda międzykomorowa wykazuje zaburzenia tętnienia i jest akinetyczna,ciężka hipokineza segmentów koniuszkowych i ściany bocznej.,jedynie segmenty ściany dolno - tylnej dysponują dobrą kurczliwością.Duże upośledzenie parametrów kurczliwości..

Echo serca, córka ma 18 miesiecy i podejrzenie MVP

.. ...1.6 cm, aorta - 1.5, przegrody serca bzm. niewielkie ugięcie płatka przedniego zastawki dwudzielnej bez niedomykalnosci pozostale zastawki serca, łuk aorty i cień bzm. Co mam teraz o tym mysle? Lekarze mówia że ok ale juz tak raz miałam zbagatelizowalam sprawe i są komplikacje. Moja..

Zinterpretowanie wyniku Echo serca

.. ...Prawa komora RV 2,92 Przegroda IVS 0.9 Lewa komora LV 5,08 Tylna ściana LVPW 1,01 Prawy przedsionek RA 3,52 Lewy przedsionek LA 3,38 Aorta AO 3,08 skurcz H ~~ LVEDV cm3 128 LVESV cm3 42 EF /o ( frakcja wyrzutowa ) 67% KURCZLIWOŚĆ ŚCIAN KOMORY LEWEji obraz prawidłowy Bez zaburzeń..

Wyniki badania Echo serca

.. ...globalna EF - 62% FS - 34%. W badaniu doplerowskim dominujaca fala A naplywu mitralnego. Osierdzie bz. Z ekg cos mowil o bloku prawej odnogi czy jakos tak... Z gory pieknie dziekuje: ) Pozdrawiam Bartosz..