Przeszczep naczyniowy

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...dolnych jest wszczepienie przeszczepów naczyniowych. Technika analogiczna do operacji by - pass przeprowadzanej na tętnicach wieńcowych. Jeden koniec przeszczepu ( z materiały sztucznego, ale również żyła lub tętnica pacjenta ) wszywa się nad zwężeniem, drugi pod - wytwarzając w ten..