Przewlekła niewydolnoś

Niewydolność serca

.. ...rozwoju może być ostra lub przewlekła. Ostra niewydolność serca może być wywołana nagle pojawiającym się upośledzeniem kurczliwości serca. ( np. zawał serca ), masywny zator tętnicy płucnej, jego nasilenia ( np. nagły wzrost ciśnienia tętniczego ) bądź nałożenia się dodatkowych czynników..