Przerost nadciśnieniowy lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...mięśnia sercowego ( przerost nadciśnieniowy lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym ). Zwiększone obciążenie serca spowodowane zwiększonym ciśnieniem układowym powoduje koncentryczny przerost mięśniówki serca ( zwiększenie grubości ściany ). Jest to odpowiedź organizmu na nadmierne..