Przerost stercza

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...związane z łagodnym przerostem stercza. Ma działanie wazodylatacyjne ( rozkurcza naczynia ) i dlatego głównym wskazaniem jest terapia nadciśnienia tętniczego. Doksazosyna ma również bardzo pozytywne działanie ametaboliczne: poprawia profil lipidowy ( wzrost HDL i spadek LDL ), zwiększa..