Przerost komory

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...sercowego doprowadza do przerostu prawej komory co klinicznie objawia się jej gorszą funkcją. Upośledzeniu ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. Zwężenie odpływu z lewej komory w zależności od lokalizacji zwężenia możemy je podzielić na: zastawkowe, nadzastawkowe, podzastawkowe. Zwężenie zastawkowe występuje najczęściej u pacjentów z zastawka dwupłatkową. Prawidłowa zastawka aortalna ma trzy płatki. Objawy zwężenia odpływu z lewej komory serca. Do..

Tetralogia Fallota

.. ...tzw. aorta jeździec ); przerost prawej komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego; możliwe jest opóźnienie rozwoju fizycznego; palce dłoni i stóp pałeczkowate, paznokcie kształtu szkiełka..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...przerost mięśnia sercowego. Przerost komory powoduje pogorszenie jej napełniania przy rozkurczu i upośledzenie funkcji skurczowej. Początkowo przerost jest koncentryczny, powyżej krytycznej masy serca 500g następuje przejście w przerost odśrodkowy ( ekscentryczny ). Przeciążenie..

Kreatynina

Kreatynina

.. ...nerkopochodnego może być: przerost lewej komory serca, miażdżyca naczyń, niedokrwistość. W trzecim stadium, gdzie wartość kreatyniny wynosi 1,5 - 4,0 mg/dl, dochodzi do zaburzeń gospodarki wapniowo - fosforanowej, które są istotnym ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych w niewydolności..