Przewidzenie

Aberracja przewodzenia

.. W elektrofizjologi zjawiskiem aberracji przewodzenia nazywamy nieprawidłowe przewiedzenie impulsu w układzie bodźcoprzewodzącym, najczęściej imitujące nie istniejący w rzeczywistości blok przewodzenia. Aberracja przewodzenia ma najczęściej miejsce w przypadku dodatkowych, przedwczesnych pobudzeń..