Przerost serca

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...tętnicze prowadzi do przerostu mięśnia sercowego ( przerost nadciśnieniowy lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym ). Zwiększone obciążenie serca spowodowane zwiększonym ciśnieniem układowym powoduje koncentryczny przerost mięśniówki serca ( zwiększenie grubości ściany ). Jest to..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...nadciśnieniem tętniczym przerost serca był dwukrotnie częstszy w przypadku występowania odmiany genu alfa PPAR ( z defektem ). Uważa się, że obecność defektu w genie wpływa na przebieg procesów metabolicznych w komórkach mięśnia sercowego, co powoduje ich przerost. Częstość występowania..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...objętości jam serca; przerost mięśniówki serca; wzmożone napięcie nerwu błędnego - dziesiąty nerw czaszkowy ( powoduje to zmniejszenie ilości uderzeń serca podczas wysiłku i w spoczynku ). Powiększenie objętości jam serca i zwiększenie jego masy powoduje wzrost objętości wyrzucanej z..

Kardiomiopatia przerostowa

.. Kardiomiopatia przerostowa ( hypertrophic cardiomyopathy, HCM ) oznacza idiopatyczny lub pierwotny przerost mięśnia serca ( wzrost masy mięśniowej komór bez zwiększenia wymiarów ich jam ), który anatomicznie charakteryzuje się asymetrycznym przerostem przegrody. Jednak nie wszyscy pacjenci dotknięci chorobą..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...nadciśnienia tętniczego i przerostu mięśnia sercowego. Renina jest związkiem produkowanym w nerkach, wpływa na powstawanie angiotensyny I. Im więcej reniny tym więcej angiotensyny I, która z kolei, dzięki enzymowi konwertazie, przechodzi w angiotensynę II. Ten związek ma bardzo liczne..

Kardiomegalia

.. ...kardiomiopatia ( rozstrzeniowa, przerostowa, tachyarytmiczna ). Do kardiomegalii może doprowadzić szereg chorób metabolicznych. Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki chore na cukrzycę, może być powiększone przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń..