Przepływ kłębkowy

GFR (przepływ kłębkowy)

GFR (przepływ kłębkowy)

.. Oznaczanie GFR ( glomerular filtration rate ) u osób z chorobami nerek ma istotne znaczenie. Uzyskana wartość wskaźnika w sposób pośredni odzwierciedla stan czynnościowy nerek, tzn. ilość funkcjonujących prawidłowych nefronów.Umożliwia to obserwację postępu i stopnia zaawansowania choroby. Przesączanie..